Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Biblia Warszawska

Biblia Warszawska

Biblia Warszawska
Pełna nazwaBiblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowy Przekład
Inne nazwy„Brytyjka”, Nowy Przekład
Skrót(y)BW, NP, BB
Kanon Protestancki
Język Polski
Opublikowanie Nowego Testamentu 1966
Opublikowanie kompletnego przekładu 1975
Tłumacz(e)Komisja Przekładu Pisma Świętego, w której skład wchodzili: ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła , ks. bp prof. dr Jan Szeruda , ks. prof. dr Wiktor Niemczyk , ks. prof. dr Karol Wolfram , prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz, oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce .
Źródła przekładuBiblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951 ( ST ), Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954 ; Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1966 ( NT )
Wydawca pierwszego wydania Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie
Wydawca Towarzystwo Biblijne w Polsce
Przynależność religijna Protestantyzm
Księga Rodzaju (1 Mojżeszowa) 1:1-3
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
Ewangelia Jana 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Biblia Warszawska, Nowy Przekład, „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych ( hebrajskiego , aramejskiego i greckiego ) na język polski , opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie . Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego .

Spis treści

Historia przekładu

Fragmenty przekładu (Cztery Ewangelie) ukazały się po raz pierwszy w 1964 r. Dwa lata później wydany został cały Nowy Testament . W roku 1970 ukazała się edycja Nowego Testamentu i Psalmów . Prace nad tłumaczeniem całego Pisma Świętego trwały 25 lat i zakończyły się wydaniem w czerwcu 1975 r. całej Biblii Warszawskiej.

Kanon

Nowy Przekład zawiera protestancki kanon Pisma Świętego (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu ), choć ukazały się wersje zawierające na końcu Starego Testamentu apokryfy w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia , opatrzone tytułem „Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i Apokryfy”.

Język przekładu

Biblia Warszawska jest współczesnym przekładem, stosującym współczesną szatę językową z zachowaniem pewnych tradycyjnych wyrażeń biblijnych (np. „zakon”, zamiast „prawo”) wywodzących się z Biblii Gdańskiej . Istnieją też nawiązania do języka katolickiej Biblii Wujka , którą czytywali też chętnie protestanci.

Katolicki biblista Janusz Frankowski twierdził, że przekład ten jest zdecydowanie zbyt tradycyjny, zwracał też uwagę na błędy w koncepcji typograficznej, które według niego zaciemniały tekst, zwłaszcza w poezji: Chwilami nie można zorientować się w podziale na wersy, a to nieraz utrudnia zrozumienie nawet treści tekstu.[1]

Źródła przekładu

Biblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951
Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954 ;
Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1966

Tłumacze

Nowy Przekład został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, w skład której wchodzili: ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła , ks. bp prof. dr Jan Szeruda , ks. prof. dr Wiktor Niemczyk , ks. prof. dr Karol Wolfram , prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz, oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce .

Spis ksiąg, sigla, strony

Numeracja stron jest identyczna we wszystkich wydaniach zawierających Stary i Nowy Testament.

Stary Testament

Lp.Tytuł księgiSiglaStrona
1. Pierwsza Księga Mojżeszowa I Mojż.7
2. Druga Księga Mojżeszowa II Mojż.63
3. Trzecia Księga Mojżeszowa III Mojż.111
4. Czwarta Księga Mojżeszowa IV Mojż.146
5. Piąta Księga Mojżeszowa V Mojż.194
6. Księga Jozuego Joz.236
7. Księga Sędziów Sędz.264
8. Księga Rut Rut292
9. Pierwsza Księga Samuela I Sam.296
10. Druga Księga Samuela II Sam.332
11. Pierwsza Księga Królewska I Król.364
12. Druga Księga Królewska II Król.402
13. Pierwsza Księga Kronik I Kron.437
14. Druga Księga Kronik II Kron.470
15. Księga Ezdrasza Ezdr.510
16. Księga Nehemiasza Neh.522
17. Księga Estery Est.539
18. Księga Joba Job548
19. Księga Psalmów Ps.582
20. Przypowieści Salomona Przyp.703
21. Księga Kaznodziei Salomona Kazn.733
22. Pieśń nad Pieśniami P.n.P.744
23. Księga Izajasza Izaj.750
24. Księga Jeremiasza Jer.814
25. Treny Treny881
26. Księga Ezechiela Ez.887
27. Księga Daniela Dan.945
28. Księga Ozeasza Oz.962
29. Księga Joela Joel972
30. Księga Amosa Am.976
31. Księga Abdiasza Abd.984
32. Księga Jonasza Jon.986
33. Księga Micheasza Mich.989
34. Księga Nahuma Nah.995
35. Księga Habakuka Hab.998
36. Księga Sofoniasza Sof.1001
37. Księga Aggeusza Ag.1005
38. Księga Zachariasza Zach.1007
39. Księga Malachiasza Nah.1023

Nowy Testament

Lp.Tytuł księgiSiglaStrona
1. Ewangelia św. Mateusza Mat.1027
2. Ewangelia św. Marka Mar.1068
3. Ewangelia św. Łukasza Łuk.1093
4. Ewangelia św. Jana Jan1136
5. Dzieje Apostolskie Dz.1168
6. List św. Pawła do Rzymian Rzym.1208
7. Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1 Kor.1226
8. Drugi list św. Pawła do Koryntian 2 Kor.1243
9. List św. Pawła do Galacjan Gal.1255
10. List św. Pawła do Efezjan Efez.1261
11. List św. Pawła do Filipian Fil.1267
12. List św. Pawła do Kolosan Kol.1272
13. Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan I Tes.1277
14. Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan II Tes.1281
15. Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza I Tym.1284
16. Drugi list św. Pawła do Tymoteusza II Tym.1289
17. List św. Pawła do Tytusa Tyt.1293
18. List św. Pawła do Filemona Filem.1296
19. List do Hebrajczyków Hebr.1298
20. List św. Jakuba Jak.1311
21. Pierwszy list św. Piotra I Piotr1316
22. Drugi list św. Piotra II Piotr1321
23. Pierwszy list św. Jana I Jan1324
24. Drugi list św. Jana II Jan1329
25. Trzeci list św. Jana III Jan1330
26. List św. Judy Judy1331
27. Objawienie św. Jana Obj.1333

Zastosowanie

Biblia Warszawska jest używana przez Kościoły protestanckie podczas nabożeństw i do domowego użytku. Obecnie jest najpopularniejszym protestanckim tłumaczeniem Pisma Świętego , zastępując używaną przez ponad 3 wieki Biblię Gdańską .

Nowy Testament w przekładzie Biblii Warszawskiej jest rozpowszechniany bezpłatnie na masową skalę w formie drukowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce (tzw. gedeonitki).

Wydawca

Wydawcą Biblii Warszawskiej jest Towarzystwo Biblijne w Polsce . Dostępna jest w trzech formatach: małym, średnim i dużym.

Przypisy

  1. Janusz Frankowski . Wokół psalmów i kantyków. Rozważań o tłumaczeniu Pisma Świętego ciąg dalszy. „Znak”. Wrzesień 1976. 221. Ss. 8-14. 

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Biblia Warszawska":

Biskup ...

Adwentyzm ...

XVI wiek ...

1972 ...

Wittenberga ...

Diakon ...

Zbór ...

Benedykt Dybowski ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Kornel Ujejski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Biblia Warszawska":

012. Islam (plansza 12) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 14) ...

Zabytki języka polskiego (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie