Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bolszewicy

Bolszewicy

Bolszewicy ( ros. большевики) – określenie grupy członków SDPRR , która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła jako mienszewików (uznając że są w mniejszości).

Rewolucja lutowa

Udział Rosji w I wojnie światowej ujawnił zacofanie jej gospodarki . Wojska rosyjskie ponosiły na froncie liczne klęski. Przedłużająca się wojna spowodowała kryzys gospodarczy , a w kraju brakowało żywności . Winą za występujące trudności inteligencja, chłopi , robotnicy i część żołnierzy obarczali cara Mikołaja II i jego doradców. Społeczeństwo domagało się poprawy warunków życia, swobód obywatelskich, uwolnienia więźniów politycznych i wycofania kraju z wojny. Na początku 1917 roku w Piotrogrodzie wybuchł strajk robotników żądających lepszego zaopatrzenia w żywność . W kolejnych dniach przyłączyli się do niego robotnicy z innych miast oraz żołnierze, a protest przerodził się w rewolucję . Jej uczestnicy zorganizowali własne rady, czyli reprezentacje robotników, chłopów i żołnierzy. Przedstawiciele rad wraz z rosyjskimi parlamentarzystami utworzyli nowy rząd. W wyniku rewolucji car zrzekł się władzy, a Rosja stała się republiką. Nowe władze, choć uwolniły więźniów politycznych i przywróciły wolność słowa, nie wycofały kraju z wojny. W związku z tym coraz więcej zwolenników zyskiwali bolszewicy pod przywództwem Włodzimierza Lenina . Obiecywali oni chłopom przekazanie na własność ziemi, zaś wszystkim Rosjanom - zawarcie pokoju z państwami centralnymi.

Rewolucja październikowa i rządy bolszewików

W dniach 6-7 listopada 1917 roku bolszewicy opanowali Piotrogród . Aresztowali dotychczasowe władze i utworzyli nowy rząd z Leninem na czele. Odtąd zaczęli przejmować władzę w Rosji . Wydarzenia te przeszły do historii jako rewolucja październikowa . Z rozkazu Lenina prześladowano przeciwników partii bolszewickiej. Więziono i mordowano arystokratów , szlachtę , bogatych mieszczan i chłopów, a także członków innych partii. Komuniści nie zdołali podporządkować sobie całego kraju, gdyż wystąpiła przeciwko nim część wyższych dowódców wojskowych. W wyniku tego w Rosji wybuchła trwająca kilka lat wojna domowa . Przyniosła ona śmierć milionom ludzi, nie tylko na skutek walk i terroru, ale również z powodu głodu panującego wówczas w Rosji. Ostateczne zwycięstwo w wojnie odnieśli bolszewicy i przejęli władzę w całym kraju. W 1922 roku zmienili nazwę państwa na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (w skrócie ZSRR ).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Bolszewicy":

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie październikowej w Rosji obalono powstały kilka miesięcy wcześniej Rząd Tymczasowy. Władzę przejęli Bolszewicy, z Włodzimierzem Leninem na czele. Na czele kraju stanęła Rada Komisarzy ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Anarchizm ...

Włodzimierz Lenin Wiedeń do Szwajcarii i zatrzymał się w Bernie .W okresie pierwszej wojny światowej Bolszewicy wystąpili przeciwko wojnie i ich hasła – odrzucane przez patriotyczną opinię ...

Dniepropetrowsk Pawła i wnuk Katarzyny Aleksander I Romanow przywrócił historyczną nazwę.W latach 1918-1919 Bolszewicy proponowali zmianę nazwy miasta na Siczesław ( rus . Сичеслав). Nazwa ponownie posiada ...

Pacyfikacja Małopolski Wschodniej "ojciec zamordował własnego syna". Nie będziemy badali, kto bez winy, tak jak Bolszewicy, będziemy najpierw rozstrzeliwali, a potem dopiero sądzili i przeprowadzali śledztwo[5].Z drugiej ...

Nestor Machno walka. Po wspólnym zwycięstwie nad wojskami białych, oddziały Machny rozpoczęły grabież i Bolszewicy rozbili bezużytecznych już machnowców i zlikwidowali ich anarchistyczną republikę w Hulajpolu.Machno ...

Powstanie Machny z ofensywą Wrangla . Machno zawarł układ z bolszewikami. W zamian za pomoc Bolszewicy zgodzili się wypuścić z więzień część anarchistów. Wrangla pobito, a Bolszewicy ...

Armia Czynna Ukraińskiej Republiki Ludowej ...

Wojna ukraińsko-radziecka 1917-1921 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bolszewicy":

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 15) ...

216 Gospodarka II Rzeczypospolitej (plansza 12) ...

211 Państwo bolszewików (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie