Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa

Grupa hydroksylowa
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
hydroksyl
Inne nazwyoksydanek (grupa oksydankowa)
wodorotlenek (grupa wodorotlenowa)
Wzór sumaryczny–OH
Masa molowa 17,01 g / mol
Identyfikacja
Numer CAS 14280-30-9
Podobne związki
Inne kationy wodorotlenek potasu
woda amoniakalna
wodorotlenek magnezu
wodorotlenek wapnia
Pochodne alkohole i fenole metanol
etanol
propanol
izopropanol
fenol
hydrochinon

Grupa hydroksylowa, grupa wodorotlenowa (-OH) – jednowartościowa grupa funkcyjna zbudowana z atomu tlenu i wodoru .

W związkach nieorganicznych grupa hydroksylowa związana z atomem metalu tworzy wodorotlenki i hydroksosole . W wodorotlenkach metali o małej elektroujemności grupa hydroksylowa związana jest z metalem wiązaniem jonowym i oddysocjowuje pod wpływem wody tworząc anion wodorotlenowy OH-.

Grupa hydroksylowa związana z niemetalami tworzy kwasy , w których wiązanie jonowe występuje między atomem tlenu i wodoru grupy hydroksylowej. Pod wpływem wody z kwasów oddysocjowuje jon wodorowy .

W chemii organicznej jest to grupa funkcyjna alkoholi i fenoli oraz stanowi fragment grupy karboksylowej , charakterystycznej dla kwasów karboksylowych .

Jeśli grupa -OH połączona jest z tetraedrycznym atomem węgla, to związek taki nosi nazwę alkoholu . W cząsteczkach alkoholi wielowodorotlenowych grupy -OH muszą być związane z różnymi atomami węgla. Układy zawierające dwie grupy -OH związane z tym samym atomem węgla są zazwyczaj nietrwałe. Tracą one cząsteczkę wody , przechodząc w związki zawierające wiązanie karbonylowe (>C=O).

Jeśli grupa -OH jest przyłączona do atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z innym atomem węgla (oprócz układów aromatycznych), to wówczas takie połączenia nazywa się enolami . Enole są jednak bardzo nietrwałe i ulegają przegrupowaniu do związków zawierających grupy karbonylowe. Związki aromatyczne zawierające grupy hydroksylowe to fenole i polifenole .

Jeżeli atom węgla oprócz grupy hydroksylowej zawiera grupę karbonylową, to ugrupowanie takie nazywa się grupą karboksylową -COOH, charakterystyczną dla kwasów karboksylowych .

Związki, w których występują grupy hydroksylowe i inne grupy funkcyjne, nazywa się przez dodanie przedrostka hydroksy-. Np. hydroksykwas , hydroksyamina itd.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Grupa hydroksylowa":

Pęcice ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Romas Kalanta ...

Grzyby ...

Szkoci ...

Kara ...

Aurora ...

Jura ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Grupa hydroksylowa":

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 16) ...

Rozwinięcia dziesiętne (plansza 5) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie