Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

metanol

metanol (alkohol metylowy, spirytus drzewny) - związek organiczny należący do grupy pierwszorzędowych alkoholi alifatycznych, będący pochodna metanu.

Wzór chemiczny:

CH4O; CH3OH

Właściwości fizyczne:

Stan skupienia

ciecz

Barwa

bezbarwna

Zapach

charakterystyczny

Rozpuszczalność

miesza się z wodą bez ograniczeń

Temperatura samozapłonu

455 oC

Temperatura wrzenia

64,5 oC

Temperatura topnienia

-98 oC

Gęstość

0,79 g/cm3

Właściwości chemiczne:

 • jest bardzo łatwo palny
 • alkohole ulegają dość łatwo utlenieniu. Pod wpływem nadmanganianu potasu bądź dichromianu potasu przechodzą w aldehyd mrówkowy
 • stała kwasowości metanolu wynosi pKa = 15,54
 • bardzo słabe właściwości kwasowe (słabsze od wody) przejawiają się w reakcji tworzenia alkoholanów z metalami alkalicznymi
 • 2CH3OH + 2Na → 2CH3ONa + H2 hydrolizujących natychmiast w zetknięciu z wodą
 • pod wpływem halogenowodorów przechodzi w halogenometan

Informacje toksykologiczne:

 • po narażeniu drogą oddechową na działanie pary: objawy podrażnienia dróg oddechowych
 • po zanieczyszczeniu skóry: powolna absorpcja
 • po zanieczyszczeniu oczu: nieznaczne podrażnienie. podrażnienie błon śluzowych
 • po spożyciu: absorpcja
 • po absorpcji: mdłości, wymioty, ból głowy, zawrót głowy, nietrzeźwość´, upośledzenie wzroku, oślepnięcie (nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego.)
 • działanie ogólnoustrojowe: kwasica, spadek ciśnienia krwi, pobudzenie, skurcze, śpiączka
 • objawy mogą wystąpić po upłynięciu okresu utajenia

Otrzymywanie:

Metanol otrzymuje się jako uboczny produkt suchej destylacji drewna – stąd nazwa „spirytus drzewny” Można go też otrzymać z tlenku węgla(II) i wodoru (tzw. gazu do syntez) stwarzając odpowiednie warunki procesu. Reakcję zachodzącą podczas tego procesu przedstawia równanie: kat.
CO + 2H2 -> CH3OH
Katalizatorami w tej reakcji są: ZnO, CrO, MnO.

Zastosowanie:

W przemyśle jest stosowany zarówno jako rozpuszczalnik, jak i jako substrat do produkcji formaldehydu, CH2O, i kwasu octowego, CH3COOH.
Ze względu na swe toksyczne właściwości (wielokrotnie silniejsze niż etanolu, miedzy innymi prowadzi do ślepoty) praktycznie nie stosowany poza przemysłem.


Inne hasła zawierające informacje o "metanol":

Alkohole alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH - alkohole monohydroksylowe. Noszą nazwę alkanole (m.in. metanol , etanol , propanol ). Analogiczne związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest ...

Siarczany(VI) suszący siarczan miedzi stosuje się w galwanotechnice siarczan dimetylu – ester kwasu siarkowego i metanolu , silny czynnik metylujący , wykorzystywany w preparatyce organicznej Siarczany w mineralogii Minerały tworzące ...

Heksozy ketozy . Heksozy są związkami krystalicznymi, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie , a trudno w metanolu i etanolu . Nie rozpuszczają się w małopolarnych rozpuszczalnikach . Wykazują dużą tendencję ...

Silnik o zapłonie iskrowym cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są: benzyna benzyna bezołowiowa etylina LPG - gaz płynny CNG - sprężony gaz ziemny metanol alkohol etylowy (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn)Silnik o zapłonie ...

Metan w wodzie 3,5 mg/100 cm3 (17 °C)Rozp. w innych rozpuszczalnikach etanol , eter , benzen , toluen , metanol ; słabo w acetonie Temperatura topnienia -182,47 °C () Temperatura wrzenia -161,48 °C () Temperatura krytyczna -82.6 °C BudowaTyp ...

Octan potasu krystaliczne ciało stałe Rozpuszczalność w wodzie 253 g/100 g wody (20 °C)Rozp. w innych rozpuszczalnikach metanol , etanol , ciekły amoniak Temperatura topnienia 292 °C Kwasowość (pKa)9,7Niebezpieczeństwa NFPA 704 010 Jeżeli nie podano inaczej, dane ...

Chlorek sodu (100 °C)Rozp. w innych rozpuszczalnikachrozpuszczalny w glicerolu , glikolu etylenowym i kwasie mrówkowym słabo w etanolu metanol – 14,9 g/lciekły amoniak – 21,5 g/l Temperatura topnienia 800,7–801 °C ()997  °C (1000 ...

Rozpuszczalnik ksylen ), chlorek metylenu , chloroform , etery alifatyczne (zwłaszcza eter dietylowy i THF ), alkohole ( metanol , etanol propanol , butanol , fenol ), estry (np. octan etylu ), ketony (głównie aceton ), ...

Alkohol butylowy ...

Biomasa być też surowcem do syntezy Fischera-Tropscha .w wyniku fermentacji biomasy otrzymuje się biogaz , metanol , etanol , butanol i inne związki, które mogą służyć jako paliwo . estryfikację - ...


Inne lekcje zawierające informacje o "metanol":

Alkohole (plansza 18) ...

104. Metabolizm: elementy enzymologii (plansza 14) ...

Alkohole (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie