Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Elektroliza

Elektroliza

Elektroliza — w chemii i fizyce - ogólna nazwa na wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego . W węższym zakresie pojęcie to obejmuje tylko procesy rozkładu.[1] Elektrolizie towarzyszyć może (choć nie musi) szereg dodatkowych zjawisk, takich jak dysocjacja elektrolityczna , transport jonów do elektrod , wtórne przemiany jonów na elektrodach i inne. W sensie technologicznym przez elektrolizę rozumie się wszystkie te procesy łącznie.

Spis treści

Mechanizm elektrolizy

Elektroliza zachodzi w układach, w których występują substancje zdolne do jonizacji , czyli rozpadu na jony. Samo zjawisko jonizacji może być wywołane zarówno przyłożonym napięciem elektrycznym, jak i zjawiskami nie generowanymi bezpośrednio przez prąd - dysocjacją elektrolityczną autodysocjacją , wysoką temperaturą , czy działaniem silnym promieniowaniem.

Proces elektrolizy jest napędzany wymuszoną wędrówką jonów do elektrod , zanurzonych w substancji, po przyłożeniu do nich odpowiedniego napięcia prądu elektrycznego. W elektrolizie elektroda naładowana ujemnie jest nazywana katodą , a elektroda naładowana dodatnio anodą . Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy , a do anody ujemnie naładowane aniony . Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcję chemiczną , na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki . Ponadto, wędrujące przez substancję jony mogą po drodze ulegać rozmaitym reakcjom chemicznym z innymi jonami lub substancjami, które nie uległy rozpadowi na jony. Powstające w ten sposób substancje zwykle albo osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu . Proces elektrolizy wymaga stałego dostarczania energii elektrycznej.

Zjawisko elektrolizy zostało opisane ilościowo w dwóch prawach elektrolizy Faradaya .

Zastosowanie elektrolizy

Elektroliza jest procesem stosowanym na skalę przemysłową m.in. do:

Aparaty do przeprowadzania elektrolizy nazywane są elektrolizerami.

Elektroliza a generowanie prądu w ogniwach

Nie należy mylić elektrolizy z procesami zachodzącymi w ogniwie galwanicznym . W elektrolizie energia elektryczna zamieniana jest na chemiczną, a w ogniwie galwanicznym kierunek przemian energetycznych jest przeciwny, tzn. energia chemiczna w procesie reakcji redoks zamieniana jest na energię elektryczną, co objawia się generowaniem prądu w obwodzie łączącym elektrody ogniwa. Ze względu na odwrotny przebieg procesu w ogniwach galwanicznych katoda jest naładowana dodatnio, a anoda ujemnie, jednak procesy chemiczne zachodzące na obu ogniwach mają podobny charakter:

ElektrolizerOgniwo
Charakter procesówwymuszony przepływem prądusamorzutny — generuje prąd
Kierunek przepływu elektronów od katody do anodyod anody do katody
Elektroda ujemnakatodaanoda
Elektroda dodatniaanodakatoda
Utlenianiezawsze zachodzi na anodzie
Redukcjazawsze zachodzi na katodzie

Przypisy

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Elektroliza":

Fluor ...

Ciężka woda ...

Tlen ...

Redukcja (chemia) ...

Elektroda ...

1897 ...

Cynk ...

Kwas solny ...

Glin ...

Elektron ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Elektroliza":

Elektroliza (plansza 16) e height=380 width=770 > Elektroliza stopionych soli K(-)=>2Na++2e → 2Na|*2 A(+)=>2OH--2e → 1 O2+H2O|*2 2 K(-)4Na++4e → 4Na A(+)4OH--4e → O2+2H2O K(-)=>Pb2++2e → ...

Elektroliza (plansza 5) e height=434 width=770 > Elektroliza OGNIWO GALWANICZNE ELEKTROLIZER Samorzutna reakcja chemiczna generuje różnicę potencjałów Różnica potencjałów wymusza ...

Elektroliza (plansza 12) e height=380 width=770 > Elektroliza wodnych roztworów soli Przykład Elektroliza wodnego roztworu NaCl Elektroliza wodnego roztworu NaCl prowadzi ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie