Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wisznu

Wisznu

Wisznu

Wisznu ( hindi : विष्णु) – jeden z najpopularniejszych dewów w hinduizmie , Bóg jedyny w wisznuizmie (największym wyznaniu hinduistycznym). Jeden z Trimurti (trójcy hinduistycznej) tworzonej wraz z Brahmą i Śiwą . Symbolizuje utrzymujący aspekt Boga, najczęściej identyfikowany z dwoma swoimi Awatarami : Kryszną i Ramą .

Spis treści

Awatary

Celem zstąpienia do materialnego świata w postaci awatara jest wyzwolenie swoich wielbicieli i ukaranie niegodziwców. Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, i zaczyna szerzyć się bezbożność, Wisznu zstępuje osobiście. Jego misją jest również odnowienie zasad religii. Awatara przychodzi w każdym milenium . Awatary odgrywają ogromną rolę w jego kulcie - znacznie większą niż postać pod którą jest przedstawiany (np. na grafice z prawej).

Wisznu w teologii i filozofii wisznuickiej

Wisznu jest Bóstwem wszechobejmującym (zawierającym wszystko), określany mianem purusza lub mahapurusza, paramatma ( dusza nadrzędna), jest tym, który zawiera w sobie wszystkie dusze . W podaniu o narodzinach Kryszny [1] demiurg Brahma tak oto zwraca się do Wisznu:

O Ty, którego sztuka różni się od świętych pism, dwojaki w swej naturze, posiadający formę jak i bez formy; dwojaki również w mądrości: egzoterycznej, ezoterycznej, ostateczny w kresie ich obu; najmniejszy z najmniejszych i największy z największych, wszechwiedzący i przenikający duchu sztuk i mowy: niedostrzegalny, nieopisany, niepojęty, czysty, nieskończony i wieczny, bez imienia; który słyszysz bez uszu, który widzisz bez oczu, który poruszasz się bez stóp, który chwytasz bez dłoni, który znasz wszystko i sztukę nieznaną przez nikogo; wspólny ośrodku wszystkich rzeczy, w którym wszystko istnieje! Jak ogień, który choć jeden, przemienia się na wiele sposobów, tak i Ty, o Władco, którego sztuka rządzi wszystkimi zjawiskami. Twa sztuka włada odwiecznym stanem zrodzonym przez mądrość i oko wiedzy. Nie ma nic oprócz Ciebie, Władco. Nieskażona strachem, gniewem, pożądaniem, zmęczeniem czy niechęcią, sztuka Twa zarówno indywidualna jak i powszechna, niezależna i bez początku. Niepodległy konieczności, przyjmujesz formy ani bez żadnej przyczyny, ani z jakiejś przyczyny. Chwała Tobie, przenikającemu cały wszechświat, o tysiącu formach, tysiącu ramionach, wielu obliczach, wielu stopach, którego sztuką natura, rozum, świadomość, a nawet ich duchowe źródło! Patrzaj na ziemię i okaż swą przychylność. Patrzaj na nas wszystkich, bogów gotowych spełnić Twą wolę. Rozkaż tylko - my czekamy.

Wisznu posiada sześć doskonałości, mianowicie:

 • wiedzę
 • majętność
 • siłę
 • sławę
 • piękno
 • wyrzeczenie

Ekspansje

Wisznu najpierw inkarnuje jako trzy puruszaawatary (ekspansje):

 • Mahawisznu, czyli Karanodakaśaji awatara (lub Mahawisznu) - jako stwórca materialnych wszechświatów;
 • Garbhodakaśaji awatara - obecny w każdym z wszechświatów;
 • Ksirodakaśaji awatara [2] (lub Paramatma czy Naddusza) - obecny w każdym sercu i każdej części stworzenia.

Energie

Energie Kryszny również mogą zostać podzielone na trzy:

 • energia myślenia
 • czucia
 • działania

Kiedy przejawia On Swoją energię myślenia, jest On Najwyższym Panem.

Kiedy przejawia Swoją energię czucia, jest Panem Wasudevą.

Kiedy przejawia Swoją energię działania, jest Sankarsaną Balaramą .

Bez Jego myślenia, czucia i działania stworzenie nie mogłoby zaistnieć. Chociaż w świecie duchowym nie ma stworzenia – gdyż tamtejsze planety nie mają początku – to istnieje stworzenie w świecie materialnym. Jednakże w każdym przypadku, światy zarówno duchowe, jak i materialne, są manifestacjami energii działania, w których Kryszna działa w formie Sankarsany i Balaramy .

 • Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Złoty Avatara. Indie: "The Bhaktivedanta Book Trust", 1984, ss. 47-51. 

W Siddhartha-samhicie znajduje się opis dwudziestu czterech form Visnu, i formy te są nazywane odpowiednio do pozycji symbolicznych reprezentacji w ich czterech rękach. Kiedy ktoś opisuje pozycję przedmiotów w rękach Wisznumurti, powinien rozpocząć od niższej prawej ręki, następnie posuwać się do wyższej prawej ręki, wyższej lewej ręki, i w końcu do niższej lewej ręki. W ten sposób, Wasudewa może zostać opisany jako reprezentowany przez:

Dla przykładu Sankarsana jest reprezentowany przez buławę, konchę, kwiat lotosu, i dysk. Pradjumna natomiast jest reprezentowany przez dysk, konchę, buławę i kwiat lotosu. Aniruddha jest reprezentowany przez dysk, buławę, konchę i kwiat lotosu. W niebie duchowym jest dwadzieścia reprezentacji Narajana, i są one opisane w następujący sposób:

 • Śri Keśava (kwiat, koncha, dysk, buława)
 • Narajana (koncha, kwiat, buława i dysk)
 • Śri Madhava (buława, dysk, koncha, i kwiat)
 • Śri Govinda (dysk, buława, kwiat i koncha)
 • Wisznumurti (buława, kwiat, koncha i dysk)
 • Madhusudana (dysk, koncha, kwiat i buława)
 • Triwikrama (kwiat, buława, dysk i koncha)
 • Śri Vamana (koncha, dysk, buława i kwiat)
 • Śridhara (kwiat, dysk, buława i koncha)
 • Hrszikeśa (buława, dysk, kwiat i koncha)
 • Padmanabha (koncha, kwiat, dysk i buława)
 • Damodara (kwiat, dysk, buława i koncha)
 • Puruszottama (dysk, kwiat, koncha i buława)
 • Aćjuta (buława, kwiat, dysk i koncha)
 • Narasinha (dysk, kwiat, buława i koncha)
 • Dżanardana (kwiat, dysk, koncha i buława)
 • Śri Hari (koncha, dysk, kwiat i buława)
 • Śri Kryszna (koncha, buława, kwiat i dysk)
 • Adhokszaja (kwiat, buława, koncha i dysk) i
 • Upendra (koncha, buława, dysk i kwiat)[3].

Wizerunek, rodzina

Przedstawiany jako czteroramienny przystojny mężczyzna o błękitnej skórze. Nosi złotą szatę, a na jego piersi widnieje znak śriwatsa i klejnot kausthubha. Jego atrybutami są koncha (śankha), dysk ( ćakra ), maczuga (gada) i lotos (padma). Siedzibą Wisznu jest planeta (loka) Wajkuntha. Jego żona to Lakszmi , a ulubionym wierzchowcem ( wahaną ) jest olbrzymi orzeł z ludzkim tułowiem - Garuda .

Wisznu i tysiącgłowy wąż Ananta. Postacią masującą stopy bóstwu jest Lakszmi .

Wisznu często pojawia się w sztuce na zwojach otchłannego węża Ananty , którego imię znaczy tyle, co Niekończący się; z zamkniętymi oczami podróżuje Bóg po kosmicznym oceanie mlecznym, w towarzystwie pięciu braci Pandawów (bohaterów Mahabharaty ) i ich żony Draupadi . Według takiego przedstawienia wymienione postaci ludzkie są obiektem marzenia sennego Wisznu, stąd też bóg ten nazywany jest niekiedy Cudownie śniącym[4].

Rozwój Wisznu jako obiektu kultu

Geneza Wisznu

Nie jest wiadome kiedy rozpoczął się kult Wisznu. W Wedach i informacjach nt. wierzeń Ariów , Wisznu jest wymieniany jako pomniejszy dewa solarny, zwykle w towarzystwie Indry . Jego znaczenie wzrosło w okresie braminizmu . Inni czczeni dewowie - mianowicie Wasudewa (charakteryzujący się przede wszystkim dharmicznym postępowaniem) i Narajana (ukazywany jako leżący na wężu nieskończoności - Ananta Śesza - podobnie jak obecnie często się przedstawia Wisznu) połączyli się w jedną postać z Wisznu, a rola tego ostatniego znacznie się zwiększyła.

Wisznu jako Bóg jedyny

Później Wisznu stał się częścią Trimurti i jednym z najważniejszych bóstw hinduizmu ; przez jego wyznawców - wisznuitów uważany jest za Boga jedynego. W okresie Puran powstało dużo opowieści o Wisznu. Największy epos i dzieło literackie świata - Mahabharata opisuje dzieje jego ósmej inkarnacji - Kryszny (ma też inne wątki); inny wielki epos Indii - Ramajana skupie się na jego siódmym zstąpieniu- Ramie. W II wieku p.n.e. powstali bhagawatowie - wczesno- bhaktyjski odłam wisznuicki oraz pańczaratrowie - inna szkoła wisznuicka. Od ósmego wieku n.e. rozwijało się intensywnie wisznuickie bhakti jako religijność emocjonalna. W ósmym wieku wielkimi przedstawicielami tego było dwunastu alwarów - świętych-śpiewaków-poetów tworzący dewocyjną poezję radośnie czczącą Wisznu oraz opisującą emocjonalny związek bhakty z nim. Ruch Wisznu-bhakti kwitł w średniowieczu we wielu częściach Indii i otrzymał podbudowę filozoficzno-teologiczną, a to za sprawą wybitnych myślicieli takich jak Ramanudźa , Madhwa , Wallabha , Nimbarka , Ćajtanja Mahaprabhu . Obecnie odgrywa bardzo ważną rolę w życie Hindusów i rozwija się we wielu innych krajach, w tym na Zachodzie.

Awatary

Wisznu jest jedynym Bogiem w wisznuizmie . Wg tej religii objawił się on na Ziemi w dziesięciu awatarach (niekiedy wymienia się 22, 25 lub "nieskończoną liczbę" awatarów). Często wielbiony jest w formie któregoś z nich.

10 awatar Wisznu:

 • Matsja , ryba; uratował w tej postaci świat przed potopem
 • Kurma , żółw; kontynuował dzieło swego poprzednika
 • Waraha , dzik; uratował Ziemię przed złym asurą (demonem), który zaniósł planetę Ziemię na dno oceanu
 • Narasinha , człowiek-lew (nara - człowiek, sinha - lew); uratował wszechświat przed demonem Hirakanjaśipu, który zmusił wszystkie istoty, oprócz swego syna Prahlady, do oddawania mu (Hirakanjaśipu) czci. Narasimha przywrócił wszechświatowi prawdziwą religię i zabił Hirakanjaśipu
 • Wamana , karzeł
 • Paraśurama , Rama z toporem
 • Rama , Ramaćandra, książę i król Ajodhji, drugie najistotniejsze wcielenie Wisznu; był uosobieniem wszelkiej cnoty i prawości. Główną jego misją było pokonanie złych demonów i podtrzymanie religii.
 • Kryszna - najważniejszy awatara Wisznu. Żył na wsi jako pasterz krów, potem został władcą miasta Dwaraka . Pomagał Pandawom w wojnie Kurukszetra (choć sam nie brał w niej udziału), wygłosił Bhagawadgitę (jeden z najważniejszych świętych tekstów hinduizmu), uratował wielu ludzi przed negatywnymi energiami kalijugi , czyli ery najgorszego upadku moralnego.
 • Budda (zwany "Zwodzicielem") . Istnieje spór co do misji jaką odegrał/miał odegrać, wg niektórych interpretacji jego rolą było zakazanie ofiar ze zwierząt i wypróbowanie siły wiary w Boga) . Lub awatarą był Balarama (brat Kryszny). Większość hinduistów uważa, że dziewiątym awatarą był nie Balarama, lecz Budda.
 • Kalkin ("wieczność" lub "czas" lub "niszczyciel wszelkiej niegodziwości"), który oczekiwany jest pod koniec kalijugi - obecnie trwającej epoki. Wyobrażany jako jeździec na białym koniu, ma zniszczyć zło, i doprowadzić nas do kritajugi (ery najwyższej moralności). Część hinduistów uważa, że ta inkarnacja już nastąpiła.

Imiona

Podobnie jak wszystkie hinduskie dewy i dewi , Wisznu ma wiele imion, prawdopodobnie więcej niż każde inne. Są one zebrane w Wisznu sahaśranama (tysiąc imion Wisznu), będącym częścią Mahabharaty . Czternaście poniższych imion Wisznu ma szczególne znaczenie:

Inne ważne imiona to:

Przypisy

 1. Joseph Campbell , Mityczny obraz, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004
 2. Satvata-tantra
 3. Siddhartha-samhita
 4. Jak wyżej

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wisznu":

Karma ...

Wedyzm ...

Nepal ...

Njaja ...

Budda Siakjamuni ...

Astrologia ...

Wedy ...

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce ...

Narada Muni instrumentem wina Narada Muni ( Sanskryt : नारद मुनी, nārada munī) – upełnomocniona inkarnacja , awatara Wisznu , wędrowny mędrzec, asceta , syn Brahmy , wieczny brahmaćarin . Podróżując ze swoim ...

6 (liczba) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wisznu":

006 Religie Dalekiego i Bliskiego wschodu (plansza 3) ...

104. Zróżnicowanie religijne świata (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie