Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Genealogia

Genealogia

Genealogia (z Greki γενεά, genea – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") — jedna z nauk pomocniczych historii , zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa . W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody , ich pochodzenie , historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny .

Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie swoistych źródeł , w tym zwłaszcza metryk . Po ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządza się tablice genealogiczne ukazujące relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne ). Efekt badań może przyjąć również postać innych publikacji papierowych (np. książka, skrypt, artykuł), a współcześnie także elektronicznych (np. w programie genealogicznym , na stronie internetowej ). Publikacje takie często są utożsamiane z genealogią (genealogia danej rodziny).

Prowadzeniem badań genealogicznych zajmuje się genealog. Może to być genealog zawodowy, traktujący genealogię jako profesję , lub genealog-amator, zajmujący się genealogią rodzinną jako hobby . W Polsce genealogia stanowi jedynie element nauczania na studiach wyższych na kierunku – historia.

W przeszłości przedmiotem zainteresowań były głównie dynastie panujące i rody szlacheckie , ale współcześnie podejmuje się badania rodzin pochodzących ze wszystkich stanów społecznych . Genealodzy w szczególności zajmują się rodziną własną, jak również rodzinami związanymi z jakimś obszarem (np. pochodzącymi z danej miejscowości) lub zdarzeniem (np. uczestnicy doniosłego zdarzenia, imigranci).

Od II poł. XX w. na świecie, w tym w Polsce od końca lat 1990. , obserwuje się intensywny wzrost zainteresowania własną, indywidualną genealogią rodzinną i poszukiwaniem przodków, co przejawia się zwłaszcza w powstawaniu towarzystw genealogicznych (w tym Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w 2006), w zjazdach rodzinnych czy w tworzeniu rodzinnych witryn internetowych.

Więzi rodzinne

Podstawą genealogii jest istnienie różnie nazywanych więzi rodzinnych (w różnych wyrażeniach: więzy, więzi, węzły, relacje, stosunki, związki – krwi, rodzinne, genealogiczne). Stosunki genealogiczne pomiędzy osobami co do zasady mają charakter biologiczny (genetyczny, naturalny, faktyczny). Na tej podstawie powszechnie przyjmuje się, że źródłem więzów krwi jest filiacja rozumiana jako pochodzenie zstępnych dzieci od pary wstępnych rodziców . Rodzinę tworzą również osoby związane poprzez koicję , tj. związek ( małżeński lub nieślubny ) kobiety i mężczyzny celem posiadania potomstwa.

Prawnym odpowiednikiem genealogicznej filiacji i koicji są odpowiednio pokrewieństwo zachodzące między osobami posiadającymi co najmniej jednego wspólnego przodka oraz powinowactwo zachodzące między krewnymi jednego małżonka a drugim małżonkiem. Pokrewieństwo i powinowactwo oblicza się w stopniach i liniach .

Rodzina jako przedmiot genealogii

Przedmiotem zainteresowania genealogii jest rodzina , którą w zależności od cząstkowej definicji może być:

  • rodzina mała (monogamiczna, jednopokoleniowa), złożona z pary rodziców wychowujących wspólne dzieci oraz tych dzieci,
  • rodzina wielopokoleniowa, uzupełniona o innych krewnych żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. dziadków, wnuki),
  • rodzina wielka, złożona z ogółu jej członków związanych pokrewieństwem lub szerzej także powinowactwem .

Granice badań genealogicznych

Zdarza się, że w rodzinie pojawiają się osoby, z którymi pozostałe nie są związane pokrewieństwem. Nie ma wątpliwości, że w zakresie zainteresowania genealogii pozostają osoby powinowate , wchodzące do szeroko rozumianej rodziny poprzez akt małżeństwa z jednym z członków "prawdziwej" rodziny. W szerszych ujęciach dotyczy to także szeregu skoligaconych ze sobą osób i rodzin, dla których ciąg kolejnych koicji wyłącza dalsze relacje spod pojęcia powinowactwa i klasycznego ujęcia rodziny (np. rodzeństwo bratowej męża osoby X nie należy do tradycyjnie rozumianej rodziny tej osoby). Do koligacji takich należy również pojęcie tzw. rodzeństwa przybranego . W badaniach historycznych dalekie koligacje nie stanowią przeszkody ku zajmowaniu się powiązaniami o charakterze rodzinnym, wręcz przeciwnie, zwłaszcza w dynastiach rodów panujących, są przedmiotem żywego zainteresowania.

Prawdziwe wątpliwości co do zakresu genealogii pojawiają się w przypadku:

Rozstrzygnięcie tych wątpliwości musi pozostawać indywidualną decyzją genealoga, choć podlegać może ocenie osób (nie)znajdujących się na szeroko rozumianym drzewie genealogicznym .

Metody badania

Praca genealoga polega na odszukiwaniu w materiałach źródłowych potrzebnych informacji , ich konfrontacji i weryfikacji. Odnajdywanie kolejnych źródeł, faktów, a więc osób i rodzin, następuje według jednej z przyjętych metod badań:

  • metoda retrogresywna – szukanie bądź rekonstrukcja nieznanych faktów wcześniejszych na podstawie znanych faktów późniejszych (szukanie przodków),
  • metoda prospektywna – szukanie faktów późniejszych, które miałyby się pokryć ze znanymi faktami z czyjejś przeszłości (szukanie potomków znanego protoplasty).

Nową metodą badań genealogicznych jest genetyka genealogiczna oparta na badaniach DNA . Jest to nowa metoda, ale z pewnością pozwala wykluczyć filiacje lub wskazać ich duże prawdopodobieństwo i ewentualnie może pomóc odnaleźć tych nieznanych krewnych, którzy również poddali się takim badaniom oraz upublicznili swoje wyniki.

Ciekawostki

Niektórzy genealodzy dowodzą, że niemal wszyscy mieszkańcy Europy (oprócz ostatnich imigrantów) mogli by wywieść swój rodowód od Karola Wielkiego [1]. Podobnie podnosi się, że niemal wszyscy mieszkańcy Polski mają wśród swoich przodków Mieszka I [2].

Zobacz też

Przypisy

  1. Encyklopedia OKIEM
  2. Por. Rafał T. Prinke, Andrzej Sikorski, Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących, Poznań, 1997, s. 15

Bibliografia

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Genealogia":

Mieszko II Lambert 40↑ K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław – Warszawa (1992). Bibliografia Balzer O. , Genealogia Piastów , Kraków 1895. Grodecki R. , Zachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, ...

Wojciech Bogusławski 1. Poznań: Dom Wydawniczy „Koziołki Poznańskie”, 1994, s. 731. .  Bibliografia Dworzaczek W. , Genealogia, Warszawa 1959, cz. 1, tablica IX.Wokół tradycji teatralnej Wojciecha Bogusławskiego, red. ...

Zygmunt III Waza księstwach naddunajskich8 Wojna ze Szwecją9 Rokosz Zebrzydowskiego10 Wojna z Rosją11 Schyłek panowania12 Genealogia13 Przypisy14 Zobacz też15 Linki zewnętrzne Tytuł królewskiHerb Szwecji w czasie panowania ...

Habsburgowie Linki zewnętrznew angielskiej Wikipedii drzewo genealogiczne hiszpańskich Habsburgów ,Habsburgowie na roglo ,Habsburgowie Lotaryńscy na roglo ,Genealogia Habsburgów (ang.) - M. Marek, Genealogy.eu , Genealogical tree of the house of ...

Karol I Habsburg katolicki ogłoszony błogosławionym .Spis treści1 Młodość2 Panowanie3 Pełna tytulatura4 Wygnanie i śmierć5 Beatyfikacja6 Genealogia MłodośćSyn arcyksięcia Ottona ( 1865 - 1906 ) – brata arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Marii ...

Genealogia genealogii3 Granice badań genealogicznych4 Metody badania5 Ciekawostki6 Zobacz też7 Przypisy8 Bibliografia9 Linki zewnętrzneGenealogia (z Greki γενεά, genea – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", ...

Wstępny ...

Bolesław V Wstydliwy halickim3.5 Adopcja Leszka Czarnego i konflikt z Władysławem opolskim3.6 Polityka wewnętrzna4 Śmierć5 Genealogia6 Przypisy7 Bibliografia8 Linki zewnętrzne Narodziny, filiacja, przydomekBolesław urodził się 21 czerwca ...

Elżbieta Granowska pod red. Możejko B. i Paner A., Gdańsk 2009, s. 107-119Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005, s. 69-74Poprzednik Anna Cylejska królowa ...

Mao Zedong ocieplenia stosunków z USA .Spis treści1 Biografia2 Spuścizna3 Odbiór w Polsce4 Życie prywatne4.1 Genealogia5 Twórczość5.1 Wydania polskie6 Muzea7 Przypisy8 Zobacz też9 Bibliografia BiografiaUrodził się 26 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Genealogia":

014. Historiografia starożytnej Grecji (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie