Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ewangelia Jana

Ewangelia Jana

Ewangelia wg św. Jana [J, Jn lub Jan] – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu , której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi lub Janowi prezbiterowi, tradycyjnie umieszczana jako czwarta. Jest to ewangelia chronologicznie najpóźniejsza ze wszystkich ewangelii nowotestamentowych. Jako jedyna z nich nie jest ewangelią synoptyczną .

Spis treści

Czas i miejsce powstania

Na ogół Ewangelię Jana datuje się na koniec I wieku . Większość biblistów określa jej miejsce powstania na Efez , a czas na ok. 90 n.e.[1] Jej rosnącą popularność już na początku II wieku potwierdza odkrycie tzw. Papirusu Rylanda z fragmentem Ewangelii, którego powstanie datowane jest na ok. 120 n.e.

Problem autorstwa

Autor Ewangelii starannie przemilcza swoje imię, lecz autorstwo na ogół przypisuje się Janowi, jednemu z 12 apostołów . Świadczy o tym m.in. częste niewymienianie Jana wśród grona apostołów, a zamiast niego określenie: "uczeń, którego Jezus miłował".

Świadectwa Ojców Kościoła nie rozstrzygają kwestii autorstwa; Fragment Muratoriego oraz Ireneusz z Lyonu wspominają że Ewangelię napisał uczeń Jezusa, ale nie precyzują, że był to konkretnie Jan Apostoł. Z kolei Papiasz twierdzi, że wśród uczniów Jezusa byli zarówno Jan apostoł, jak też i "prezbiter Jan".

W procesie analizy Ewangelii Jana w świetle " historii redakcji " bibliści XX-wieczni doszli do wniosku, że ostateczny kształt tego pisma jest owocem długiego procesu redakcyjnego. Możliwe, że najstarsze tradycje (przede wszystkim pierwsza część: Księga znaków) pochodzą od apostoła Jana, ale opracowanie i kompozycja od ucznia Janowego.[2]

W obecnej formie Ewangelia Jana zawiera kilka fragmentów, których pochodzenie od Jana jest powszechnie kwestionowane:

  1. J 5,3b-4 - krótki fragment o aniele, który miał poruszać wodę w sadzawce, do której podążali chorzy.
  2. J 7,53-8,11 - tzw. Pericope adulterae , czyli perykopa o kobiecie cudzołożnej.
  3. J 21, 1-15 - dodatkowy rozdział pochodzący od redaktorów[3].

Treść

Najstarszy zachowany fragment Ewangelii wg Jana, tzw. Papirus Rylands z pocz. II wieku

Można ją podzielić na 2 części:

  1. Opis działalności Jezusa , tzw. księga znaków (rozdziały 1-12)
  2. Opis Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa , tzw. księga chwały. (rozdziały 13-21)

Fragment pierwszego rozdziału Ewangelii, zwany Prologiem, różni się znacznie od pozostałych zarówno treścią jak i budową. Pierwszy wers bardzo przypomina początek Księgi Rodzaju . W prologu mówi się też o preegzystencji Słowa ( Logos ), oraz o jego boskości.

Ewangelia Janowa wyraźnie odróżnia się od pozostałych, tzw. synoptycznych . Autor posługuje się pewnymi alegoriami stale do nich powracając np. woda żywa, światłość świata, życie. Cała Ewangelia jest swoistą apologią Jezusa. Uwydatnia relację między Ojcem i Synem , tworząc podstawę dla dogmatu o Trójcy Świętej . Podkreśla też miłość Boga do ludzi. To w niej znajduje się fragment o przebaczeniu cudzołożnicy (8. rozdział) i o przekazaniu władzy pasterskiej Piotrowi (21.15-19).

Jeden z najpopularniejszych wersetów biblijnych, nazywany niekiedy "Biblią w pigułce" pochodzi z Ewangelii Św. Jana (J 3,16). Stanowi on kwintesencję przekazu ewangelicznego.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.

Oryginalny tekst tego wersetu w grece:

ουτως γαρ ηγαπησεν ο Θεος τον κοσμον, ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν, ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον.

Tekst tego wersetu w po łacinie (Neovulgata):

Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam.

Początek Ew. Jana w minuscule 114 (Gregory-Aland)


Przypisy

  1. por. Wilfried J. Harrington, Klucz do Biblii, wyd. Pax 2002, s. 496
  2. Tę koncepcję sugeruje m.in. Alfred Lapple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, s. 464, wyd. Znak 1983
  3. Alfred Läpple, Od egzegezy do katechezy: Nowy Testament, Wyd. Pax, Warszawa 1986, s. 322-324.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ewangelia Jana":

Pęcice ...

Mieszko II Lambert ...

I wiek ...

Brno ...

Władysław Komar ...

Adolf Giżyński ...

Wittenberga ...

Diakon ...

Ewangeliści ...

1361 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ewangelia Jana":

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 3) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 6) ...

114 b Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie