Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

metrologia

metrologia - nauka o pomiarach. Obejmuje następujące działy:

  • teorie wielkości wymiarów i jednostek miar
  • ogólne wiadomości o pomiarach i teorie błędów pomiarowych
  • własności narzędzi mierniczych
  • metody pomiarowe

Na podstawie wyników pomiarów chemicznych podejmowane są istotne decyzje dotyczące na przykład dopuszczenia danego produktu żywnościowego do sprzedaży czy dopuszczenia danego leku do produkcji, oraz decyzje dotyczące podjęcia lub zaniechania terapii danym lekiem. Dodatkowo wyniki analiz chemicznych są źródłem norm wprowadzanych w formie rozporządzeń i mających konsekwencje prawne. Istotnym elementem wymagań normy jest stosowanie podstawowych zasad metrologii w pomiarach chemicznych, co obejmuje walidację procedur pomiarowych, zapewnienie spójności pomiarowej oraz określenie niepewności wyniku analitycznego, prawidłowe stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz kontrola jakości między innymi poprzez udział w prawidłowo prowadzonych badaniach międzylaboratoryjnych.
Wiedza w zakresie zasad metrologii jest niezbędna dla tych wszystkich, którzy wykonują lub nadzorują pomiary chemiczne oraz dla tych, którzy podejmują istotne decyzje na podstawie wyników pomiarów.


Inne hasła zawierające informacje o "metrologia":

Marian Mazur (naukowiec) 1967 , s. 1 i 6-7. Z cyklu O szkole cybernetycznie.Teoria informacji a metrologia. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 2, 1968 .Podstawy cybernetycznej teorii myślenia. Zeszyty Problemowe ...

Międzynarodowy Komitet Miar i Wag ...

Jednostka miary ...

Metrologia układ SI .Część metrologii zajmująca się praktycznym uzyskiwaniem wyników pomiarów to miernictwo. Dlatego metrologia zajmuje się również narzędziami służącymi do pomiaru czyli narzędziami pomiarowymi .Interpretacja uzyskanych ...

Pomiar ...

Notacja menzuralna ...

Transcendencja (filozofia) poznawczą, czyli prawdę - uniwersalną dla wszystkich istot poznawczych we wszechświecie. Zobacz też Metafizyka immanencja empiryzm metrologia determinizm indeterminizm dogmatyzm wolna wola ...

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ...

Łan (miara powierzchni) ...

Błąd ...


Inne lekcje zawierające informacje o "metrologia":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie