Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Amfibolit

Amfibolit

Amfibolit masywny z widocznymi laminami biotytowymi. Najprawdopodobniej to ortoamfibolit. Znaleziony jako eratyk pod Grzywami Korzeczkowskimi w Górach Świętokrzyskich.
Amfibolit z widoczną lamina biotytową (czarna).
Amfibolit - obraz mikroskopowy przy skrzyzowanych nikolach. Na zdjęciu widoczne mniej więcej laminarnie ułożone kryształy hornblendy.

Amfibolit - skała metamorficzna barwy ciemnozielonej, ciemnoszarej, czarnej lub brunatnawej powstałej w wyniku wietrzenia . Skały te są masywne i bardzo zwięzłe. Tekstura amfibolitów w przeważającej części jest w miarę uporządkowana, a uporządkowanie te polega na subtelnym ułożeniu słupków hornblendy . Wielkość blastów klasyfikuje się jako średnie i drobnoblastyczne. Głównymi minerałami amfibolitów sa amfibole (głównie hornblenda , acz zdarza się gedryt , a w skałach bogatszych w Fe występuje cummingtonit ) i plagioklazy . Niemniej jednak istnieją odmiany amfibolitów ubogie w skalenie o wyraźnej laminowanej teksturze - skały te nazywa się łupkami amfibolitowymi. Po za tym w skład mineralogiczny amfibolitów wchodzi kwarc , epidot , granaty , turmaliny , tytanit i pirokseny . Skład plagioklazów obejmuje de facto całe możliwe spectrum, niemniej jednak stabilniejsze są te bogatsze w człon albitowy , gdyż zwiększenie zawartość Ca (np. labrador i bytownit ) powoduje ich rozpad i zastępowanie epidotem lub albitem.

Amfibolity dzielą się na:

  • ortoamfibolity
  • paraamfibolity
  • amfibolity metasomatyczne

Spis treści

Ortoamfibolity

Powstają w wyniku metamorfizmu w warunkach facji amfibolitowej zasadowych skał plutonicznych jak gabra , dioryty i diabazy oraz metamorfizmu progresywnego skał wulkanicznych jak bazalty , andezyty i spility . Amfibolityzacji ulegać mogą także tufy i tufity . Są również częste w facjach metamorfizmu kontaktowego jak facja hornblendowo-hornfelsowa.

Paraamfibolity

Powstają głównie w wyniku progresywnego lub kontaktowego metamorfizmu skał marglistych i dolomitycznych .

Amfibolity metasomatyczne

Występują zazwyczaj lokalnie, i charakteryzują się małym rozprzestrzenieniem. Metamorfizm metasomatyczny powodujący amfibolityzację skał różni się zasadniczo od poprzednich zarówno typem procesu jak i protolitem . Metasomatoza może obejmować marmury doprowadzając do nich Mg i Fe w wyniku infiltracji. Mogą powstawać w wyniku ultrametamorfizmu również z doprowadzeniem Mg, Fe i czasami Na .

Innym powodem jest wymiana chemiczna skał kontaktujących ze sobą, a różniących się znacznie składem, np:

Odróżnianie

Najpewniejszą metodą odróżniającą orto- od paraamfibolitów jest określenie ich pozycji litologicznej oraz charakteru petrograficznego skał otaczających dany amfibolit. Ponadto wykonuje się analizy petrograficzne i geochemiczne .

  • Występowanie w amfibolitach niezgodnych żyłek, reliktów minerałów magmowych i stopniowe przejścia w stropie i spągu do skał magmowych świadczą o ich pochodzeniu jako ortoamfibolitów.
  • Występowanie w postaci równoległych wkładek w skałach osadowych , obecność grafitu lub relikty struktur sedymentacyjnych jednoznacznie wskazują na paraamfibolity.
  • Gdy amfibolit występuje na styku dwóch odmiennie petrograficznych skał oraz obserwowane pod mikroskopem zmiany metasomatyczne wskazują na ich metasomatyczne pochodzenie.

Skały przejściowe

Gnejs amfibolitowy

Przejścia amfibolitów w inne skały metamorficzne są trudne do precyzyjnego wyznaczania. Przy 30% objętościowych minerałów ciemnych przechodzą one w gnejsy amfibolowe, a za pośrednictwem amfibolitów biotytowych w łupki biotytowe. Tworzą także ciągłe przejścia do granulitów i eklogitów .

Występowanie

Jest to bardzo rozpowszechniona skała metamorficzna w Polsce. Występuje w Sudetach oraz w Tatrach . Eksploatowana w miejscowości Ogorzelec , oraz Piławie Górnej .

Zastosowanie

Wykorzystywany jest jako kruszywo łamane przy budowie dróg, linii kolejowych, ostatnio jako kamień ozdobny do urozmaicania ogrodów.

Bibliografia

  • Kozłowski K., Żaba J., Fediuk F., Petrologia skał metamorficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986, ISSN 0239-6432
  • Praca zbiorowa pod red. Manecki A, Muszyński M., Przewodnik do petrografii, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,


Inne hasła zawierające informacje o "Amfibolit":

Amfibolit Amfibolit masywny z widocznymi laminami biotytowymi. Najprawdopodobniej to ortoAmfibolit. Znaleziony jako eratyk ...

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego ...

Pogórze Izerskie ...

Formacja skalna ...

Grzbiet Lasocki ...

Czeski Grzbiet ...

Przedgórze Sudeckie ...

Skały metamorficzne ...

Góry Stołowe ...

Masyw Śnieżnika ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Amfibolit":

Surowce mineralne Polski (plansza 20) kamieni szlachetnych należą skały mające odpowiednią twardość, które można szlifować: granit, gabro, Amfibolit i marmur ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie