Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wodorotlenki

Wodorotlenki

Wodorotlenkizwiązki chemiczne zawierające stabilny kation i anion hydroksylowy OH-. Kationem zazwyczaj jest metal („M”), a wzór ogólny wodorotlenków ma wówczas postać M(OH)x (gdzie x to liczba grup wodorotlenkowych). Znane są także wodorotlenki organiczne , będące zazwyczaj czwartorzędowymi związkami amoniowymi, np. (CH3)4N+OH- – wodorotlenek tetrametyloamoniowy.

Ze względu na właściwości kwasowo-zasadowe wyróżnia się wodorotlenki zasadowe, obojętne, kwasowe i amfoteryczne.

Przegląd wodorotlenków nieorganicznych

Charakter kwasowo-zasadowy wodorotlenków jest zależny od charakteru i energii wiązania M-O (metal- tlen ). Jeżeli metal ma niską elektroujemność (litowce, berylowce) to wiązanie określa się jako jonowe , wodorotlenek ma charakter zasadowy i w pełni dysocjuje na jony OH-. Jeżeli wiązanie ma charakter kowalencyjny wodorotlenek może mieć właściwości amfoteryczne z przewagą zasadowych (np. Zn(OH)2), a nawet kwasowych (np. Ti(OH)4).

Otrzymywanie wodorotlenków nieorganicznych

  • metal + woda → wodorotlenek + H2
dotyczy szczególnie aktywnych metali (litowce, niektóre berylowce, czasem na gorąco).
  • tlenek metalu + woda → wodorotlenek
dotyczy tlenków zasadotwórczych, istnieją tlenki metali, które nie reagują z wodą m.in. to amfoteryczne tlenki glinu, żelaza, cynku.
  • sól + zasada → wodorotlenek + sól↓
reakcja zachodzi tylko jeśli w roztworze znajdzie się taka kombinacja jonów, które utworzą trudno rozpuszczalną sól i wytrącą się jako osad.
  • wodorek metalu + woda → wodorotlenek + H2
  • nadtlenek metalu + woda → wodorotlenek + H2O2


Inne hasła zawierające informacje o "Wodorotlenki":

Alkohole ...

Niob ...

Itr ...

Minerał ...

Pierwiastek chemiczny ...

Jon wodorotlenowy ...

Elektrolit ...

Związek nieorganiczny ...

Wodorotlenki Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation i anion hydroksylowy OH-. Kationem ...

Boksyt ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wodorotlenki":

Pierwiastki bloku s (plansza 10) → 2MH stopień utlenienia wodoru: -I, metalu I wodorki w reakcji z woda dają Wodorotlenki i wydziela się wodór MH + H2O → MOH + H2 4. Reakcje ...

Otrzymywanie soli (plansza 15) w reakcji z zasadą przeprowadzonej przy odpowiednim stosunku stechiometrycznym kwasu i zasady. Wodorotlenki zawierające trzy grupy OH mogą, oprócz soli obojętnej, tworzyć dwa rodzaje ...

Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce (plansza 5) Wskutek bielicowania zostały odbarwione podpowierzchniowe warstwy gleby i powstał poziom wymywania (eluwialny). Wodorotlenki żelaza, glinu i manganu przenoszone z wodą wgłąb gleby, wytrącały się, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie