Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Jakucja

Jakucja

Republika Sacha (Jakucja)
Республика Саха (Якутия)
Саха Республиката
Godło
Godło Jakucji Flaga Jakucji
Położenie na mapie Rosji
Państwo   Rosja
Status politycznyRepublika
Stolica Jakuck
Prezydent Wiaczesław Sztyrow
Przewodniczący rządu Jegor Borisow
Język urzędowy rosyjski , jakucki
Powierzchnia 3 078 125,1 km²
Populacja (2008)
•  liczba ludności
•  gęstość

948 915
0,3 osób/km²
Strefa czasowa
Strefa czasowa8, 9, 10 rosyjska strefa czasowa


Zdjęcie satelitarne delty Leny

Jakucja (Republika Sacha, dawniej także: Republika Jakucka) – republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej , położona w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym , choć geograficznie znajduje się na Syberii .

Jakucja jest największą pod względem powierzchni jednostką podziału terytorialnego na świecie (spośród państw jedynie Indie , Australia , Brazylia , ChRL , USA i Kanada mają większą powierzchnię).

Spis treści

Władza

Zgodnie z artykułem 50 Konstytucji Republiki Sacha najwyższymi organami władzy w republice są Zgromadzenie Narodowe (Il Tumen), prezydent, Sąd Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy.

Zgromadzenie Narodowe (Il Tumen) jest dwuizbowym parlamentem składającym się z Izby Republiki oraz Izby Przedstawicieli. Deputowani do parlamentu wybierani są na pięcioletnią kadencję spośród mieszkańców republiki urodzonych na jej terytorium lub zamieszkałych tam przez co najmniej 15 lat. Od kandydatów do parlamentu wymagana jest znajomość obu języków urzędowych republiki. Kandydat do parlamentu musi mieć co najmniej 21 lat.

Prezydent Republiki Sacha stoi na czele władzy wykonawczej. Może nim zostać wyłącznie mieszkaniec Republiki Sacha urodzony na jej terytorium i mieszkający w niej nieprzerwanie przez co najmniej ostatnich piętnaście lat. Kandydat na prezydenta musi mieć co najmniej 40 lat, nie może być jednak starszy niż 60 lat. Wybierany jest przez obywateli Republiki Sacha (Jakucja) w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym na kadencję pięcioletnią. Ta sama osoba może być powtórnie wybrana tylko raz.

Geografia

W ramach Federacji Jakucja na wschodzie graniczy z Czukotką i obwodem magadańskim , na południowym wschodzie z Krajem Chabarowskim , na południu z obwodami amurskim i czytyjskim , na zachodzie z obwodem irkuckim . Północna część republiki ma dostęp do Morza Łaptiewów i Morza Wschodniosyberyjskiego . W skład republiki wchodzą Wyspy Nowosyberyjskie . Sacha zajmuje blisko 1/5 powierzchni Federacji Rosyjskiej i jest największym jej podmiotem.

Jakucja położona jest w strefie klimatu kontynentalnego wybitnie suchego, o długiej zimie, z ogromną roczną amplitudą temperatur, sięgającą 100 stopni Celsjusza. Latem temperatura osiąga +40 stopni, zimą spada nierzadko do -60, choć istnieją również miejsca, gdzie może ona wynieść nawet -70. Większość terytorium Jakucji, wyjątkiem części południowo-zachodniej, pokryta jest wieczną zmarzliną . Pozwoliło to na zachowanie w dobrym stanie ciał dawno wymarłych zwierząt, m.in. mamutów . Republika cechuje się bardzo gęstą siecią rzeczną. Głównymi rzekami są Lena (4400 km długości), Wiluj (2650 km), Oleniok (2292 km), Ałdan (2273 km), Kołyma (2129 km), Indygirka (1726 km) i Olokma (1726 km). Około 40% terytorium Sachy położone jest za kołem podbiegunowym północnym . Głównym pasmem górskim w republice są Góry Wierchojańskie .

Roślinność to najczęściej modrzew , brzoza i sosna .

Na faunę składają się przede wszystkim wiewiórki, łasica syberyjska , gronostaj , zając , lis , niedźwiedź , rosomak , łoś , dziki renifer i piżmowiec . Wody obfitują w ryby.

Tylko 1% ziemi nadaje się pod uprawę.

Demografia

Rosjanie (50,3%), Jakuci (33,4%) i Ukraińcy (7%) stanowią główną część ludności republiki. Język jakucki jest używany przez około 25% ludności

Ludność: 949 tys. (2002)

Miejska: 610 tys. (64.3%)
Wiejska: 339 tys. (35.7%)

Mężczyźni: 464 tys. (48.9%)

Kobiety: 485 tys. (51.1%)

K:M: 1,045

Miasta i osiedla typu miejskiego

miasta i największe osiedla typu miejskiego (stan na 1 stycznia 2005  r.)

NazwaNazwa rosyjskaLiczba mieszkańców
Jakuck Якутск235 560
Neriungri Нерюнгри65 750
Mirny Мирный39 359
Leńsk Ленск24 581
Ałdan Алдан24 266
Ajchał Айхал16 129
Udacznyj Удачный15 520
Czulman Чульман10 780
Pokrowsk Покровск10 153
Niurba Нюрба10 109
Wilujsk Вилюйск9 963
Olokmińsk Олёкминск9 452
Tommot Томмот9 034
Ust-Nera Усть-Нера8 993
Żataj Жатай8 809
MochsogołłochМохсоголлох7 050
Chandyga Хандыга6 950
Niżnyj KuranachНижний Куранах6 861
Tiksi Тикси5 681
CzernyszewskijЧернышевский5 230
Berkakit Беркакит4 925
Sieriebrianyj Bor Серебряный Бор4 836
Peleduj Пеледуй4 658
Sangar Сангар4 477
Batagaj Батагай4 090

Podział administracyjny

Podział administracyjny kraju

Pod względem administracyjnym terytorium Jakucji podzielone jest na 34 ułusy (odpowiadające rejonom w większości innych podmiotów federacji Rosyjskiej . Dwa największe miasta kraju - Jakuck i Neriungri nie wchodzą w skład żadnego ułusu i stanowią miasta wydzielone.

Ułusy Jakucji:

Historia

Obszary nad główną rzeką Jakucji, Leną , zamieszkane były już od czasów prehistorycznych . W etnogenezie współczesnych Jakutów wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele turkojęzycznych ludów pasterskich, którzy przybyli na obszary nad Leną znad Angary i terytoriów nadbajkalskich . Spotkali się oni z zamieszkałymi tu już wcześniej narodami, do których należeli przede wszystkim Tunguzi i Dołganie . Za datę włączenia Jakucji w skład państwa rosyjskiego uznaje się rok 1632 , kiedy wyprawa wojskowego Piotra Biekietowa wzdłuż rzeki Leny doprowadziła do założenia tam rosyjskich stanowisk wojskowych i obłożenia Jakutów obowiązkowymi dostawami na rzecz caratu, w których skład wchodziły zwłaszcza mające ogromną wartość skóry zwierząt futerkowych. Już w 1638 roku powstał jakucki ujezd, przemianowany w 1775 na prowincję jakucką, a potem obwód jakucki w składzie guberni irkuckiej. Od drugiej połowy XVII wieku następowało osiedlanie się tutaj wprowadzających swe tradycje rolnicze Rosjan, którzy przedsiębrali także próby chrystianizacji autochtonicznych narodów. W XVII i XVIII wieku Jakucja staje się obszarem zsyłek. Trafiali tu również polscy powstańcy. Władza radziecka została w Jakucji wprowadzona ostatecznie w 1922 roku. 27 kwietnia 1922 Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy zadecydował o powstaniu Jakuckiej ASRR w składzie Rosyjskiej FSRR . Pod koniec lat 20. zaczyna się rozwój przemysłu , zwłaszcza górnictwa węgla . Jego dynamika jest jednak raczej niewielka, a produkcja przeznaczona na potrzeby regionu. W późniejszych czasach Jakucja ze względu na wielką ilość różnych bogactw naturalnych odegrała ogromną rolę w rozwoju radzieckiej gospodarki. Po drugiej wojnie światowej władze radzieckie zajęły się zwłaszcza wydobyciem diamentów , dla którego potrzeb zbudowano rozległą infrastrukturę w postaci fabryk, dróg, portów lotniczych, elektrowni. Powstały wtedy górnicze miasta Mirny , Udacznyj , Ajchał . Od 1974 roku zaczęto stosować technologię odkrywania pokładów rud diamentowych za pomocą podziemnych wybuchów atomowych. To one właśnie są przyczyną zwiększonego poziomu radiacji w niektórych obszarach republiki i włączenia jej w 1996 roku w rosyjski rządowy program likwidacji skutków promieniowania atomowego.

Republika Sacha w składzie Federacji Rosyjskiej powstała w 1992 roku. Pierwszym jej prezydentem został Michaił Nikołajew. 4 kwietnia 1992 roku Rada Najwyższa Republiki Sacha przyjęła tekst Konstytucji. 27 stycznia 2002 roku stanowisko prezydenta objął Wiaczesław Sztyrow.

Gospodarka

Wiodącą gałęzią przemysłu Jakucji jest wydobycie diamentów (o wartości ponad 1,7 miliarda dolarów amerykańskich w 2003 roku). Obecnie na Jakucję przypada około jedna czwarta ich światowej produkcji. W ostatnich latach rząd republiki wprowadza działania mające na celu rozbudowę infrastruktury, która pozwoliłaby na przerób większej ilości rudy diamentowej na miejscu, zatrzymując w ten sposób odpływ kapitału poza granice republiki. Oprócz diamentów prowadzi się wydobycie złota (w 2003 roku 19,8 ton). Stale prowadzone są również działania mające na celu zwiększenie poziomu wydobycia takich bogactw jak srebro , miedź czy wolfram . Jakucja znajduje się na pierwszym miejscu wśród rosyjskich regionów pod względem zapasów węgla , które szacuje się na ponad 9,5 miliardów ton. W 2003 roku wydobyto zaledwie nieco ponad 10 milionów ton węgla, co nie zaspokaja nawet regionalnego zapotrzebowania. Planowane są inwestycje w Zagłębiu Elgińskim, które pozwoliłyby na znaczne zwiększenie wydobycia. Oprócz tego Sacha posiada ogromne, dość słabo wykorzystywane dotąd zapasy ropy naftowej i gazu ziemnego . Ogólne zapasy nafty wynoszą ponad dwa miliardy ton. Największe w republice jest Talakańskie Zagłębie Naftowe z około 120 milionami ton nafty. Ogólne zapasy gazu ziemnego wynoszą w Jakucji, jak się szacuje, około 2,3 biliona metrów sześciennych. Największe zapasy tego bogactwa znajdują się w Zagłębiu Czajandińskim.

Na przeszkodzie dynamicznego rozwoju jakuckiej gospodarki stoi brak odpowiedniej infrastruktury, której budowa wymaga ogromnych nakładów finansowych ze względu na specyficzne, trudne warunki klimatyczne, jakie panują w republice.

Tablice rejestracyjne

Tablice pojazdów zarejestrowanych w Jakucji mają oznaczenie 14 w prawym górnym rogu nad flagą Rosji i literami RUS.

Rekord

W Jakucji znajduje się najzimniejsze zamieszkane miejsce na ziemi - wioska Tomtor .Temperatura w styczniu 2004 roku spadła tam do -72,2° Celsjusza.Średnia temperatura w styczniu to od -60 do -70° Celsjusza. Maksymalna temperatura w Lipcu to zaledwie 14° Celsjusza.

Linki zewnętrzneInne hasła zawierające informacje o "Jakucja":

Benedykt Dybowski ...

Kołyma (obóz) ...

Wojna domowa w Rosji ...

Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka ...

Lena (rzeka) ...

Diament ...

Terytoria autonomiczne na świecie ...

Języki tureckie ...

Rozprzestrzenienie języków urzędowych ...

Lew ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Jakucja":

029. Elementy limnologii i glacjologii (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie