Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

uran

Uran - pierwiastek metaliczny z rodziny aktynowców

 

Uran jest pierwiastkiem mającym największą liczbę atomową pośród pierwiastków występujących w przyrodzie.

Symbol chemiczny

U

Nazwa łacińska

Uranium

Liczba atomowa

92

Masa atomowa

238.0289 u

Konfiguracja elektronowa

1s2 2s2 2p63s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d10 4f14 6p6 7s2 6d1 5f3

Położenie w układzie okresowym

Grupa – aktynowce; okres - 7

Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling)

1,22; 1,7

Stopień utlenienia

+3, +4, +5, +6

Rok odkrycia

1789

 

  Znane są 22 izotopy uranu, z których najbardziej stabilny jest izotop 238U.

 Najbardziej stabilne izotopy

izotop

Występowanie

Okres połowicznego rozpadu

232U

Otrzymywany sztucznie

68,9 lat

233U

Otrzymywany sztucznie

1,592×104 lat

234U

0,006%

2,455×105 lat

235U

0,72%

7,038×108 lat

236U

Otrzymywany sztucznie

2,342×107 lat

238U

99,275%

4,468×109 lat

 

Właściwości fizyczne:

Stan skupienia:                            stały

Barwa:                                         srebrzysto - szara

Budowa:                                     krystaliczna

Połysk:                                        metaliczny

Gęstość:                                      19.04 g/cm3          

Temperatura topnienia:               1132°C

Temperatura wrzenia:                  33818°C

Przewodnictwo elektryczne:       tak

Przewodnictwo cieplne:              tak

Wykazuje właściwości paramagnetyczne.

 

Właściwości chemiczne:

  • jest metalem aktywnym chemicznie
  • z powietrzem reaguje już w temperaturze pokojowej
  • w postaci sproszkowanej łatwo ulega samozapłonowi w kontakcie z tlenem
    z powietrza
  • najtrwalszym stopniem utlenienia uranu jest +4
  • w podwyższonej temperaturze reaguje z większością niemetali
  • łatwo rozpuszcza się w kwasie solnym. Z kwasem siarkowym, fosforowym, fluorowodorowym reaguje bardzo powoli, a z kwasem azotowym z umiarkowaną szybkością
  • uran metaliczny reaguje z alkaliami

 

Otrzymywanie:

Rudy uranu przerabia się najpierw na U3O8, który z kolei redukuje się do UO2 ogrzewając go
w atmosferze wodoru. Działając następnie na ditlenek uranu fluorowodorem, uzyskuje się UF4, który poddaje się redukcji magnezem lub wapniem do metalicznego uranu:

UF4 + 2Mg → U + 2MgF2

 

Zastosowanie:

Głównym zastosowaniem jest użycie izotopu 235U jako materiału rozszczepialnego w bombach jądrowych oraz reaktorach jądrowych, które znalazły zastosowanie w elektrowniach atomowych oraz w napędzie okrętów podwodnych.


Inne hasła zawierające informacje o "uran":

Biegun północny ...

1977 ...

Kowary kopalnie i rozpoczęto wydobywanie rud żelaza. W 1927 roku rozpoczęto wydobycie rudy uranu w trakcie eksploatacji rud żelaza. Po przerwie w eksploatacji w latach ...

PIONIER (sieć komputerowa) ...

Ziemia najwięcej ciepła (45 do 90%) pochodzi z rozpadu radioaktywnego izotopów potasu (40K), uranu (238U) i toru (232Th)[49][50]. Czas połowicznego rozpadu tych pierwiastków wynosi, odpowiednio, ...

1999 ...

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu wynika z tego, że neutrony o niezmniejszonej prędkości rzadziej rozszczepiają następne jądra uranu ). W takim reaktorze przyspieszenie reakcji łańcuchowej wywołuje wzrost temperatury , który powoduje ...

Teoria geocentryczna ...

Bitwa stalingradzka ...

Chmura ...


Inne lekcje zawierające informacje o "uran":

Afryka – zagadnienia społeczno-gospodarcze (plansza 22) 6. miejsce na świecie, metale kolorowe (chrom, mangan, srebro) - Postmasburg pierwiastki radioaktywne (tor, uran) - wydobycie uranu 9. miejsce na świecie, sole fosforu i fluoru; ...

Energia atomowa (plansza 2) atomowa Jest to energia uzyskiwana z: rozszczepienia bardzo ciężkich jąder takich jak uran, pluton czy tor syntezy lekkich pierwiastków na przykład helu i litu ...

Układ okresowy pierwiastków (plansza 6) e height=380 width=770 > Liczba masowa (A) Przykłady: wodór 1H, 2H, 3H uran 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 238U Obliczanie ilości neutronów w jądrze Izotop ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie