Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rodzina (socjologia)

Rodzina (socjologia)

Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna .

Spis treści

Rodzina jako grupa społeczna

Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji.

W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe:

Rodzina jako instytucja społeczna

Grupa określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odnawianie się sfery reprodukcji . Funkcje instytucjonalne rodziny:

 • materialno-ekonomiczna (polega na zaspokajaniu przez rodzinę materialnych potrzeb jej członków)
 • opiekuńczo-zabezpieczająca (stanowi materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny, którzy w pewnych okresach życia mają ograniczone możliwości samorealizacji , pozbawieni są środków do życia lub wymagają pomocy)
 • prokreacyjna (polega na zaspokajaniu rodzicielskich potrzeb emocjonalnych - ojcostwa i macierzyństwa , pozwala na utrzymywanie biologicznej ciągłości rodziny i społeczeństwa )
 • seksualna (zaspokajanie popędu seksualnego )
 • legalizacyjno-kontrolna (sankcjonowanie postępowania członka rodziny przez rodzinę, nadzorowanie jego postępowania)
 • socjalizacyjno-wychowawcza (wprowadzanie dziecka w świat kultury danego społeczeństwa)
 • klasowa (określenie pozycji członków rodziny w strukturze społeczeństwa)
 • kulturalna (zapoznawanie młodego pokolenia z dziejami kultury i jej trwałymi pomnikami, zachęcanie do aktywnego korzystania z wartości kulturalnych)
 • rekreacyjno-towarzyska (umożliwia odzyskanie w domu rodzinnym wewnętrznej równowagi emocjonalnej)
 • emocjonalno-ekspresyjna (zaspokaja emocjonalne potrzeby członków rodziny, sprzyja wyrażaniu osobowości , daje możliwość uzyskania kontaktu psychicznego)

Kryterium klasyfikacji

Rodzinę gdzie dwójka partnerów wychowuje potomstwo określa się jako nuklearną (w genealogii to rodzina mała), gdy jedno z partnerów zamieszkuje także z rodzicami, to jest to rodzina wielopokoleniowa . Jednak tak naprawdę granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się stopniować pokrewieństwo lub powinowactwo . Ogół osób, o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej , w genealogii również nazywa się rodziną (dla odróżnienia od rodziny małej nazywa ją się rodziną wielką). Rodzinę również stanowi samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem stanowiący rodzinę niepełną jak i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny w tym także nieformalny konkubinat . Sam fakt zamieszkania razem może klasyfikować pewną grupę ludzi jako rodzinę.

Rodzaje

Istnieją różne formy rodziny, rozróżniane według odmiennych kryteriów:

Współczesne społeczeństwa wykształciły tzw. alternatywne formy rodziny takie jak:

Dobór partnerów rodziny opartej o małżeństwo

Zazwyczaj trzon rodziny stanowi małżeństwo []. Dobór partnerów w małżeństwie może być określany przez instytucje prawne lub obyczajowość . I tak, zazwyczaj w ramach rodziny, tj. pomiędzy jej członkami, nie można zawierać związków małżeńskich, a prawo określa stopnie pokrewieństwa , w ramach których można zawrzeć małżeństwo.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku płci partnerów. W większości krajów małżeństwo jest ograniczone do związku kobiety i mężczyzny, natomiast prawodawstwo niektórych krajów dopuszcza możliwość zawierania małżeństw bądź podobnych związków przez partnerów tej samej płci.

W niektórych społecznościach możliwie jest zawieranie małżeństw jedynie z przedstawicielami własnej zbiorowości etnicznej (tzw. endogamia , jej przeciwieństwem jest egzogamia ).

Ewolucja

Lewis Morgan proponuje ewolucyjny schemat powstawania rodziny:

 • pierwotny promiskuityzm
 • małżeństwo grupowe
 • rodzina oparta na pokrewieństwie
 • rodzina punalna
 • rodzina parzysta
 • rodzina monogamiczna

Teoria ta spotkała się z poważną krytyka np. przez Bronisława Malinowskiego i współcześnie ma znaczenie historyczne.

Jako ostatnie ogniwo ewolucji Alvin Toffler wprowadza termin kultura singli.

Rodzina w Polsce

W Polsce istnieje 6,1 mln rodzin, w których wychowuje się 10,8 mln dzieci do lat 24. Co trzecie polskie dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej . 17% rodzin to rodziny wielodzietne, wychowujące troje i więcej dzieci.

83% dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach pełnych. 92% rodzin wielodzietnych to rodziny pełne.

Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie z jednym dzieckiem wynosił w 2004 r. 847,79 zł; z trojgiem dzieci: 455,61 zł, z czworgiem i więcej: 325,24 zł[1].

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Rodzina (socjologia)":

Biskup ...

Mieszko II Lambert ...

Trzcina cukrowa ...

Linz ...

Autorytet ...

Stanisław Narutowicz ...

Antanas Smetona ...

Wskaźnik ...

Eunectes ...

John William Waterhouse ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rodzina (socjologia)":

04. Rodzaje środowisk społecznych (plansza 16) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 3) ...

Wady i choroby oczu i uszu (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie