Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bolszewizm

Bolszewizm

Bolszewizm ( rosyjskie bolszinstwo – większość), ideologia rewolucyjna, przystosowanie podstawowych założeń marksizmu do społecznych i ekonomicznych warunków Rosji i jej tradycji politycznych.

Początki bolszewizmu sięgają rozłamu, dokonanego w Brukseli w 1903 na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Rosji (SDPRR) , gdzie kierowana przez Włodzimierza Lenina frakcja uzyskała przewagę kilku głosów nad grupą Martowa. Lenin zażądał centralizacji partii i stworzenia grupy zawodowych rewolucjonistów, którzy mieliby prowadzić aktywną pracę wśród rosyjskich robotników.

Lenin rewolucję uzależniał od klasowego uświadomienia proletariatu , czyli jego przekształcenia się z “klasy w sobie” (tj. skupiającej jedynie uwagę na kwestiach bytowych) w “klasę dla siebie” (tj. świadomej swojej misji historycznej). Urzeczywistnić to w warunkach rosyjskich mogła zdaniem rewolucjonisty jedynie zdyscyplinowana, scentralizowana partia pod kierownictwem zawodowych rewolucjonistów wywodzących się z inteligencji. O ile teoretycy bolszewizmu dopuszczali dyskusję wewnątrzpartyjną (ale bez tworzenia frakcji), wszystkie organy partyjne były kolegialne i obieralne, o tyle krytyka powziętych większościowo na zewnątrz organizacji była niedozwolona.

Zmodyfikował poglądy Marksa (rozwijając pojawiającą się w jego późnych pismach koncepcję rewolucji w państwie zacofanym) uznając, że w Rosji możliwe jest przeprowadzenie rewolucji przez proletariat w sojuszu z chłopstwem ( leninizm ). W 1912 bolszewicy utworzyli oddzielną partię – SDPRR(b), która po rewolucji październikowej doszła do władzy. Wywodziła się z niej, utworzona w 1953 , Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego , której oficjalną ideologią był marksizm-leninizm.

Równocześnie bolszewizm zakładał zastosowanie socjalistycznych rozwiązań w gospodarce, nacjonalizacje i kontrolę robotniczą, a także powszechną obieralność i odwoływalność urzędników państwowych, co miało zapobiec biurokratyzacji kraju. Wybuch wojny domowej w Rosji oraz niepowodzenie rewolucji na zachodzie zmusiło jednak bolszewików do istotnej modyfikacji tych zamierzeń. Śmierć Lenina ( 1924 ) i ogromny napływ karierowiczów do partii przyczynił się do faktycznej rezygnacji z głoszonych zasad, zaś instytucje wymierzone w przeciwników politycznych wymknęły się spod kontroli.

Po śmierci Lenina i dojściu do władzy Stalina zasady funkcjonowania scentralizowanej partii zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia partii i dyktatorowi wszechwładzy. Niemniej związki ideologiczne bolszewizmu Włodzimierza Lenina ze stalinizmem pozostają kwestią dyskusji wśród historyków.

Szacuje się, że rządy KPZR spowodowały w Związku Sowieckim co najmniej 20 milionów ofiar[], rozstrzelanych, zagłodzonych, lub zmarłych z wycieńczenia w gułagach . Poczynając od 1956 roku system stalinowski w Związku Radzieckim i w krajach satelickich ulegał degeneracji. Nie był to jednak proces ciągły, a okresy "odwilży" przeplatały się z okresami wzmożonego terroru.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Bolszewizm":

Narodowy socjalizm ...

1998 ...

Wasilij Błochin ...

Smiersz ...

Narodowy bolszewizm ...

Bolszewizm Bolszewizm ( rosyjskie bolszinstwo – większość), ideologia rewolucyjna, przystosowanie podstawowych założeń marksizmu do ...

Anarchizm komunistyczny ...

Bolszewicy ...

Wojna domowa w Rosji ...

Winston Churchill Brytyjczyków w rosyjskiej wojnie domowej. Churchill był zadeklarowanym antybolszewikiem i twierdził, że "Bolszewizm należy zdusić w zarodku". Interwencja nie zyskała jednak poparcia polityków i ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bolszewizm":

203 Rosja w roku 1917 (plansza 14) Port w Murmańsku Rosja w roku 1917 Rosyjskich przeciwników Bolszewizmu wspierały państwa ententy, takie jak Anglia, Ameryka, Francja i Japonia, które ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie