Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Komercjalizacja

Komercjalizacja

Komercjalizacja jest to ogół zmian mających na celu oparcie czegoś na zasadach komercyjnych ( handlowych ).

  1. W przypadku przedsiębiorstwa oznacza ono przystosowanie go do warunków gospodarki rynkowej. Np. przedsiębiorstwo państwowe zostaje przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa gdzie jedynym właścicielem pakietu akcji lub głównym udziałowcem jest państwo.

Komercjalizacja, w myśl Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa - w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działający w imieniu Skarbu Państwa. Jeśli cel jest inny niż prywatyzacja, potrzebuje on zgody Rady Ministrów .

Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego może nastąpić:

  • z inicjatywy ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub na wniosek organu założycielskiego
  • na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa
  • na uzasadniony wniosek sejmiku właściwego województwa

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa dokonuje się na podstawie aktu komercjalizacji, który sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

2. Pojęcie to odnosić się może jednak również do innych dziedzin ludzkiej aktywności. Np. komercjalizacja sztuki , gdzie jej dzieła stają się przedmiotem handlu , a sam proces twórczy podporządkowany jest osiągnięciu zysku, co wymaga dostosowania się do potrzeb odbiorcy (który staje się klientem), często kosztem artystycznej niezależności i jakości. Z tego powodu komercjalizacja postrzegana bywa jako zjawisko negatywne.

3. Komercjalizacja nieruchomości odnosi się do nieruchomości komercyjnych i oznacza wynajęcie budynku (a tym samym stworzenie produktu inwestycyjnego przynoszącego dochód).

Źródła

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji
  • Banasiński C.i in., Prawo gospodarcze, wyd. LexisNexis, Warszawa 2005

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Komercjalizacja":

Rynek (ekonomia) popyt i podaż. Rynek w tym modelu wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo. Komercjalizacja pozaekonomicznych obszarów może wywołać negatywne skutki np. nie przestrzeganie etyki pracy.Rynek ...

1927 ...

Borowik szlachetny ...

Komercjalizacja Komercjalizacja jest to ogół zmian mających na celu oparcie czegoś na zasadach ...

Wojsko najemne wojna w byłej Jugosławii , wojny w Czeczenii i inne.W ostatnich latach następuje Komercjalizacja rynku wojsk najemnych. Chodzi o PMC (Private Military Company) – firmy, ...

Słowacja 19%, niskie koszty zatrudnienia pracowników, ograniczenie wydatków socjalnych, prywatyzacja większości państwowych przedsiębiorstw, Komercjalizacja służby zdrowia i państwowego szkolnictwa). Rząd Mikuláša Dzurindy był pierwszym rządem ...

Przedsiębiorstwo państwowe ...

Polskie Koleje Państwowe ...

Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych ...

Dyskusja:Nacjonalizacja szybko spostrzegłem się, że to był duży błąd. Przekształcenia to też komunalizacja, Komercjalizacja, różne drogi prywatyzacji i cholera wie co jeszcze. To jednak za ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Komercjalizacja":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie