Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

De revolutionibus orbium coelestium

De revolutionibus orbium coelestium

De revolutionibus orbium coelestium

De revolutionibus orbium coelestium, Norymberga , 1543 (kliknij, by czytać książkę)
Autor Mikołaj Kopernik
Kraj wydania Niemcy
Język łaciński
Data I wyd. 1543
Data I wyd. polskiego 1854

De revolutionibus orbium coelestium ( pol. O obrotach sfer niebieskich) – dzieło Mikołaja Kopernika , które zawiera wykład heliocentrycznej budowy świata. Na owe czasy stanowiło przewrót w nauce i ówczesnym światopoglądzie .

Ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 .

Spis treści

Historia powstania

W 1514 rozpoczęło się spisywanie Księgi I De revolutionibus orbium coelestium.

W 1533 roku poglądy Mikołaja Kopernika wyłożone w rękopisie jego dzieła De Revolutionibus zreferowano papieżowi Klemensowi VII .

Teolog norymberski, Andrzej Osiander , namówił Mikołaja Kopernika, aby w przedmowie do swego dzieła przedstawił je jako hipotezę , łagodząc w ten sposób zbyt śmiałą jego wymowę.

W roku 1542 pierwsze dwa arkusze De revolutionibus wyszły spod prasy drukarskiej. Mikołaj Kopernik wysłał do Norymbergi napisaną przez siebie przedmowę dedykowaną papieżowi Pawłowi III . Rozdziały 13 i 14 Księg I ukazały się drukiem w Wittenberdze pod postacią osobnej książki De lateribus et angulis triangulorum... (O bokach i kątach trójkątów), z przedmową Retyka , który od roku 1541 był w posiadaniu rękopisu dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich).

Dzieło to następnie zaginęło aby odnaleźć się w Pradze Czeskiej po prawie 200 latach. W roku 1953 rząd Czechosłowacji przekazał rękopis Polsce. Obecnie jest on przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej .

De Revolutionibus... a Indeks ksiąg zakazanych

 • 1543 – wydanie drukiem De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI. Brak oficjalnego stanowiska Kościoła katolickiego , zainteresowanie wyższych dostojników treścią, którą w przedmowie, napisanej przez wydawcę , przedstawiono jako hipotezę ułatwiającą obliczenia.
 • 1559 – wprowadzenie w Kościele katolickim Indeksu ksiąg zakazanych .
 • 1566 – drugie wydanie De Revolutionibus..., Bazylea .
 • 1616 – pierwsza sprawa Galileusza . Eksperci Kościoła tezę o tym, iż "Słońce stanowi centrum świata i jest całkowicie nieruchome pod względem ruchów lokalnych", uznają za "bezsensowną i absurdalną z punktu widzenia filozoficznego" oraz "formalnie heretycką". Tezę, iż "Ziemia nie stanowi centrum świata, ani nie jest nieruchoma, lecz obraca się zarówno wokół samej siebie, jak i ruchem dobowym", uznają za podobnie absurdalną oraz "co najmniej błąd w wierze". Ogłoszenie przez Kongregację Kardynalską Inkwizycji , że Galileusz poddaje się wyrokowi. Równocześnie, dekretem z 5 marca, Kongregacja zakazuje De revolutionibus..., wpisując na Indeks "do czasu wprowadzenia poprawek".
 • 1617 – trzecie wydanie De Revolutionibus..., pod tytułem Astronomia instaurata, Amsterdam .
 • 1618 - 1621 – publikacja Epitome Astronomiae Copernicanae Keplera ; umieszczone na Indeksie.
 • 1620 – wskazanie przez Kongregację poprawek, jakie należy nanieść w De Revolutionibus....
 • 1632 – publikacja głównego dzieła Galileusza: Dialogu o dwu wielkich systemach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym, Florencja . Konfiskata i zakaz rozprowadzania.
 • 1633 – proces Galileusza; powtórzenie potępienia heliocentryzmu z 1616, umieszczenie Dialogu na Indeksie.
 • 1644bulla Aleksandra VII Speculatores domus Israel jako wstęp do wydanego przez niego Indeksu (Index librorum prohibitorum Alexandri VII Pontificis Maximi jussu editus) - potępienie wszelkich dzieł utrzymujących, że Ziemia się porusza.
 • 1751 – wobec powszechnej akceptacji w środowisku naukowym heliocentrycznego obrazu naszego systemu planetarnego, objaśnianego mechaniką Newtona , papież-erudyta Benedykt XIV udziela imprimatur na druk Dzieł Zebranych Galileusza.
 • 1757 – w wydaniu Indeksu przejrzanym przez Benedykta XIV z tekstu dekretów znika zapis zakazujący dzieł traktujących o heliocentryzmie, na samej liście pozostają jednak książki wpisane na tej podstawie.
 • 1819 – ostatnie wydanie Indeksu zawierające De Revolutionibus... oraz inne dzieła heliocentryczne.
 • 1820 – Canon Settele usiłując opublikować w Rzymie podręcznik astronomii jednoznacznie uznający heliocentryzm za prawdziwy, spotyka się z odmową Mistrza Świętego Pałacu Apostolskiego. Po odwołaniu się do papieża (który przekazuje sprawę Kongregacji) otrzymuje zezwolenie na druk.
 • 182211 września Kongregacja Kardynalska Inkwizycji stwierdza, że "druk i publikacja prac traktujących o ruchu Ziemi i nieruchomości Słońca, zgodnie z powszechną opinią współczesnych astronomów, są w Rzymie dozwolone". 25 września papież Pius VII zatwierdza dekret.
 • 1828 – dzieło Mikołaja Kopernika zostało zwolnione z Indeksu.
 • 1835 – kolejne wydanie Indeksu. Pius VII usuwa zeń De Revolutionibus... oraz pozostałe książki uznane wcześniej za heretyckie z powodu heliocentryzmu.
 • 1854 – ukazanie się pierwszego polskiego przekładu dokonanego przez Jana Baranowskiego .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "De revolutionibus orbium coelestium":

Jan Baranowski ...

Teoria geocentryczna (tzw. "Commentariolus"), a zwłaszcza po opublikowaniu w 1543 roku w Norymberdze dzieła De revolutionibus orbium coelestium , dającego prostszy model dla przewidywania ruchu ciał niebieskich ...

Dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki ...

Historia nauki 40-letnia, przerywana różnymi obowiązkami praca badawcza dała owoc w postaci fundamentalnego dzieła; De revolutionibus orbium coelestium , wydanego w rok po śmierci uczonego. Kopernik odrzucił ...

Chronologiczny wykaz odkryć planet, planet karłowatych i ich księżyców w Układzie Słonecznym i Saturn (w kolejności od Ziemi). Teoria heliocentryczna Kopernika (ogłoszona w 1543 w De revolutionibus orbium coelestium ) mówiła, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży ...

Biblioteka Jagiellońska Ewangelisty Kodeks Baltazara Behema Paulus Paulirini de Praga – Liber viginti artium Mikołaj Kopernik – De revolutionibus orbium coelestium Rembrandt van Rijn – Faust Fryderyk Chopin – Scherzo ( E-dur ) Stanisław ...

1541 świecie3 Urodzili się4 Zmarli Wydarzenia w Polsce Mikołaj Kopernik oddał do druku rękopis De revolutionibus orbium coelestium . Wydarzenia na świecie 4 kwietnia – Ignacy Loyola został ...

Paweł V ...

De revolutionibus orbium coelestium De revolutionibus orbium coelestiumDe revolutionibus orbium coelestium, Norymberga , 1543 (kliknij, by czytać ...

Philosophiae naturalis principia mathematica zostało wydane w Londynie w 1803 roku. Zobacz też Tekst dzieła w Wikisource (ang.) Elementy De revolutionibus orbium coelestium Linki zewnętrzne Tekst oryginalny Przekład angielski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "De revolutionibus orbium coelestium":

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie