Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Mady

Mady

Mady (fluwisole [1], ang. alluvial soils) - gleby powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy mogą cechować się skrajnie różnym składem granulometrycznym lub zbliżonym. W zależności od typu utworów dominujących w profilach glebowych wyróżnia się mady:

  • lekkie
  • średnie
  • ciężkie

Mady tworzą się wzdłuż dolin rzecznych w obrębie terasy zalewowej. Wylewy wód rzecznych powodują ciągłe nagromadzanie się materiału na powierzchni gleby. Jeśli z różnych przyczyn ten proces jest zahamowany (np. wskutek wybudowania obwałowań rzek), mogą wyraźnie zacząć rozwijać się inne procesy glebotwórcze, np. akumulacja próchnicy , brunatnienie. Kierunek tych procesów jest uzależniony od szeregu czynników glebotwórczych, m.in. pokrywy roślinnej, charakteru skały macierzystej i warunków hydrologicznych . Mady tworzą zazwyczaj siedliska lasów łęgowych .

Specyficznym typem mad są marsze , czyli mady morskie. Ich geneza jest podobna, jak mad rzecznych. Cechą szczególną jest występowanie w profilu kawałków muszli oraz duże wysycenie solami. Marsze tworzą się wzdłuż wybrzeży morskich.

Mady są glebami występującymi na całym świecie, wzdłuż dolin rzecznych i wybrzeży morskich.

Największe obszary w Egipcie , Mezopotamii , w Indiach , na Nizinie Chińskiej . W Polsce występują w dolinach dużych rzek - Wisły , Odry , Warty , Noteci , Bugu , Wieprza , Sanu .

Największy obszar mad w Polsce to Żuławy Wiślane . Z uwagi na zazwyczaj dużą żyzność, w znacznej części są wykorzystywane rolniczo. Często wymagają jednak regulacji stosunków wodnych.

Bibliografia

  1. Pedosfera gleby ( pol. ). [dostęp 28.10.2009].


Inne hasła zawierające informacje o "Mady":

Marsze ...

Etymologia nazw państw ...

Las łęgowy ...

Ols ...

Nizina Mazowiecka glinach oraz osadach zastoiskowych. Wyjątkiem są doliny rzek, gdzie miejscowo występują urodzajne Mady rzeczne. Sieć rzecznaSieć rzeczna odznacza się układem promienistym, zbiegając się ku ...

Mady Mady (fluwisole , ang. alluvial soils) - gleby powstałe w wyniku nagromadzenia ...

Wieliczka ...

Tarnobrzeg ...

Wyżyna Lubelska ...

Akumulacja rzeczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Mady":

202. Środowisko przyrodnicze Polski. Klimat, wody powierzchniowe i podłoże skalne (plansza 13) rzecznych oraz w deltach rzek, zalewanych często przez wody powodziowe, tworzą się Mady. Są to gleby powstałe z osadów rzecznych, coraz to drobniejszych i ...

209. Gleby Polski (plansza 8) niektóre gleby znajdują się we wszystkich klasach bonitacyjnych. Dotyczy to głównie mad. Mady powstałe z cząstek ilastych wzbogaconych materiałem zawierającym organiczny muł są bardzo ...

205. Krainy geograficzne Polski. Niziny Środkowopolskie (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie