Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pont

Pont

Mapa Pontu
Krajobraz Gór Pontyjskich

Pont – kraina historyczna w północno-wschodniej Azji Mniejszej , nadmorska część Kapadocji , w starożytności niezależne królestwo, a następnie prowincja rzymska.

Spis treści

Pont starożytny

Królestwo Pontu za Mitrydatesa VI Eupatora

     na początku jego panowania

     przed I wojną z Rzymem

     w czasie I wojny z Rzymem

W czasie wojen diadochów Mitrydates I Ktistes , syn tyrana Hersonezu Mitrydatesa, założył tam niezależne królestwo. Władcy Pontu prowadzili wojny z koloniami greckimi, m.in. Synopą , Trapezuntem , Amisos . Okres świetności Pontu zapoczątkował Farnakes I , który zdobył Synopę i ogłosił ją stolicą państwa. Za Mitrydatesa V Euergetesa i Mitrydatesa VI Eupatora Pont był najsilniejszym państwem w Azji Mniejszej. Mitrydates VI opanował całą Anatolię , Królestwo Bosporańskie na Krymie , Małą Armenię i Kolchidę i wybrzeża Morza Czarnego .

Rywalizacja o władzę na terenie Azji Mniejszej wywołało wojny między z Rzymem , trwające 88 - 63 p.n.e. . Podczas trwania wojny domowej w Rzymie , w latach 4945 p.n.e. , królestwo Pontu było sojusznikiem Pompejusza . W roku 47 p.n.e. Juliusz Cezar pokonał króla Pontu Farnakesa II , pod Zelą, o czym zawiadomił rzymski Senat słowami " Veni, vidi, vici " – "Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem".

Pont pozostał królestwem klienckim Rzymu do 33 r., kiedy to cesarz Tyberiusz , po śmierci królowej Pythodoris, ustanowił w nim namiestnika w randze prokuratora. Kaligula przywrócił królestwo Pontu, nadając je przyjacielowi z dzieciństwa Polemonowi II (synowi trackiego króla Kotysa VIII i Antonii Tryfajony). W 64 Neron ostatecznie zlikwidował królestwo, a Pont włączył do prowincji Galacja .

Pont w średniowieczu

Portal kościoła Mądrości Bożej (Hagia Sofia) w Trapezuncie

W 1204 r. Pont, stanowiący wcześniej część Cesarstwa Bizantyńskiego , po zdobyciu Konstantynopola przez uczestników IV wyprawy krzyżowej stał się centrum Cesarstwo Trapezuntu rządzonego przez władców z dynastii Komnenów . W 1461 r. Trapezunt został zdobyty przez Mehmeda II Zdobywcę i przyłączony do imperium osmańskiego .

Grecy pontyjscy w XX w.

Mapa Republiki Pontyjskiej z 1917 r.
Tradycyjna architektura terenów podmiejskich Pontu
Autochtoniczni mieszkańcy Pontu, lata 50. XX w.

Grecy pontyjscy, określający się jako Pontowie (Πόντιοι) zamieszkiwali tereny Pontu od czasów antycznych. Pod koniec I wojny światowej na tym terenie powstała grecka Republika Pontyjska . Rząd Eleftheriosa Wenizelosa , realizując politykę Wielkiej Idei dążył do przyłączenia jak największej części terenów zamieszkiwanych przez Greków od czasów starożytnych; idea ta nie mogła jednak dotyczyć Pontu, jako zbyt oddalonego od Grecji. Z tego powodu pojawiła się koncepcja federacji z sąsiednią Armenią (w traktacie z Sèvres ustalono, że rejon ten będzie częścią Armenii ), która wywołała drastyczną reakcję turecką w formie najpierw deportacji i eksterminacji Ormian , a następnie Greków pontyjskich. Greccy badacze aktualnie oceniają ilość ofiar mordów z lat 1913-1923 na około 360 tysięcy mieszkańców Pontu, w tym większą część mężczyzn. Inne, nowsze opracowania, wskazują jednak, że wymordowanych zostało zapewne około 250 tysięcy osób, czyli około 50% populacji. [1] [2] [3].

Zwycięstwo Kemala Atatürka nad armią grecką odniesione w roku 1922 spowodowało, że traktat w Lozannie potwierdził przynależność Pontu do Turcji oraz wymusiło wymianę ludności między Grecją a Turcją . W jej ramach wysiedlono z Pontu resztę chrześcijan. Do dziś zamieszkują ten teren zislamizowani potomkowie Greków, zachowujący jednak język i obyczaje greckie.

W Poncie znajdują się ważne miejsca kultu chrześcijańskiego (zazwyczaj obecnie o statusie muzealnym, a nie liturgicznym). Najbardziej znanym z nich jest dawny klasztor Panagia Soumela, w którym od IV w. do 1930 r. przechowywano i czczono uznawaną za cudowną ikonę Matki Boskiej z Soumela, której autorem według tradycji był św. Łukasz . Potomkowie prawosławnych uchodźców z Pontu, często wciąż kultywujący tradycje kulturowe i językowe, zamieszkują dziś głównie Grecję (zwłaszcza prowincje Macedonia i Tracja Zachodnia), USA oraz wybrzeża Morza Czarnego na terenach byłego ZSRR .

Zobacz też

Przypisy

  1. The Genocide and Its Aftermath ( ang. ). W: The Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies [on-line]. [dostęp 27.12.2009].
  2. zestawienie opracowań nt. ludobójstwa na Greka pontyjskich
  3. Łączna liczba greckiej ludności w Turcji, wymordowanej w tym okresie, może przekraczać 1,5 mln [1]

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Pont":

I wiek - główne drogi w mieście Rzym zaczęto oświetlać pochodniami 14 - wybudowanie akweduktu Pont du Gard w pobliżu Nimes 14 - 37 - rządy cesarza Tyberiusza 28 - Fryzowie ...

Kraina historyczna ...

Periodyzacja sztuki terminu akademizm 1830 – 1900 malarstworzeźba William-Adolphe Bouguereau Henryk Siemiradzki szkoła z Barbizon (barbizończycy)Francjamalarstwo Théodore Rousseau realizm 1850 – 1910 Francjamalarstworzeźba Gustave Courbet Gustave Courbet [7] symbolizm 1850 – 1910 sztuki plastyczneliteratura Gustave Moreau Odilon Redon szkoła Pont-Aven nabiści (1886) impresjonizm 1874 – 1900 Francjamalarstwoliteraturamuzyka Claude Monet August Renoir Louis Leroy (1874) postimpresjonizm 1886 – 1905 malarstwo Vincent van Gogh Paul Cézanne Henri Toulouse-Lautrec neoimpresjonizm koniec XIX w. Francjamalarstwo Georges Seurat Paul ...

Edward Stachura się w rodzinie polskich emigrantów w Charvieu (jako miejsce urodzenia podawał również Pont-de-Cheruy i Reveil), w departamencie Isère w regionie Rodan-Alpy (wschodnia Francja ). Był ...

Strabon ...

Franklin Delano Roosevelt Amerykańska Liga Wolności (American League of Freedom), wspierana przez rodzinę przemysłowców Du Pont, zarzucali administracji prezydenta dążenie do stworzenia gospodarki planowej, wzorowanej na sowieckiej, ...

Cheroneja ...

Andrzej Apostoł ...

Klemens I ...

2. List Piotra ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pont":

239. Charakterystyka regionów geograficznych. Roztocze (plansza 5) ...

239. Charakterystyka regionów geograficznych. Roztocze (plansza 6) ...

126 Życie codzienne okresu nowożytnego (plansza 7) przede wszystkim Paryż. Stare drewniane mosty zastępowano tam nowymi kamiennymi. Na moście Pont Neuf paryżanie jako pierwsi wprowadzili drogę miejską z chodnikami dla przechodniów.. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie