Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kalendarium historii Bełchatowa

Kalendarium historii Bełchatowa

Kalendarium historii Bełchatowa – wszystkie najistotniejsze daty związane z Bełchatowem .

Historia Bełchatowa jest nierozerwalnie związana z Grocholicami , które od początków państwowości polskiej, łącznie z Klukami, Parznem i przyległościami stanowiły znaczną część majątku należącego do rozległych dóbr Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego .

Jedna z tablic informacyjnych umieszczonych na terenie Bełchatowa, opisujących historię miasta.
Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Grocholicach – wejście główne.

Spis treści

XII-XIII wiek

 • 1137 – pierwsza wzmianka o Grocholicach
 • 1230 - 1233 – budowa kościoła pw. "Wszystkich Świętych" w Grocholicach

XIV-XVIII wiek

 • 1391 – pierwsza historyczna wzmianka o Bełchtowie (pierwsza nazwa Bełchatowa)
 • 1405 – pierwszymi właścicielami Bełchatowa byli Grzymalici (lub Bełchat jak podaje między innymi "Miejski informator aktualności" miasta Bełchatowa) herbu Topór , którzy zmienili swoje nazwisko na Bełchaccy (bądź jak podają niektóre źródła Bełchaczcy).
 • 1420Grocholice zostały podniesione przez Władysława Jagiełłę do praw magdeburskich.
 • 1485 – podniesienie Grocholic do rzędu miast przez Kazimierza Jagiellończyka .
 • Koniec XVI wieku – Bełchatów przejęła rodzina Kowalewskich herbu Prus III .
 • 1617 , 17 kwietnia – ufundowanie drewnianego klasztoru oo. Franciszkanów przez Zofie (z domu Bykowska) i Mikołaja Kowalewskich, przez to Bełchatów staje się wsią kościelną.
 • 1624 – oo. Adam Gaski konsekruje drewniany klasztor. Pierwszym ojcem oo. W Bełchatowie był Bogusław Paruliusz.
 • I ćw. XVIII wieku – Bełchatów przeszedł w ręce rodziny Rychłowskich.
 • 1670 – dzięki Stanisławowi Rychłowskiemu powstaje nowy, murowany kościół, klasztor oraz dworek otoczony parkiem (dzisiejszy Dwór Olszewskich ). Projektantem najprawdopodobniej był włoski architekt biskupa płockiego , Lodovico Coci.
 • 1731 , 25 lipca – oficjał i sufragan , franciszkanin , Józef Kraczkowski nadaje kościołowi 3 wezwania: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny , św. Jacka Odrowąża i św. Bonawentury .
 • 1737 – możliwość urządzania przez Bełchatów targów uzyskany przez Franciszka Rychłowskiego.
 • 1743 – Bełchatów otrzymał prawa miejskie z rąk króla Augusta III Sasa . Dokończono budowę wieży kościoła na ul. Pabianickiej (dzisiejsza ulica Kościuszki ).
 • 1750 – przebudowa z drewnianego na murowany kościoła oo. Franciszkanów przez Franciszka Rychłowskiego.
 • 1793 – Bełchatów przeszedł pod panowanie pruskie ( II rozbiór Polski ), przez co zwiększył się napływ ludności niemieckiej, głównie rzemieślników.

XIX wiek

 • 1801 – pierwsza manufaktura, założona przez Józefa Kaczkowskiego.
 • 1803 – przybycie na teren Bełchatowa rodu Kaczkowskich herbu Świnka.
 • 1805 / 1806 – w wyniku epidemii cholery umiera 30 % mieszkańców miasta.
 • 1809 – utworzono parafie Katolicką w Grocholicach (uzależnienie Bełchatowa od Grocholic).
 • 1818 – pozwolenie na urządzanie kolejnych targów.
 • 1820 – właścicielami Bełchatowa zostali Kaczkowscy;
  • 18 września – Bełchatów dzięki staraniom ówczesnego właściciela – Leona Kaczkowskiego – znalazł się w rejestrze miast fabrycznych Królestwa Polskiego .
 • 18301832 – budowa kościoła ewangelickiego – z inicjatywy Stanisława Kaczkowskiego.
 • 1832 – Bełchatów należał do szeregu miast (246), w których Żydzi nie podlegali ograniczeniom, co do osiedlania się z uwagi gdyż była to prywatna własność dziedzica; Stanisław Kaczkowski oddał do użytku nowy kościół ewangelicki wybudowany przez Czechów z Zelowa.
 • 1835 – Ludwik Kacykowski został właścicielem Bełchatowa.
 • 1837 – konsekracja kościoła ewangelickiego i założenie parafii ewangelickiej. Pierwszym pastorem został Edward Lembke.
 • 1839 – powstał w Bełchatowie pierwszy cecht tkacki.
 • 1840 – w Bełchatowie było już 18 zakładów tkackich.
 • 1842 , 3 maja – w Bełchatowie wybuchł pożar, który strawił 45% zabudowań miasta.
 • 1843 – Ludwik Kacykowski doprowadził do otwarcia w Bełchatowie Towarzystwa Szkoły Elementarnej, której pierwszym dyrektorem, a zarazem nauczycielem został Leon Ambroziewicz.
 • 1847 – Bełchatów uzyskuje potwierdzenie herbu przedstawiającego Adama i Ewę przy rajskim drzewie.
 • 1848 – otwarcie pierwszej apteki prowadzonej przez Piotra Cisarzewskiego (w niektórych źródłach podawane jest nazwisko Cieszkowski).
 • 1850 – otwarcie granicy celnej z Rosją po 20 latach.
 • 1852 – otwarcie Elementarnej Szkoły Ewangelickiej (ESE) dzięki staraniom Pastora Ludwika Schwarza; na początku uczyło się tam 148 dzieci; pierwszym nauczycielem w tej szkole został Henryk Korseln.
 • 1859 – powstał park tysiąclecia i Zakon Patyja – zakon tatarski; 1526 mieszkańców (101 domów).
 • 1860 – powstanie pierwszej w Bełchatowie poczty; w mieście są już dwie ulice: Piotrkowska i Pabianicka oraz jeden plac spełniający funkcję miejskiego targowiska.
  • ówczesny burmistrz – Majewski – sporządza spis mieszkańców miasta. W Bełchatowie mieszka wówczas 325 Polaków (22% mieszkańców miasta), 35 Niemców (2%) oraz 1139 Żydów (76%). Według wyznania: 212 katolików, 148 ewangelików augsburskich (ponad 75% z nich uważało się za Polaków), 4 ewangelików reformowanych oraz 1139 osób wyznania mojżeszowego.
 • 1863powstanie styczniowe ; wojskami pod Bełchatowem dowodził mjr. Józef Oxiński ; właściciele Bełchatowa czynnie poparli powstanie przekazując na rzecz żołnierzy broń, konie, odzież i żywność. W okolicach miasta dochodzi do kilku potyczek z Rosjanami – we wsiach Lipy, Kaszewice , Wólka Łękawska .
 • 1864kasacja klasztoru franciszkanów.
 • 1867 – licytacja majątku rodziny Kacykowskich.
 • 1870 , 10 września – utrata przez Bełchatów praw miejskich. Jako osada Bełchatów został przydzielony przez gubernatora piotrkowskiego pod zarząd gminy Bełchatówek. Nowym wójtem zostaje August Felker.
 • 1876licytacja majątku Kaczkowskich. Cenny księgozbiór rodzinny trafia do Biblioteki Jagiellońskiej Kolejnym właścicielem Bełchatowa stał się Niemiec Reinhard (lub też Reinhold) Spiller, który po kilku latach sprzedał nieruchomości Ernestowi Ludendorfowi.
 • 1887 – Ernest Ludendorf odsprzedaje majątek Henrykowi Hellvigowi, pochodzącemu z Tuszyna (rodem z Bawarii ); miasto, pomimo formalnej utraty praw miejskich, nadal wolno się rozwijał dzięki bełchatowskim Żydom, w coraz większym stopniu inwestującym w bełchatowski przemysł.
  • Hellwig zakłada w Bełchatowie browar .
 • 1888 – pracę w Bełchatowie rozpoczyna lekarz, dr Włodzimierz Rodziewicz.
 • 1890 – w Bełchatowie mieszka 2600 mieszkańców (w tym 2000 Żydów).
 • 1891 – w Bełchatowie były już 32 zakłady tkackie
 • 1892 – w Bełchatowie obowiązywały prawa budowlane obowiązujące w miastach.
 • 1893 , 25 czerwca – utworzenie parafii katolickiej przez Leona Zarembę;
  • budowa murowanej synagogi . Od tej pory przez 46 lat istniały obok siebie w koegzystencji 3 parafie, 3 wyznań i 3 narodowości.
 • 1899 – założono lokalny bank zwany kasą pożyczkowo-oszczędnościową.

XX wiek, I połowa

 • 1901 , 6 grudnia – utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), jej założycielami byli dr Włodzimierz Rodziewicz, Felicjan Otocki, ks. Leon Zaremba, Stanisław Pieniążek, Albert Hellvig.
  • utworzenie pierwszej tkalni mechanicznej w Bełchatowie przez Pereca Frajtaga.
 • 1905 , październik – uchwalenie manifestu Dumy Państwowej .
 • 1905 , 9 listopada – pierwsza manifestacja w Bełchatowie z okazji uchwalenia manifestu Dumy Narodowej, jedna z największych w regionie. Wystąpieniom przewodził ksiądz Jan Żak, proboszcz z Łobudzić k/ Zelowa . Domagano się między innymi spolszczenia szkół i urzędów.
 • 1906 , 1 sierpnia – powstanie w Bełchatowie Polskiej Macierzy Szkolnej skupiającej 30 osób. Przewodniczącą została Bronisław Hellvigowa, zastępcą Antoni Gotwald, członkowie: Anna Hellviżanka (córka) – skarbnik, ks. Leon Zaremba, Czesław Moskelewski.
 • 1914 , styczeń – walki o Borową Górę i do Bełchatowa wkroczyły wojska niemieckie.
 • 1914 , październik – do miasta na krótko wkroczyły wojska rosyjskie wypierając Niemców.
 • 1915 – powstaje jeden z 15 obwodów Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), przynależny do V okręgu POW w Piotrkowie Trybunalskim .
 • 1916 – powstaje Polska Organizacja Wojskowa skupiająca 30 członków m.in. Albert i Stefan Hellvigowie, Jan Ubysz, Konstanty, Feliks i Julian Miętkiewiczowie.
 • 1917 – rozpoczęło działalność Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej, którego dyrektorem został dr inż. Bolesław Kołakowski. Do Bełchatowa jako instruktor został oddelegowany Stefan Starzyński , przyszły prezydent Warszawy .

19181920 – budowa drogi Bełchatów – Wadlew . Miało to ogromne komunikacyjne dla miasta (ułatwienie komunikacji między Bełchatowem a Łodzią , skąd surowiec do produkcji czerpali właściciele bełchatowskich manufaktur włókienniczych .

Ogłoszenie informujące o rozmieszczeniu lokali wyborczych oraz listach partyjnych w czasie wyborów do Rady Miejskiej w Bełchatowie w 1927 r.
 • 1925 , styczeń – Bełchatów odzyskuje prawa miejskie .
  • 26 kwietnia – odbywają się wybory władz miasta – prezydenta, jego zastępcy oraz 3 ławników. Pierwszym prezydentem Bełchatowa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został Ludwik Bryłka.
  • dołączenie do Bełchatowa wsi Olsztyn (teren dzisiejszego osiedla Olsztyńskiego ), Zamość i Lipy (okolice ulicy Lipowej).
 • 1933 – przyłączenie do Bełchatowa wsi Czapliniec (okolice dzisiejszej ulicy Czaplinieckiej).
 • 1937 , 14 stycznia – potwierdzenie herbu Bełchatowa.
 • 1939 , 4 września – bombardowanie Bełchatowa przez lotnictwo niemieckie ;
  • 6 września – wkroczenie wojsk niemieckich. Zniszczeniu uległy ulice Kościuszki, Pabianicka i rynek. Zniszczenia w budownictwie wyniosły 40%, a we włókiennictwie 50% (łącznie z maszynami i urządzeniami). Początkowo miasto zostało włączone do terenów Generalnego Gubernatorstwa . Podczas okupacji w Bełchatowie zaktywizowała się mniejszość niemiecka – na czele z miejscowym pastorem – Jakubem Gerhardtem , dzięki której po pół roku miasto włączono do Rzeszy , w granicach Kraju Warty , który miał zostać poddany szybkiej germanizacji. Sam Bełchatów został ogłoszony "miastem żydowskim".
 • 1940 – wiosną tego roku nowym komisarzem zostaje Reichsdeutscher Tramler (był komisarzem miasta do końca wojny).
 • 1941 – w Bełchatowie w rejonie ul. Fabrycznej, Sienkiewicza i Pabianickiej hitlerowcy założyli getto (zlikwidowane w sierpniu 1942)
 • 1942 , 7 marca – rozstrzelanie w Bełchatowie 3 żołnierzy Armii Krajowej
 • 1945 , 19 stycznia – wyzwolenie Bełchatowa przez 63 Brygadę Pancerną dowodzoną przez płk Fronciszewa (lub Froniszewa/Fromiszewa), wchodzącej w skład 10 Korpusu Pancernego Gwardii, 1 Frontu Ukraińskiego . Po przeszło pięcioletniej okupacji Bełchatów liczył zaledwie 3,5 tys. mieszkańców.
 • 1945 – organizacja życia społeczno – gospodarczego w mieście. Uruchomiło zakłady włókiennicze, centralę telefoniczną i pocztę . Rozpoczęto usuwanie zniszczeń wojennych, organizowano od postaw instytucje administracyjne i usługowe.

XX wiek, II połowa

 • 1956 – decyzją Rady Ministrów ze stycznia 1956 r. Bełchatów awansował do rangi miasta powiatowego . Od tej pory nastąpił szybki rozwój miasta zarówno pod względem urbanistycznym jak i społecznym. Powiat bełchatowski został podzielony na 26 gromad i 2 miasta
 • 1958 – oddano do użytku budynek administracyjny dla Prezydium Powiatowej Rady Nadzorczej. Obecnie budynek zajmuje na swą siedzibę Zarząd Miasta Bełchatowa.
 • 1975 – decyzje Rządu o rozpoczęciu budowy Zespołu Górniczo–Energetycznego "Bełchatów".
 • 1977 – powstanie klubu piłkarskiego pod nazwą Górniczy Klub Sportowy "Węgiel Brunatny" Bełchatów; budowa nowoczesnych zakładów pracy kopalni i elektrowni wymagała połączenia kolejowego z cały systemem gospodarczym kraju. W tym też celu wybudowano połączenie kolejowe Piotrków Trybunalski – Bełchatów –Rogowiec – Biłgoraj, które rusza w grudniu.
  • włączenie do Bełchatowa Binkowa (dzisiejsze tereny osiedla Binków , Grocholic (obecnie najstarsza dzielnica miasta), Politanic, części Dobrzelowa i Domiechowic .
  • 26 listopada powstaje Górniczy Klub Sportowy "Węgiel Brunatny" Bełchatów. W 1983 r. nazwa została skrócona do Górniczy Klub Sportowy "Bełchatów"
 • 1979 , 25 - 27 maja – pierwsze obchody Dni Bełchatowa.
 • 1980 , sierpień – utworzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" z siedzibą przy KWB Bełchatów. Początkowo część zakładów Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (BOP), które się przyłączyły do Związku, zostały podporządkowane MKS-owi działającemu przy Hucie Katowice .
  • 19 listopada – wydobycie pierwszej tony węgla z kopalni Bełchatów.
 • 1981 – synchronizacja pierwszego bloku energetycznego mocy 360 MW.
  • 18 zakładów z terenu BOPu przystępuje do Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej. Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" jest Stefan Borysewicz
  • grudzień – internowanie Stefana Borysewicza.
 • 1985 – w siedzibie klubu "Pod kielnią " powstaje Osiedlowy Dom Kultury "Piwnica".
 • 1986 – Bełchatów przekroczył 50 tys. mieszkańców, w związku z tym stał się miastem prezydenckim. Pierwszym prezydentem Bełchatowa został Stanisław Wojtasik;
 • 1988 – na mocy uchwały Rady Ministrów przestaje istnieć Centralny Okręg Energetyczny, zaś wchodząca w jego skład Elektrownia Bełchatów uzyskuje samodzielność i staje się przedsiębiorstwem użyteczności publicznej.
 • 1990 – ze stanowiska prezydenta miasta rezygnuje Stanisław Wojtasik. W wyborach do samorządu lokalnego na przewodniczącego Rady Miasta Bełchatowa zostaje wybrany Józef Węgrzyński, zaś na stanowisko prezydenta Rada Miasta powołuje Edwarda Olszewskiego.
 • 1991 – uruchomiono targowisko miejskie przy ulicy Wojska Polskiego (potocznie zwane dużym rynkiem).
  • od początku czerwca Bełchatów został włączony do automatycznego ruchu telekomunikacyjnego.
 • 1992 – powstanie Radia Bełchatów.
  • Telewizja Bełchatów zaczyna emisję programów.
  • rozpoczęła działalność Straż Miejska Bełchatowa.
 • 1993 – Bełchatów przystępuje do Związku Miast Polskich .
 • 1994 – utworzenie Muzeum Regionalnego.
 • 1995GKS Bełchatów po raz pierwszy w historii awansował do piłkarskiej ekstraklasy .
 • 1996 – Minister przemysłu Klemens Ścierski wydał decyzję o budowie odkrywki "Szczerców" i Elektrowni "Bełchatów II";
  • powstaje Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "Zgrzyt".
 • 1997 , 28 kwietnia – przyjęcie herbu (w obecnym kształcie) barwy zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Bełchatowa nr 58/V/97.
 • 1999Skra Bełchatów po raz pierwszy w historii awansowała do Serii A I ligi siatkówki mężczyzn (obecnie Polska Liga Siatkówki ).
 • 2002 , 15 stycznia – zostaje otworzony nowy budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 • 2005Skra Bełchatów po raz pierwszy w historii zdobyła Mistrzostwo Polski i Puchar Polski w siatkówce męskiej. W 2006 , 2007 oraz 2008 powtórzyła ten sukces.
 • 2007BOT GKS Bełchatów zdobył wicemistrzostwo w ekstraklasie piłkarskiej.


Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Kalendarium historii Bełchatowa":

Brescia ...

Mieszko II Lambert ...

Oddychanie komórkowe ...

Odense ...

Sztuka ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

Władysław Komar ...

Astrolabium ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kalendarium historii Bełchatowa":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 16) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

201 Rozwój historiografii w okresie międzywojennym (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie