Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

peroksysom

peroksysom, dawniej mikrociałko (peroxysoma) - organellum komórki eukariotycznej o średnicy 0,2-1,8 μm, otoczone jedną błoną, o kształcie owalnym bądź sferycznym. W komórce roślinnej peroksysomy znajdują się w bezpośrednim kontakcie z chloroplastami i mitochondriami i stykają się z powierzchniami ich błon.

U zwierząt występuje tylko jeden typ peroksysomu – zawierający enzym katalazę – uczestniczący w procesie neutralizacji szkodliwego nadtlenku wodoru:
2H2O2 → 2H2O + O2

Peroksysom zawiera także oksydazę tworzącą nadtlenek wodoru.

U ludzi nagromadzenie peroksysomów występuje w komórkach wątroby - hepatocytach (około 70 w jednej komórce). Uczestniczą one między innymi w detoksykacji etanolu oraz syntezie niektórych lipidów.

W komórce roślinnej rozróżnia się:

  • peroksysomy liściowe - pełniące te same funkcje, co peroksysomy u zwierząt,
  • peroksysomy brodawek korzeniowych - uczestniczące w przyswajaniu azotu,
  • glioksysomy - zawierające enzymy przemieniające tłuszcze w cukry (β-oksydacja, cykl glioksylanowy, cykl Krebsa, glukoneogeneza).
Przypuszcza się, że mikrociałka powstały u prymitywnych eukariotów, które nie posiadały jeszcze mitochondriów. Energia powstająca w przeprowadzanych przez nie reakcjach nie jest jednak wiązana w ATP, ale wyzwalana w postaci ciepła.

Peroksysomy zostały odkryte przez Ch. de Duve`a w 1965.

Enzymem markerowym (markerem) peroksysomów jest oksydaza D-aminokwasowa.


Inne hasła zawierające informacje o "peroksysom":

Oddychanie komórkowe tłuszczowych o nieparzystej liczbie atomów węgla5.1.2 β-oksydacja kwasów tłuszczowych nienasyconych5.2 β-oksydacja w peroksysomach5.3 Utlenianie kwasów tłuszczowych w komórkach roślinnych5.4 Podsumowanie6 Życie bez tlenu6.1 Fermentacje6.1.1 ...

Karnityna acylowych pozwala na wypełnianie roli w procesach detoksykacyjnych.Inne funkcje L-karnityny to:transport z peroksysomów produktów utleniania kwasów tłuszczowych o bardzo długim łańcuchu do mitochondriówutrzymanie w ...

Cytoplazma tlen , chlor , siarka , węgiel , azot , bor faza rozpraszająca: woda organelle , np. mitochondria , plastydy , lizosomy , peroksysomy , wakuole , cytoszkielet , retikulum endoplazmatyczne , Aparat Golgiego CytoszkieletZasadniczym elementem strukturalnym cytoplazmy podstawowej ...

Komórka wakuola (f – wakuola ; g – tonoplast ); h – mitochondrium ; i – peroksysom ; j – cytoplazma ; k – pęcherzyki; l – szorstkie ER ; 3 ...

Glicyna przedłużonym , moście oraz rdzeniu kręgowym , natomiast niższe w półkulach mózgowych oraz móżdżku .W peroksysomach hepatocytów glicyna ulega sprzęgnięciu z pierwotnymi kwasami żółciowymi , tworząc w ten ...

peroksysom align=justify> peroksysom, dawniej mikrociałko (peroxysoma) - organellum komórki eukariotycznej o średnicy 0,2-1,8 μm, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "peroksysom":

103. Budowa i funkcje komórek cz.1 (plansza 22) ...

Budowa komórki eukariotycznej - część IV (plansza 7) ...

103. Budowa i funkcje komórek cz.1 (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie