Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rumuni

Rumuni

Rumuni (Români)
(od lewej): Stefan WielkiGeorge EnescuVictor BabeşHenri Coandă
Liczebność ogółemokoło 21,5 - 25 mln.
Regiony zamieszkania   Rumunia : 19 409 400 ( 2002 )
  Mołdawia : 2 815 281
  Ukraina : 409 989

  Hiszpania : 407 159
  Stany Zjednoczone : 367 000
  Włochy : 297 570
  Rosja : 177 638
Kanada
  Kanada : 131 320
  Francja : 100 000
  Serbia : 74 630
Język rumuński , mołdawski , wołoski
Religie prawosławie , rzymski katolicyzm , grekokatolicyzm
Pokrewne grupy etniczne Wołosi , Mołdawianie , Arumuni , Istrorumuni , Meglenorumuni
Mapa etniczna Rumunów z tradycyjnym podziałem na grupy etniczne
Rumuni i Mołdawianie

Rumuni (rum. români, dawniej rumâni) - liczący ok. 21,5 mln osób naród wschodnioromański zamieszkujący przede wszystkim Rumunię . W większości posługują się językiem rumuńskim . Duża diaspora , głównie w Hiszpanii , USA , we Włoszech i na Ukrainie .

W samej Rumunii do Rumunów zalicza się często Mołdawian (żyjących głównie w Mołdawii oraz na Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie) oraz Wołochów (z Serbii, Bułgarii i Grecji) mimo że ludność ta sama nie uważa się za Rumunów. Stąd niekiedy podaje się zawyżoną liczbę Rumunów - maks. do 29 milionów.

Spis treści

Nazwa

Nazwa Rumuni oznacza "Rzymianie, obywatele Rzymu ", dosłownie "pochodzący od Romulusa ." Nazwa ta została wprowadzona w XVIII wieku przez greckokatolickich duchownych z tzw. szkoły siedmiogrodzkiej . Do tej pory Rumunów nazywano Wołochami, a obywateli Mołdawii także Mołdawianami. Teoria o rzymskim pochodzeniu Wołochów istniała już w XV wieku , o czym świadczą prace węgierskiego historyka Nicolausa Olahusa . W 1521 r. w liście bojara Neacşa pojawiła się po raz pierwszy nazwa Ţeara Rumânească - "ziemia rzymska", mająca oznaczać jedną z krain historycznych późniejszej Rumunii - Wołoszczyznę ( rum. Valahia). Jednak dopiero w XVIII w. teoria Nicolausa Olahusa stała się podstawą rodzącej się rumuńskiej ideologii narodowej, która zdobywała z czasem coraz większą popularność a wraz z nią termin "Rumuni".

Dawniej Rumunów żyjących w Siedmiogrodzie nazywano czasem Wołocho-Węgrami, Rumunów z Wołoszczyzny Wołocho-Bułgarami a Mołdawian Wołocho-Rusinami. Nazwy te wynikały z wpływów kulturowych i politycznych dominujących w regionie mocarstw.

Polska nazwa

Polska nazwa "Rumuni" pochodzi od dawnej nazwy rumuńskiej "Rumâni". Sami Rumuni z nazwy tej zrezygnowali w XIX w., na rzecz "Români", która bardziej przypomina słowo "Roma", tzn. "Rzym". Jeszcze na początku XX wieku w literaturze polskiej Rumunów nazywano "Wołochami" a Rumunię "Wołoszczyzną" (tak samo jak jeden z regionów historycznych tego kraju).

Terytorium etniczne

Rumuni (poza samą Rumunią) są ludnością autochtoniczną w Mołdawii, na Ukrainie, Węgrzech , w Bułgarii i Serbii. W przeszłości Rumuni emigrowali najczęściej na Węgry, do Francji, Włoch, Austrii , Niemiec , Grecji i Turcji . Obecnie najwięcej emigrantów wyjeżdża do Hiszpanii, USA, Włoch i Francji.

Wierzenia

Rumuni należą do najbardziej religijnych narodów świata. Po Turkach są także najbardziej religijnym narodem (posiadającym swoje państwo) w Europie. Tylko ok. 4% z nich deklaruje się jako ateiści , agnostycy lub nie wierzący w Boga [1].

Największą grupę wyznaniową tworzą chrześcijanie , a wśród nich kolejno: prawosławni , rzymscy katolicy , greko-katolicy , protestanci . Nieliczni Rumuni są także muzułmanami .

Etnogeneza

Rumuński tradycyjny, hipotetyczny model etnogenezy Wołochów i Rumunów.

Rumuni a Wołosi

Do XIX wieku Rumuni byli powszechnie nazywani Wołochami. Termin ten pierwotnie odnosił się do romańsko i albańskojęzycznych ludów Europy Południowo-Wschodniej uprawiających gospodarkę wołoską. Później Wołochami zaczęto nazywać konkretne grupy etniczne, w tym Słowian, którzy od "prawdziwych" Wołochów przejęli typ gospodarki. Sami Rumuni do końca XVIII wieku nazywali siebie najczęściej "Vlaşi" (Wołosi). Nazwa Rumuni stała się popularna w XVIII w. wśród inteligencji wołoskiej i mołdawskiej. Nazwa Rumunii wiązała się z ideologią narodową, według której ludność romańska Bałkanów miałaby żyć w jednym, wspólnym państwie. Stąd Rumunami także nazwano Wołochów istryjskich, tzw. "Istrorumunów" i Wołochów macedońskich, tzw. "Macedorumunów" lub "Arumunów". Tam, gdzie poprzez edukację, idea narodu rumuńskiego nie dotarła ludność rumuńskojęzyczna nadal nazywa siebie Wołochami. Sytuacja taka panuje np. w niektórych okolicach Serbii czy bardziej izolowanych wsiach w Banacie rumuńskim.

Za Rumunów uważa sie również część Wołochów macedońskich - Arumunów , co jest konsekwencją stuletniej rumunizacji tych grup etnicznych.

Rumuni a Mołdawianie

Główna część terytorium historycznej Mołdawii znajduje się obecnie w Rumunii. Na obszarze tym tożsamość narodowa Mołdawian niemal zupełnie uległa rumuńskiej. Przy czym różnice istniejące między Mołdawianami a Rumunami nie są wyraźne. Wielu ludzi określa siebie (autoidentyfikuje etnicznie) jako Mołdawianie i Rumuni jednocześnie. Mołdawianie różnią się od Rumunów tradycją własnej państwowości, bogatszym rosyjskim dziedzictwem kulturowym oraz niektórymi cechami językowymi: akcentem, większą archaicznością gramatyki i słownictwa, oraz większym zasobem słów pochodzenia słowiańskiego. W Mołdawii do 1991 r., a w Naddniestrzu do dzisiaj używa się do zapisywania języka grażdankę , w Rumunii - alfabet łaciński . Część Mołdawian mówi po rosyjsku i ukraińsku . Mołdawian łączy z Rumunami częściowa etnogeneza , więcej niż 150 lat historii państwowości, język i prawosławie .

Problem uznania Mołdawian za odrębny naród (i zarazem mołdawskiego jako osobnego języka) zwłaszcza w Rumunii i Mołdawii wzbudza wiele emocji. Przed powstaniem Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1924 r., mołdawska świadomość narodowa niemal całkowicie uległa rumuńskiej ideologii narodowej. Obywatele historycznego obszaru państwa mołdawskiego w znacznej mierze identyfikowali się jako Rumuni. W 1940 r. ZSRR przyłączył do swego terytorium ziemie leżące pomiędzy Dniestrem a Prutem, czyli tzw. Besarabię (z grubsza terytorium dzisiejszej Mołdawii), która była w latach 1918 - 1919 odłączona od Rosji i wcielona do Rumuni. Władze rumuńskie, po tym jak Besarabia została przyłączona do Rumunii przeprowadzały planową rumunizację zyskanych obszarów[2]. W celu przerwania więzi łączących Besarabię z Rumunią ZSRR "sztucznie wzbudzał" tożsamość narodową Mołdawian na terenie całego Związku Radzieckiego. Po rozwiązaniu ZSRR w 1991 r. w Rumunii oczekiwano, że Mołdawianie powrócą do rumuńskiej tożsamości narodowej; do tego wszak nie doszło - Rumuni są w dzisiejszej Rep. Mołdawskiej mniejszością narodową (2% 2004 ), przy czym sami Mołdawianie stanowią 75,8% populacji kraju.

Rumuni a Słowianie

Do XVIII w. ludność Wołoszczyzny i Mołdawii oraz język rumuński były często identyfikowane jako słowiańskie. Świadczy o tym m.in. pierwszy słownik etymologiczny języka rumuńskiego napisany przez A. Cihaca , w którym autor stwierdza, że rumuński jest językiem słowiańskim.

Rumuni i język rumuński miały w tym czasie charakter kreolski, romańsko-słowiański. Sytuacja uległa zmianie wraz z rumuńskim "odrodzeniem narodowym", w którym elita w większości wyrzekła się słowiańskich korzeni na rzecz "czysto-rzymskiego" pochodzenia. Rozpoczęto świadomą, długotrwałą romanizację języka rumuńskiego, która polegała na zastępowaniu słów pochodzenia słowiańskiego neologizmami tworzonymi na bazie łaciny , języka włoskiego i francuskiego . Cyrylicę używaną do tej pory do zapisywania języka rumuńskiego zastąpiono ostatecznie w 1862 r. alfabetem łacińskim . Pod koniec XIX wieku język rumuński był już tak "oczyszczony" według łacińskich, włoskich i francuskich wzorów, że można mówić o nowym konstruowaniu języka. To co w dzisiejszym rumuńskim brzmi tak "romańsko" nie jest zatem antycznym dziedzictwem, tylko nową konstrukcją stworzoną w XIX w.

Przypisy

  1. The Cambridge Companion to Atheism (Edited by Michael Martin, Cambridge: Cambridge University Press, 2007; str. 55-57).
  2. Treptow, Kurt W. (red.): A History of Romania Iaşi, The Center for Romanian Studies 1997

Zobacz też

Bibliografia

  • Boia, Lucian: Istorie şi mit în conştiinţa românească (Bukareszt: Humanitas, 1997).
  • Boia, Lucian: Romania. Borderland of Europe (Londyn: Reaktion Books, 2001).


Inne hasła zawierające informacje o "Rumuni":

Włosi ...

Austro-Węgry ...

Traian Băsescu Traian BăsescuData urodzenia 4 listopada 1951 Prezydent Rumunii Okres urzędowaniaod 20 grudnia 2004 Przynależność polityczna Partia Demokratyczna Poprzednik Ion Iliescu Burmistrz Bukaresztu Okres urzędowaniaod 26 czerwca ...

Mołdawianie ...

Obwód zakarpacki części Ukrainy, na obszarze historycznego Zakarpacia . Graniczy z Polską , Słowacją , Węgrami i Rumunią . Ludność obwodu wynosi 1.258.264 mieszkańców ( 2001 ), powierzchnia - 12.777 km². Stolicą ...

Bukowina (kraina historyczna) ...

Królestwo Węgier ...

Bitwa stalingradzka – 2 lutego 1943 Miejsce Stalingrad Przyczynaofensywa niemiecka 1942WynikDecydujące zwycięstwo ZSRRTerytorium ZSRR Strony konfliktuIII Rzesza Niemiecka  III Rzesza Niemiecka   Włochy   Rumunia   Węgry Niezależne Państwo Chorwackie   ZSRR Dowódcy Adolf Hitler Friedrich Paulus Erich von Manstein Wolfram ...

Etymologia nazw państw to rumuńska nazwa średniowiecznego księstwa, które obejmowało dzisiejszy region Mołdawia we wschodniej Rumunii , Republikę Mołdowy i pd.-zach. Ukrainę . Księstwo nazwane zostało prawdopodobnie od wcześniejszej ...

Józef Beck i miejsce urodzenia 4 października 1894 Warszawa ,   Imperium Rosyjskie Data i miejsce śmierci 5 czerwca 1944 Stăneşti ,   Rumunia Wicepremier Rządu RP Okres urzędowaniaod 25 sierpnia 1930 do 4 grudnia 1930 Poprzednik–Następca Bronisław Pieracki Wiceminister Spraw ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rumuni":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 13) likwidacji parlamentaryzmu i wprowadzenia rządów dyktatorskich. Niekiedy (jak w przypadku Jugosławii i Rumuni) królowie zawieszali swobody demokratyczne i sami przejmowali władze dyktatorską. Państwa w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie