Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

paradygmat

paradygmat - Oxford English Dictionary paradygmat jest zdefiniowany jako wzorzec lub najogólniejszy model lub jako wzorcowy przykład. Termin ten jest używany w wielu naukach w powyższym sensie ale dotyczy tylko ich podstawowych założeń.

Paradygmat - w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 r. - to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo - tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.

Najogólniejszym paradygmatem jest paradygmat metody naukowej, jest to kryterium uznania jakiejś działalności za naukową.

Paradygmat od tzw. dogmatu odróżnia kilka zasadniczych cech:

  • nie jest on dany raz na zawsze - lecz jest przyjęty na zasadzie konsensusu większości badaczy
  • może okresowo ulec zasadniczym przemianom prowadzącym do głębokich zmian w nauce zwanych rewolucją naukową (zobacz Experimentum crucis)
  • podważa sens absolutnej słuszności.
Dobry paradygmat posiada kilka cech i m.in. musi:
  • być spójny logicznie i pojęciowo
  • być jak najprostszy i zawierać tylko te pojęcia i teorie, które są dla danej nauki rzeczywiście niezbędne
  • dawać możliwość tworzenia teorii szczegółowych zgodnych ze znanymi faktami.


Inne hasła zawierające informacje o "paradygmat":

Ewolucja ...

Determinizm ograniczyć, określić) — koncepcja filozoficzna , według której wszystkie zdarzenia w ramach przyjętego paradygmatu są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym, a zatem każde zdarzenie jest zdeterminowane przez ...

Behawioryzm pośredniczących podczas reakcji na konkretne bodźce.W ramach behawioryzmu rozwinęły się dwa podstawowe paradygmaty : warunkowanie klasyczne (inaczej warunkowanie reaktywne lub warunkowanie pawłowowskie) i warunkowanie instrumentalne ...

Zarządzanie funkcjami zarządzania . Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol . Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do ...

Procesy poznawcze związanej z uwagą i percepcją wzrokową, i ruchami sakkadowymi oka , stanowiąc raczej paradygmat metodologiczny niż proces poznawczy w ogólniejszym znaczeniu.odporność na interferencję proaktywną (ang. ...

Samuel Huntington pasują do linii defektów cywilizacyjnych jakie zidentyfikował. Dalej zdaniem krytyków jego nowy paradygmat nie jest niczym innym jak tylko myśleniem realistycznym, w którym "państwa" ...

Oddziaływania podstawowe Sheldon Lee Glashow i Abdus Salam .Unifikacja opisu oddziaływań jest przyjęta obecnie za paradygmat fizyki: dąży się do jak najściślejszej integracji opisów różnych oddziaływań. Fizycy ...

Wielki Wybuch się obserwowane rozszerzanie się Wszechświata oraz w szerszym – jako określenie dominującego paradygmatu naukowego objaśniającego powstanie Wszechświata oraz uformowanie się przez nukleosyntezę pierwotnej materii ...

Historia nauki Kopernika oznaczało przewartościowanie dawnych pojęć o przyrodzie i w ogóle zmianę całego paradygmatu nauki, która zaczęła dokonywać nowych odkryć, a nie tylko kultywować wiedzę ...

Krzysztof Zanussi ...


Inne lekcje zawierające informacje o "paradygmat":

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 5) ...

Algorytmy - podstawy i zastosowanie (plansza 8) ...

Programowanie - paradygmaty programowania (plansza 24) height=380 width=770 > Paradygmat programowania modularnego Programowanie modularne (ang. modular programming) — paradygmat programowania zalecający stosowanie nadrzędności modułów w stosunku do procedur bloków tworzących ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie