Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Grafit

Grafit

Charakterystyka minerału
Grafit
struktura krystaliczna
próbka minerałustruktura krystaliczna
Właściwości chemiczne i fizyczne
Skład chemiczny C
Twardość w skali Mohsa w zakresie 0,5–2[8]
Łupliwość doskonała, jednokierunkowa
Układ krystalograficzny heksagonalny lub trygonalny (w zależności od politypu )
Gęstość minerału 2,09 do 2,23 g/cm³
Własności optyczne
Barwa czarna, ciemnoszara
Rysa ciemnoszara, czarna, błyszcząca
Połysk półmetaliczny

Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych . Stosowany jako naturalny suchy smar . Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla . Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.

Spis treści

Właściwości

W przyrodzie bardzo rzadko spotyka się dobrze wykształcone kryształy grafitu. Najczęściej występuje w postaci agregatów łuseczkowych, blaszkowych lub w formie zbitej masy o szaroczarnej barwie. Jest minerałem giętkim, ale nie jest sprężysty. Jest krajalny i nieprzezroczysty, w dotyku jest tłusty i brudzący.

Występowanie

Powstaje w wyniku zmetamorfizowania skał, jako produkt końcowy przemiany substancji organicznych bogatych w węgiel . Pojawia się także w pegmatytach i żyłach hydrotermalnych. Niekiedy bywa znajdowany wśród granitów , porfirów , gabr , granulitów . Współwystępuje z pirytem , markasytem , kalcytem .

Polska – Tworzy znaczne nagromadzenia w postaci łupków grafitowych w okolicach Stronia Śląskiego oraz wkładki skał grafitowych napotykane koło Strzelina , Dzierżoniowa , Wałbrzycha i Bystrzycy Kłodzkiej . Występuje w wielu różnych skałach metamorficznych (m.in. w łupkach krystalicznych Tatr Zachodnich ).

Miejsca występowania: Sri Lanka – największe złoża grafitu, Madagaskar , Rosja – Syberia, USA – Ogdensburg, Edison, Alabama (najpiękniejsze kryształy grafitu pochodzą z Sterling Hill w New Jersey), Kanada – Quebec, Meksyk – Sonora, Niemcy – Bawaria.

Budowa grafitu i jego właściwości

Struktura grafitu składa się z warstw, w których występują sprzężone, sześcioczłonowe aromatyczne układy cykliczne, podobne do benzenu . Podobnie jak w benzenie, każde wiązanie C-C w warstwie ma charakter zdelokalizowanego, "1,5 krotnego" wiązania aromatycznego. Wiązania te tworzą obszary zdelokalizowanych orbitali π , które, podobnie jak to się dzieje w metalach umożliwiają swobodny ruch elektronów równolegle do warstw, dzięki czemu grafit wykazuje stosunkowo wysokie przewodnictwo elektryczne .

Między warstwami występują jedynie słabe oddziaływania. Ich charakter tradycyjnie określany jako oddziaływania Van der Waalsa w istocie jest słabym oddziaływaniem metalicznym. Metaliczny charakter wiązania w połączeniu z relatywnie małą ilością biorących w nim udział elektronów (ok. 1 na 10 tys. atomów) i wielką ruchliwością powoduje, że siła wiązania warstw jest zbliżona do tej charakterystycznej dla oddziaływań Van der Waalsa, a jednoczesnie przewodność elektryczna w kierunku prostopadłym do płaszczyzn grafitowych jest o kilka rzędów wielkości większa od przewodności charakterystycznej dla kryształów Van der Waalsa (kryształów molekularnych)[9].

Odległości między sąsiednimi atomami węgla w jednej warstwie wynoszą 1.42 Å (czyli 0,142 nm ), zaś między warstwami 3,35 Å (0,335 nm). Powoduje to, że grafit wykazuje znaczną anizotropię (czyli kierunkowość) różnych własności fizycznych. Np: Monokryształy grafitu przewodzą dobrze prąd elektryczny w kierunku równoległym do warstw i znacznie gorzej w kierunku prostopadłym.

Ze względu na to, że grafit techniczny jest zlepkiem niewielkich monokryształów, wykazuje on wysoką odporność mechaniczną na ściskanie i niewielką na rozciąganie i ścinanie. Jest więc jednocześnie twardy, łupliwy i podatny na ścieranie. Te szczególne własności mechaniczne powodują, że grafit posiada wyjątkowe dobre własności smarujące. Podczas poddawania go siłom ścinającym jakie występują między obracającymi się kołami zębatymi, lub kołami zębatymi i łańcuchem, ulega on rozdrobnieniu do postaci proszku, o mikrometrycznych rozmiarach drobin. Każda z tych drobin zachowuje jednak dużą odporność na ściskanie co prowadzi do zjawiska supersmarowania.

Mikrokryształki grafitu są głównym składnikiem sadzy . Również w strukturze węgla kamiennego występują grafitopodobne struktury przedzielone fazą amorficzną. Czysty grafit otrzymuje się w przemyśle przez kontrolowaną pirolizę antracytu w atmosferze azotu .

Zastosowanie

Przypisy

  1. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 86. Boca Raton , Ann Arbor , Londyn , Tokio : CRC Press, Inc., 2006, ss. 12-212. 
  2. MOHS HARDNESS SCALE . [dostęp 2009-10-29].
  3. "Encyklopedia fizyki" praca zbiorowa PWN 1973 t. 1
  4. Graphite . [dostęp 2009-10-28].
  5. Abrasives . [dostęp 2009-10-28].
  6. George S. Brady: Materials handbook. The McGraw-Hill Companies. . 
  7. Rustu S. Kalyoncu: Graphite . 1998. [dostęp 2009-10-28].
  8. Przykładowe wartości: 0,5[1]; 0,5–0,9[2], 1[3]; 1–1,5[4]; 0,5–1[5]; grafit naturalny: 1–2, czasami mniej niż 1[6]; 1–2[7]
  9. Franciszek Rozpłoch, Jaromir Patyk, Jan Stankowski. Graphenes Bonding Forces in Graphite . „Acta Physica Polonica A” . 112 (3), ss. 557-562 (2007). Institute of Physics, Polish Academy of Science. ISSN 0587-4246 ( ang. ). [dostęp 2010-09-19]. 


Inne hasła zawierające informacje o "Grafit":

Metamorfizm kontaktowy ...

Fyllit ...

Amfibolit ...

Tytan (pierwiastek) ...

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu ...

Gubernia wołyńska ...

Diamagnetyzm ...

Minerał ...

Węgiel (pierwiastek) ...

Alotropia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Grafit":

Węgiel pierwiastkowy - odmiany, w jakich występuje (plansza 2) samej temperaturze, pierwiastka chemicznego w różnych odmianach krystalograficznych. Węgiel może występować jako: Grafit diament fulereny ...

012. Składniki skorupy ziemskiej (plansza 3) (Au) i srebro (Ag) (występują w przyrodzie w stanie wolnym), a także Grafit i diament – różne odmiany węgla (C). Związki chemiczne, będące minerałami, ...

Węgiel pierwiastkowy - odmiany, w jakich występuje (plansza 7) e height=434 width=770 > Porównanie właściwości fizycznych diamentu i Grafitu DiamentGrafit przeźroczysty bardzo rzadko zabarwiony (różowy, czarny) najtrwalszy materiał gęstość d=3,5 g/cm3 nie przewodzi prądu elektrycznego przewodzi ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie