Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

marmur

marmur - (z gr. μάρμαρος marmaros) – skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy). Niewielka część geologów definiuje jako marmur wyłącznie skały węglanowe przeobrażone w warunkach głębokiego metamorfizmu strefy kata (temperatury 500-700 st. C, wysokie ciśnienie), skały przeobrażone w strefach niższego metamorfizmu (epi i mezo) nazywając wapieniem krystalicznym. Przeważnie jednak terminu "wapień krystaliczny" używa się w przypadku skał metamorficznych jako synonimu marmuru dla każdej skały węglanowej poddanej metamorfizmowi.

Od starożytności stosowany jako cenny materiał budowlany, rzeźbiarski oraz architektoniczny. Znane marmury wydobywa się w Carrarze we Włoszech i na chorwackiej wyspie Brač. Marmury wydobywa się przy użyciu różnych urządzeń tnących, nie stosuje się materiałów wybuchowych, gdyż prowadzą one do spękania skał i drastycznej redukcji bloczności złoża, co uniemożliwia wydobycie bloków na tyle dużych by pociąć je na płyty okładzinowe lub przeznaczyć na rzeźby. Marmury spękane i odpady z produkcji pełnowartościowego marmuru wykorzystuje się do produkcji lastriko lub grysu marmurowego. Marmury zbudowane z dolomitu są podstawą wytwarzania tabletek magnezu.

W Polsce marmur wydobywany jest wyłącznie w Sudetach, przede wszystkim w Masywie Śnieżnika, gdzie występuje w dwóch odmianach kolorystycznych, jako "Biała Marianna" (na górze Krzyżnik) i "Zielona Marianna". Innym złożem marmuru jest złoże marmuru szarego z odcieniem niebieskawym w Sławniowicach. Eksploatuje się także dolomity przeobrażone (nazywane przez większość geologów marmurem lub dolomitem krystalicznym) w Rędzinach.

W Polsce istnieje również pojęcie "marmur techniczny", który odnosi się wg polskiej normy i niektórych publikacji technicznych również do węglanowych skał osadowych, które przyjmują poler (pod wpływem polerowania ich powierzchnia staje się silnie błyszcząca). Jest to nazwa naukowo nieprawidłowa, ale silnie zakorzeniona w polskim kamieniarstwie. Tego typu "marmury" wydobywane są licznie w Górach Świętokrzyskich. W okresie przedwojennym niektórzy właściciele kopalń wapienia nadawali im handlową nazwę "marmurów kieleckich" – w celu podniesienia ich rangi. Kolejne tzw. "wolne" interpretacje doprowadziły do pojawienia się określeń: "marmur dębnicki", "marmur chęciński" itp. Należy jednak pamiętać, że marmur i wapień należą do zupełnie odmiennych grup skał pod względem ich pochodzenia. Jest to szczególnie istotne przy tłumaczeniu tekstów na języki obce.


Inne hasła zawierające informacje o "marmur":

Metamorfizm kontaktowy łupki plamiste ,Skały węglanowe oraz wapniowo-krzemianowe w wyniku tych procesów zamieniają sie w marmury bądź skarny ,Węgle przechodzą w grafit , dalej od intruzji w antracyt ,Skały okruchowe ...

Amfibolit zasadniczo od poprzednich zarówno typem procesu jak i protolitem . Metasomatoza może obejmować marmury doprowadzając do nich Mg i Fe w wyniku infiltracji. Mogą powstawać ...

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego to gnejsy , łupki łyszczykowe , amfibolity , łupki amfibolowe, zieleńce i łupki zieleńcowe , fyllity , marmury kalcytowe i dolomitowe , łupki serycytowe , łupki chlorytowe . Skały wschodniej osłony granitu ...

Grzbiet Lasocki prawie w całości ze skał metamorficznych : gnejsów , łupków łyszczykowych , fyllitów , amfibolitów , zieleńców , marmurów , należących do wschodniej osłony granitu karkonoskiego . Wychodnie tych skał rozciągają się ...

Czeski Grzbiet ich obrębie występują takie skały, jak łupki łyszczykowe z granatami, amfibolity , zieleńce , marmury ( wapienie krystaliczne ), skarny , kwarcyty . Na kontakcie tych starszych skał metamorficznych z ...

Przedgórze Sudeckie twardzielcowe wzniesienia zbudowane z gabra , amfibolitów , granitów , hornfelsów , gnejsów , łupków łyszczykowych , kwarcytów , marmurów , mylonitów , łupków kwarcowych i serpentynitów oraz bazaltów . Gleby pylaste ( lessowe ) sprzyjają ...

Mensa (budownictwo) Mensa (budownictwo) - płyta z piaskowca lub marmuru oparta na nogach (stipes) lub bloku, skrzyni ( sarkofagu ). Mensa jest podstawową ...

Nagrobek Kazimierza III Wielkiego na Wawelu w pierwotnym stanie przykład nagrobka tumbowego z baldachimem. Odkuty został w czerwonym marmurze węgierskim i białym piaskowcu (baldachim). Nagrobek jest fundacją Ludwika Węgierskiego . Został ...

Kaplica Potockich na Wawelu której przyłuczach znajdują się rzeźbione anioły autorstwa Józefa Kähsmanna. Wnętrze wyłożono sztucznym marmurem , przyozdobionym przez Jana Jerzego Danningera brązami . W ścianie zachodniej zachowało się ...

Kaplica Szafrańców na Wawelu także przebudową kościoła akademickiego św. Anny w Krakowie ). Wówczas wstawiono nowy ołtarz marmurowy z krucyfiksem alabastrowym i rzeźbami Apostołów , usytuowanymi po bokach, a także ...


Inne lekcje zawierające informacje o "marmur":

123. Nowy styl życia (plansza 11) wzorcami greckimi i rzymskimi. Stosowano regularne i symetryczne kształty, białe ściany imitujące marmur i kolumnady, portyki oraz kopuły zapożyczone z antyku. ...

Skały (plansza 19) ...

013a. Kultura, religia i nauka starożytnej Grecji (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie