Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Skrajna prawica

Skrajna prawica

Skrajna prawica (radykalna prawica, ultraprawica, reakcyjna prawica, ekstremizm prawicowy) – terminy używane na określenie osób i ugrupowań o poglądach prawicowych , charakteryzujących się skrajnym programem lub radykalnymi metodami działania.

Występuje znaczna różnica w zabarwieniu znaczeniowym wyrażenia "skrajna prawica" w zależności od kontekstu użycia. Ugrupowania i osoby, które same się tak określają, kojarzą je z radykalnym, bezkompromisowym poparciem dla wartości prawicowych . Skrajna prawica często utożsamiana jest z faszyzmem , nacjonalizmem , rasizmem , szowinizmem , antysemityzmem (lub w przypadku Żydów syjonizmem ), gatunkizmem , seksizmem , ksenofobią i homofobią . Środowiska skrajnie prawicowe często głoszą również kult siły, rewolucjonizm konserwatywny , segregację rasową , imperializm , kolonializm , darwinizm społeczny , elitaryzm , klerykalizm , fundamentalizm i fanatyzm religijny oraz opowiadają się za silną, skupioną w jednym ręku scentralizowaną władzą: monarchią , absolutyzmem czy autorytaryzmem , a nawet totalitaryzmem . Skrajna prawica podkreśla wrogość wobec poglądów lewicowych , a także liberalizmu społecznego i demokracji . W sprawach gospodarczych skrajna prawica zazwyczaj opowiada się za neoliberalnym kapitalizmem lub korporacjonizmem .

Spis treści

Jakie poglądy zaliczamy do skrajnej prawicy?

Według Jacka Bartyzela , w dychotomicznym układzie (prawica - lewica) nie można dokładnie i bez przekłamań określić, jakie poglądy zaliczają się do skrajnie prawicowych: w tym celu trzeba przyjąć układ triadyczny (czyli zakładamy, że prawica sama w sobie zawiera troistość, tzn. ma "swoją" prawicę", "swoje" centrum i "swoją" lewicę").[] W ten sposób do ogólnego pojęcia skrajnej prawicy można zaliczyć:

Czasem niektórzy wliczają też tzw. rewolucyjną "skrajną lewicę prawicy" tj. faszyzujące ruchy narodowo-radykalne i narodowo-syndykalistyczne (hiszpańska Falanga , belgijski " reksizm ", rumuński Legion Michała Archanioła), nurt "nacjonalizmu żołnierskiego" i "narodowo-bolszewicki" w "rewolucji konserwatywnej", doktryny i ruchy "tercerystyczne" ("trzeciej drogi"), "prawicowy gramscizm" Nowej Prawicy.

Współcześnie określenie skrajna prawica jest używane dla opisu osób lub grup o charakterze ultrakonserwatywnym lub monarchistycznym .

Narodowy socjalizm i faszyzm a skrajna prawica

Szczególne kontrowersje wywołuje szeroko rozpowszechniony pogląd uznający ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne (np. faszystowskie , narodowo-socjalistyczne oraz neonazistowskie ) za skrajną prawicę. Osoby o poglądach faszystowskich czy neonazistowskich nazywają siebie skrajną prawicą i tak też są określani przez media. Takiej klasyfikacji sprzeciwiając się m.in. konserwatyści , podnosząc etatystyczne (a więc ich zdaniem charakterystyczne dla lewicy ) aspekty gospodarczego programu faszyzmu czyli korporacjonizmu i stąd klasyfikujące ten nurt polityczny jako hybrydowy czy tercerystyczny .[1]

Poglądy gospodarcze

Poglądy gospodarcze przedstawicieli skrajnej prawicy są najczęściej kapitalistyczne lub korporacjonistyczne . Ich zdaniem pomoc socjalna państwa dla obywateli i podmiotów gospodarczych powinna być jak najmniejsza. Kompensuje się to podejściem do własności prywatnej, która jest honorowana jako jedna z najwyższych wartości. W tym podejściu państwo nie pomaga, ale jednocześnie zrzeka się większości roszczeń gospodarczych. Twierdzą oni, iż tylko niczym nieskrępowana konkurencja jednostek na rynku może prowadzić do rozwoju.

Wolność osobista

Zwykle prawicę utożsamia się ze sprzeciwem wobec swobody obyczajowej, na przykład zdecydowana opozycja wobec równouprawnienia związków innych niż małżeństwo , rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny ( konserwatyzm uważa związki homoseksualne za nienaturalne, zaś zgodę państwa na ich zawieranie - za niezasłużony przywilej).

Surowość kar

Prawica z reguły postuluje wprowadzenie surowych kar (w tym karę śmierci ). Kara ta miałaby być wymierzana za przestępstwa takie jak zabójstwo z premedytacją czy gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Budzi ona kontrowersje wśród wielu lewicowych oraz centrowych polityków, a także w Kościele katolickim [2]. Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje karę śmierci za niedopuszczalną z wyjątkiem sytuacji, które "są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale"[2].

Ideologia prawicowa zakłada, że główną funkcją kary jest odstraszenie potencjalnych przestępców od popełnienia podobnego przestępstwa w przyszłości, zadośćuczynienie poszkodowanemu oraz izolację potencjalnie groźnych jednostek od reszty społeczeństwa. Marginalizuje się wymiar resocjalizacyjny kary, zakładając, że człowiek - jako istota wolna - jest świadomy popełnianych działań i musi w pełni za nie odpowiadać.

Również w wychowaniu dzieci wskazuje się często na skuteczność wymierzanych sporadycznie kar cielesnych. Niezależnie od prywatnych poglądów na kary cielesne, zwraca się tu uwagę na prawa rodziców do decyzji o tym, jak wychowywać dzieci. Dlatego skrajna prawica przeciwstawia się urzędowym przepisom zabraniającym stosowania kar cielesnych wobec dzieci, a także regulującym aspekty wychowawcze.

Zobacz też

Przypisy

  1. Michał Szymański: "Odchylenie lewicowe na konserwatyzm.pl?" konserwatyzm.pl [dostęp 2010-06-05]
  2. 2,0 2,1 KKK 2267 - podkreślone lub przekreślony zmiany dodane/odjęte Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Jeśli Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż ograniczyć się do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy "są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale".


Inne hasła zawierające informacje o "Skrajna prawica":

Narodowy socjalizm OSCE Region in the 21st Century . OBWE , 3 lipca 2009. Zobacz też neonazizm skrajna lewica Skrajna prawica antynazizm faszyzm nacjonalizm niemieckie nazistowskie obozy 1933-1945 Mit brennender Sorge narodowy socjalizm w Austrii Linki zewnętrzne http://www.documentarchiv.de/ns.html ...

Adolf Hitler ...

1933 ...

Anarchizm ...

Państwo opiekuńcze ...

Zimna wojna ...

Unia ...

Blok Nasza Ukraina ...

Katolicka nauka społeczna ...

Fanatyzm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Skrajna prawica":

209b Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 5) ...

212 Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (plansza 5) ...

223. Elementy geografii elektoralnej Polski (plansza 11) preferencje wyborcze dostrzec można prawidłowość, polegającą na stałym poparciu dla opcji skrajnych (Skrajna prawica i skrajna lewica). Z kolei poparcie udzielane przez wyborców partiom ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie