Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Chmura

Chmura

Cirr-
Alto- et al.
Strat- et al.

Chmury – obserwowane w atmosferze , skupiska kondensatów pary wodnej (kropli lub kryształków)[1]. Ochładzanie zmniejsza zdolność powietrza do zatrzymywania pary wodnej. Ochładzanie do temperatury punktu rosy powoduje nasycenie pary wodnej ( saturację ), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji .

Spis treści

Fizyka chmur

Chmury będące obiektami badania fizyki chmur to zbiorowiska unoszących się w powietrzu cząstek w postaci kropelek wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny.

Fizykę chmur można podzielić na trzy działy, w zależności od sposobu podejścia do obiektu badań. Są to: mikrofizyka chmur , makrofizyka chmur[2] i fizyka układów chmurowych. Do fizyki chmur włącza się też fizykę opadów, tj. cząstek (kropli wody lub bryłek lodu) tak dużych, że nie można zaniedbać ich, następującego pod wpływem siły ciężkości , ruchu względem powietrza . Mikrofizyka chmur jest fizyką pojedynczej cząstki chmurowej lub dyskretnego zbioru takich indywidualnych cząstek w ich wzajemnym oddziaływaniu. Makrofizyka chmur traktuje chmurę jako ośrodek ciągły (taki jak gaz lub ciecz, abstrahując od jej mikrostruktury kropelkowej lub kryształkowej), charakteryzowany przez zmienne zależne od punktu w przestrzeni i czasie . Realną interpretacją punktu w przestrzeni i czasie jest, tak jak w klasycznej teorii ośrodków ciągłych, pewna skończona objętość przestrzenna i skończony przedział czasu, których kształt i wielkość zależy od przyjętej skali opisu. W ujęciu makrofizycznym chmurę charakteryzuje, poza ogólnofizycznymi wielkościami, takimi jak temperatura , ciśnienie , prędkość ruchu itp., wielkość zwana wodnością określająca masę ciekłej wody zawartej w jednostce objętości powietrza. Pojęcie wodności można też odnosić tylko do określonej frakcji wody chmurowej lub opadowej. Przez wodę chmurową rozumiemy tę część zawartej w chmurze wody, dla której można zaniedbać jej ruch względem powietrza i traktować jako swego rodzaju składnik gazowy , w odróżnieniu od wody opadowej, która może się względem powietrza przemieszczać pod działaniem grawitacji. W odniesieniu do chmur lodowych lub mieszanych można by mówić o lodności, ale termin ten nie jest w polskim języku przyjęty. Poza szeroko rozumianymi fizycznymi własnościami chmury, makrofizyka chmur zajmuje się również morfologiczną strukturą różnych typów chmur oraz mechanizmami ich powstawania i ewolucji. Fizyka układów chmurowych zajmuje się zespołami indywidualnych chmur, tworzącymi się pod wpływem procesów meteorologicznych niezależnych od chmur lub jako wynik ich samoorganizacji. Zajmuje się takimi zjawiskami, jak widoczne na obrazach satelitarnych struktury falowe, pola komórek konwekcyjnych, ścieżki i grzędy chmur konwekcyjnych, mezoskalowe kompleksy konwekcyjne, układy chmur frontowych itp. Jest to więc dziedzina na pograniczu fizyki chmur i mezometeorologii lub ogólnie meteorologii dynamicznej. Obrazowo mówiąc, mikrofizyka chmur jest fizyką chmury widzianej przez mikroskop , makrofizyka – fizyką chmury oglądanej „nieuzbrojonym okiem ” z powierzchni Ziemi lub pokładu samolotu , zaś fizyka układów chmurowych – fizyką chmur widzianych ze sztucznego satelity Ziemi lub na ekranie radaru .

Typy chmur

Podział chmur

Chmury można podzielić na różne sposoby:

 • ze względu na wysokość występowania na:
  • chmury wysokie,
  • chmury średnie,
  • chmury niskie,
 • ze względu na kształt na:
  • chmury pierzaste,
  • chmury warstwowe,
  • chmury kłębiaste.
 • ze względu na budowę wewnętrzną:
 • ze względu na sposób powstania:

Lista rodzajów i wybranych gatunków chmur, z czterech rodzin (pięter)

 • Wysokie
  • Cirrus — chmury wysokie pierzaste
  • Cirrostratus — chmura wysoka pierzasto-warstwowa
  • Cirrocumulus — chmury wysokie pierzasto-kłębiaste, tzw. „baranki”, jeden z rodzajów chmur lodowych
 • Średnie
  • Altostratus — chmura średnia warstwowa, o mieszanym składzie
  • Altocumulus — chmury średnie kłębiaste
   • Altocumulus lenticularis — chmura średnia kłębiasta soczewkowata (lub o kształcie wrzecionowatym), składająca się z przechłodzonej wody
 • Niskie
  • Cumulus
   • Cumulus humilis — chmura kłębiasta pięknej pogody, gatunek o stosunkowo płaskiej górnej powierzchni, większej szerokości niż wysokości
   • Cumulus congestus — chmura kłębiasta wypiętrzona
  • Stratocumulus — chmura kłębiasto-warstwowa — chmura piętra niskiego, zbudowana z kropelek wody
  • Stratus , łac. 'rozciągnięty' — chmura warstwowa, w przypadku dużej grubości dająca gęstą, szarą okrywę, może obniżyć się do podłoża atmosfery jako mgła
 • O budowie pionowej:
  • Nimbostratus — chmura deszczowa bądź śniegowa — dość ciemna, gęsta chmura o składzie mieszanym, o rozciągłości nieraz dziesiątków kilometrów
  • Cumulonimbus — chmura kłębiasto-deszczowa, która może przekształcić się w gatunek chmury burzowej, a wtedy posiada w górnej części kowadło (łac. incus), zbudowane z kryształków lodu

Znanych jest wiele rozmaitych odmian podstawowych rodzajów chmur. Odmiany te zostały skatalogowane w publikacji "Międzynarodowy atlas chmur" opublikowanej przez Światową Organizację Meteorologiczną. Pierwsza klasyfikacja chmur opublikowana została przez Lukea Howarda w 1803.

Zestawienie informacji na temat podstawowych rodzajów chmur

Nazwa międzynarodowaSkrót nazwyPolska nazwa rodzaju chmuryPiętro występowania w troposferzeOznaczenie graficznePrzykładGłówny budulec chmuryOpady oraz zjawiska towarzyszące chmurze
Altocumulus Acśrednia kłębiastaśrednie
krople wody
Altostratus Asśrednia warstwowaśrednie
krople wody i kryształki loduprzy większej grubości chmur — opad drobnego deszczu lub śniegu
Cirrus Cipierzastawysokie
kryształki lodu
Cirrocumulus Ccpierzasto-kłębiasta, pierzasta kłębiastawysokie
kryształki lodu
Cirrostratus Cspierzasto-warstwowa, pierzasta warstwowawysokie
kryształki lodu
Cumulus Cukłębiastaniskie
krople wodynajwyżej rozbudowane pionowo dają niewielkie opady deszczu
Cumulonimbus Cbkłębiasto-deszczowa, kłębiasta deszczowaniskie, średnie, wysokie[3]
krople wody (w dolnej części chmury) i kryształki lodu (w górnej części chmury)zwykle intensywne, czasami gwałtowne opady deszczu , śniegu , gradu ; u gatunku capillatus opadom towarzyszą wyładowania elektryczne ( burze )
Nimbostratus Nswarstwowo-deszczowa, warstwowa deszczowaniskie
krople wody i kryształki loduciągły opad deszczu lub śniegu
Stratus Stwarstwowaniskie
krople wodyczęsto mżawka lub śnieg ziarnisty
Stratocumulus Sckłębiasto-warstwowa, kłębiasta warstwowaniskie
krople wodyniekiedy niewielkie opady deszczu lub virga

Klasyfikacja chmur

Rodzaj chmurGatunkiOdmianyFormy specjalne i zjawiska towarzyszące chmurzePrzykłady[4]
Cirrus fibratus
uncinus
spissatus
castellanus
floccus
intortus
radiatus
vertebratus
duplicatus
mammatus
Cirrus fibratus

Cirrus fibratus vertebratus
Cirrus

Cirrus spissatus
Cirrocumulus stratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
undulatus
lacunosus
virga
mammatus
 
Cirrocumulus stratiformis perlucidus

Cirrocumulus stratiformis
Cirrostratus fibratus
nebulosus
duplicatus
undulatus
 
Cirrostratus nebulosus undulatus

Cirrostratus nebulosus undulatus
Altocumulus stratiformis
lenticularis
castellanus
floccus
translucidus
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
virga
mammatus
Altocumulus

Altocumulus stratiformis perlucidus
Altostratus  translucidus
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
virga
praecipitatio
pannus
mammatus
Altostratus

Altostratus translucidus
Stratocumulus stratiformis
lenticularis
castellanus
translucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
mammatus
virga
praecipitatio
Stratocumulus

Stratocumulus stratiformis perlucidus
Stratus nebulosus
fractus
opacus
translucidus
undulatus
praecipitatio
Stratus

Stratus fractus zbliżony do nebulosus
Cumulus humilis
mediocris
congestus
fractus
radiatus pileus
velum
virga
praecipitatio
arcus
pannus
tuba
Cumulus

Cumulus humilis
Nimbostratus    praecipitatio
virga
pannus
Nimbostratus

Nimbostratus
Cumulonimbus
calvus
capillatus
  praecipitatio
virga
pannus
incus
mammatus
pileus
velum
arcus
tuba
Cumulonimbus

Cumulonimbus capillatus incus

Chmury na innych planetach

Chmury na Neptunie

W Układzie Słonecznym każda planeta , która posiada własną atmosferę, posiada specyficzne chmury.

Chmury na Wenus są całe zbudowane z kropelek kwasu siarkowego , a przy tym są tak gęste, że odbijają większość padającego na nie promieniowania słonecznego. Uniemożliwiają one również ucieczkę promieniowania z powierzchni planety, czego konsekwencją jest olbrzymi efekt cieplarniany .

Mars posiada wysokie cienkie chmury zbudowane z lodu .

Jowisz i Saturn w najwyższej części atmosfery posiadają chmury zbudowane z amoniaku , w części środkowej atmosfery chmury składają się głównie z wodorosiarczanu amonu, a najniższej z chmur wodnych.

Uran i Neptun posiadają atmosfery zdominowane przez chmury metanu .

Księżyc Saturna Tytan posiada chmury zbudowane z azotu, metanu i prostych związków organicznych.

Zobacz też

Przypisy

 1. Bogusław Bartosik. Z głową w chmurach. „ Wiedza i Życie ”, s. 4 (2009-06). Elżbieta Wieteska. Prószyński Media . ISSN 0137-8929 ( pol. ). 
 2. W literaturze anglojęzycznej określana zwykle w sposób zawężający jako „dynamika chmur” – cloud dynamice
 3. Jako chmura o budowie pionowej obejmuje więcej niż jedno piętro troposfery . Chmury burzowe rozbudowane są od piętra niskiego do wysokiego.
 4. Podano w miarę możliwości nie tylko nazwę rodzajową, lecz i gatunkową, a ponadto odmianę chmury, ewentualnie jej szczególną formę.


Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Chmura":

Ognie świętego Elma ...

Chemia dowiodły, że za wszystkie te efekty, w ten czy inny sposób, odpowiada Chmura elektronów otaczająca jądra atomowe . Stąd chemia jest w istocie nauką zajmującą ...

Ziemia ...

Tęcza ...

Mojżesz wstąpili na górę Abarim . Tam, gdy rozmawiali ze sobą, zstąpiła na niego Chmura i zniknął w wąwozie. Mojżesz u TacytaPrzeważna część pisarzy zgodnie utrzymuje, ...

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu terenu na pograniczu Białorusi , Ukrainy i Rosji , a wyemitowana z uszkodzonego reaktora Chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie . W efekcie skażenia ewakuowano i ...

Światosław I ...

Chmura obserwowany z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Wysokie Cirrus — chmury wysokie pierzaste Cirrostratus — Chmura wysoka pierzasto-warstwowa Cirrocumulus — chmury wysokie pierzasto-kłębiaste, tzw. „baranki”, jeden z ...

Broń chemiczna dymna chowali się do okopów, a tam stężenie gazu było największe. Gdy Chmura opadła rozpoczęło się natarcie niemieckie. Na szczęście dla obrony rosyjskiej gaz ...

Atmosfera ziemska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chmura":

Zjawiska optyczne w atmosferze (plansza 5) położonego po stronie przeciwnej względem tarczy ciała niebieskiego. Zjawisko to występuje w Chmurach położonych na wprost przed obserwatorem albo niżej od niego, tj. w ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 8) Smog - zalegająca nisko nad ziemią ciężka Chmura, będąca mieszaniną mgły i zanieczyszczeń (tlenki: węgla, siarki, azotu; drobinki: sadzy, ...

087. Rodzaje chmur (plansza 24) i zwroty der Schlechtwetterbote - zwiastun złej pogody der Regen - deszcz die Wasserwolke - Chmura wodna sie verdeckt die Sonne - zakrywa słońce harmlos - nieszkodliwy die Wolkenschicht - ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie