Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Transport samochodowy

Transport samochodowy

transport drogowy

Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu , w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych ). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych .

Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne .

Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

Spis treści

Charakterystyka

Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Przykładowo w krajach UE-27 odpowiada on za 45,6% wykonanej pracy przewozowej [1]. Poniższa tabelka prezentuje jego wybrane charakterystyki dla wybranych krajów.

Wybrane charakterystyki transportu drogowego dla wybranych państw świata[2]
CharakterystykaEU-27
(2005)
USA
(2005)
Japonia
(2005)
Chiny
(2005)
Rosja
(2006)
Polska
(2007)[3]
Drogi twarde
(długość)
1000km
5000[4]64309421931722258,9
Drogi twarde
(gęstość)
km/100 km2
115,6[4]66,8249,320,14,2382,8
Autostrady
(długość)
1000km
61,6194,51741290,66
Autostrady
(gęstość)
km/100 km2
1,422,014,50,430,170,2
Praca przewozowa
(ładunki)
mld tkm
1887,6[4]1888,2335,0869,3200,9159,5
Praca przewozowa
(ładunki)
udział procentowy
45,6%[4]32,9%[5]b.d.10,8%4,2%59,7%
Praca przewozowa
(pasażerowie)
samochody osobowe
mld pkm
4601,77253,5[6]738,0[7]929,2[8]b.d.patrz niżej
Praca przewozowa
(pasażerowie)
autobusy/autokary/trolejbusy
mld pkm
522,6226,888,0patrz wyżej138,827,4[9]

Typy transportu drogowego

Ustawa o transporcie drogowym[10] w rozdziale 1, art. 4 wprowadza podziały transportu drogowego:

 • wg kryterium działalności gospodarczej:
  • transport zarobkowy
  • transport niezarobkowy – prowadzony na potrzeby własne
 • wg kryterium terytorialnego
  • krajowy transport drogowy – transport zarobkowy charakteryzujący się tym, że całość przewozów odbywa się przy zastosowaniu pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów zarejestrowanych w kraju, na drodze, której początek, koniec oraz trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
  • międzynarodowy transport drogowy – podobne wymagania, jak w transporcie krajowym z tą różnicą, że punkt początkowy lub docelowy może znajdować się poza granicami kraju.

Transport drogowy może być częścią składową mieszanych gałęzi transportu, takich jak: transport kombinowany , transport bimodalny , transport multimodalny , transport intermodalny , czy też transport współmodalny . Jest również elementem transportu miejskiego .

Historia

Początki transportu drogowego sięgają VI w. p.n.e., kiedy to rozwijały się ścieżki, dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstały pierwsze niewielkie odcinki dróg o twardej nawierzchni[]. W Polsce budowa pierwszej drogi o nawierzchni twardej nastąpiła na przełomie XIX i XX w. w okolicach Łodzi i Wrocławia [].

Transport drogowy przyjął swój współczesny wygląd w wyniku rozwoju motoryzacji .

Infrastruktura

Infrastruktura transportu drogowego

Infrastrukturę transportu samochodowego podzielić można analogicznie jak infrastruktury innych gałęzi transportu na infrastrukturę liniową (drogi) i punktową – np. węzły drogowe , przystanki autobusowe , centra logistyczne i punkty przeładunkowe, jak również mające charakter pomocniczy, np. parkingi , stacje benzynowe , myjnie samochodowe , czy też stacje kontroli pojazdów lub stacje obsługi pojazdów ( warsztaty )[11].

Infrastruktura liniowa

Podstawowy podział dróg obejmuje drogi gruntowe i drogi twarde . Inna klasyfikacja zakłada podział na ogólnodostępne na określonych warunkach drogi publiczne oraz drogi niepubliczne (wewnętrzne, prywatne).

Oprócz tego wyróżnić można jeszcze trzy podziały dróg publicznych, wg następujących kryteriów[11]:

 1. Kryterium funkcji w sieci drogowej[12]:
  1. krajowe – mogące stanowić również odcinki dróg międzynarodowych
  2. wojewódzkie
  3. powiatowe
  4. gminne
  5. lokalne
  6. miejskie (ulice)
  7. zakładowe
 2. Kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu:
  1. autostrady – dostęp do nich jest zapewniony wyłącznie dla pojazdów samochodowych przez węzły na przecięciach z wyselekcjonowanymi drogami publicznymi, ruch bezkolizyjny, zawsze wyposażone we dwie, trwale rozdzielone jezdnie jednokierunkowe
  2. drogi ekspresowe – dostęp zapewniony jest przez węzły jak i przez skrzyżowania jednopoziomowe, dopuszcza się kolizje, które mogą wystąpić na jednopoziomowych skrzyżowaniach lub przecięciach z niektórymi drogami publicznymi, może być drogą dwu lub jednokierunkową, zależnie od wielkości natężenia ruchu
  3. drogi ogólnodostępne (jedno- lub dwujezdniowe ) – wszystkie pozostałe, które można zaliczyć do dróg na podstawie pierwszego kryterium
 3. Kryterium kwalifikacji technicznej:
  1. klasy I – autostrady i drogi o podobnych parametrach (np. międzynarodowe)
  2. klasy II – magistrale przeznaczone wyłącznie dla pojazdów samochodowych
  3. klasy III – drogi jednojezdniowe, ruch mieszany o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
  4. klasy IV – ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz-regionalnym
  5. klasy V – drogi lokalne

Środki transportu

Środki transportu

Podstawowy podział środków transportu obejmuje środki przeznaczone do przewozu osób oraz środki przeznaczone do przewozu ładunków[11]. Aczkolwiek należy zauważyć, iż środki zaliczane do pierwszej grupy zazwyczaj posiadają pewną przestrzeń przeznaczoną na transport ładunków i vice versa. Istnieją również rozwiązania pośrednie - pojazdy przystosowane do przewozu zarówno osób, jak i ładunków ( samochody towarowo-osobowe ).

Środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego . Do pierwszej grupy można zaliczyć np. rowery , motorowery , motocykle oraz samochody osobowe . Do drugiej natomiast autobusy (wszelkich rozmiarów od mikrobusów, po autobusy duże), autokary oraz trolejbusy . Specyficzną funkcję w indywidualnych przewozach osób pełnią taksówki . Innym ciekawym środkiem transportu wykorzystywanym do przewozu osób jest autobus torowy . Łączy on niektóre zalety transportu szynowego i transportu drogowego. Na uwagę zasługuje również koncepcja car-poolingu mająca na celu zwiększenie ilości osób przemieszczających się jednocześnie w jednym środku transportu, co przyczynia się do ograniczenia efektu kongestii na drogach (szczególnie w miastach), a tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne[13].

Środki transportu do przewozu ładunków to m.in. wszelkiego rodzaju samochody dostawcze , samochody ciężarowe (o nadwoziu uniwersalnym, specjalizowanym albo specjalnym), ciągniki oraz pociągi drogowe . Wyróżnia się trzy technologie przewozu ładunków: uniwersalną, specjalizowaną i zunifikowaną. W zależności od przystosowania do określonej technologii, poszczególne pojazdy posiadają różnice w budowie[11].

Inny podział środków transportu uwzględnia pojazdy silnikowe oraz pojazdy bezsilnikowe ( przyczepy i naczepy )[11].

Spośród środków transportu drogowego o znaczeniu raczej historycznym wyróżnić można pojazdy zaprzęgowe .

Wytwarzaniem kołowych środków środków transportu zajmuje się przemysł środków transportu .

Uwarunkowania prawne

Transport drogowy jest jedną z bardziej uregulowanych prawnie sfer działalności człowieka. Jest obiektem regulacji szeregu konwencji międzynarodowych , jak również prawodawstwa krajowego.

Konwencje i regulacje międzynarodowe

Regulacje krajowe

Z regulacji krajowych na terenie Polski wyróżnić można:

 • Ustawa o transporcie drogowym[10] – regulująca zasady prowadzenia zarobkowego transportu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Ustawa "Prawo przewozowe"[21] – określająca wzory listu przewozowego, innych dokumentów oraz zasady zawierania umów o przewóz
 • Ustawa o czasie pracy kierowców[22] – będąca dopełnieniem konwencji AETR

Oprócz powyższych wymienić można również kodeksy drogowe , które regulują zasady poruszania się po drogach – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznych wymagań stawianych pojazdom.

Organizacje

Jedną z ważniejszych międzynarodowych organizacji skupiających podmioty związane z transportem drogowym (np. krajowe zrzeszenia transportu drogowego, producenci pojazdów) jest założona w 1948 roku Unia Transportu Drogowego[23]. Skupia ona 179 członków z 74 krajów i odpowiada m.in. za reprezentowanie interesu przewoźników drogowych, jak również jest międzynarodowym poręczycielem karnetów TIR [24].

Zobacz też

Przypisy

 1. Dane za rok 2006 na podstawie " Komisja Europejska , Directorate-General for Energy and Transport: EU energy and transport in figures . 2008, s. 110. . [dostęp 2009-02-05]. "
 2. Komisja Europejska , Directorate-General for Energy and Transport: EU energy and transport in figures . 2008, ss. 107-108. . [dostęp 2009-02-05]. 
 3. Transport - wyniki działalności w 2007 r. . „Informacje i opracowania statystyczne” (2008-08-18). Główny Urząd Statystyczny . ISSN 1506-7998 . 
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 dane szacunkowe
 5. tylko międzymiastowy ruch ciężarowy
 6. uwzględniając lekkie ciężarówki i samochody dostawcze
 7. uwzględniając pojazdy lekkie
 8. połączono z komunikacją autobusową i trolejbusową
 9. Tylko transport zarobkowy, z wyłączeniem transportu miejskiego. Połączono z samochodami. Wliczono jedynie przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 9 osób.
 10. 10,0 10,1 Ustawa z dnia 6 września 2001 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 ).
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Transport samochodowy. W: Włodzimierz Rydzkowski (red.), Krystyna Wojewódzka-Król (red.), aut: Henryk Babis [et al.]: Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008, ss. 38-60. . 
 12. Należy zauważyć, iż dla krajów innych, niż Polska, kryterium funkcji może wyróżniać inne drogi, np. drogi międzystanowe w Stanach Zjednoczonych .
 13. Jacek Szołtysek. Car-pooling w koncepcji podróży pasażerskiej w miastach. „Logistyka”. 4/2008, ss. 45-48. ILiM . ISSN 1231-5478 ( pol. ). 
 14. Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 , Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 41 , Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 44 , Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 45
 15. Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238
 16. Dz. U. z 1975 r. Nr 35, poz. 189
 17. Dz. U. z 1962 r. Nr 22, poz. 96
 18. Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254
 19. Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086
 20. Ratyfikowana przez Polskę dnia 15 kwietnia 2003 i obowiązująca od 1 lipca 2003 ( Dz. U. z 2003 r. Nr 114, poz. 1077 ).
 21. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ).
 22. Ustawa z dnia dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 ).
 23. ang. International Road and Transport Union skr. IRU.
 24. Strona organizacji IRU ( ang. ). [dostęp 2009-02-08].


Inne hasła zawierające informacje o "Transport samochodowy":

Tiumeń ...

Oddychanie komórkowe ...

Wolin ...

Brno ...

Albumina ...

Globuliny ...

1908 ...

Bełdany ...

Płazińce ...

1951 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Transport samochodowy":

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 6) ...

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 7) ...

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie