Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Transport

Transport

Barka przewożąca samochody. Przykład transportu wodnego.

Transport ( łac. transportare przenieść; przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków ( środków transportu ). Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji . Jest to, obok łączności , dział gospodarki , które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce[1][2]. W połączeniu z logistyką oraz spedycją , transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Spis treści

Klasyfikacje transportu

Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski (komunikację) i transport towarowy (ładunków)[1].

Inna często stosowana klasyfikacja transportu obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa[3]. Obejmuje ona:

Transport lądowy można podzielić dalej na:

Inny sposób podziału transportu lądowego obejmuje:

  • transport podziemny (np. metro )
  • transport naziemny
  • transport nadziemny

Transport wodny można podzielić dalej na:

  • transport śródlądowy
  • transport morski (bliski oraz daleki)

Dodatkowo wyróżnić można transport mieszany, czyli odbywający się więcej, niż jedną gałęzią transportu. W transporcie mieszanym wyróżnić można:

Z kolei pojęcie transport współmodalny oznacza transport realizowany w zgodzie z europejską polityką współmodalności.

Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii , choć nie jest w pełnym znaczeniu transportem.

Funkcje transportu

Rozróżnia się podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe i związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zalicza się przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg (czyli budowy i utrzymania dróg) jak również funkcję odpowiedzialności.


Wpływ na środowisko

Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Przykładowo w 2005 roku w UE-27 sektor ten był odpowiedzialny za wygenerowanie 19% dwutlenku węgla (około 984 megaton )[4]. Dlatego też Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest m.in.: zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, promocja alternatywnych źródeł energii ( biopaliwa , CNG , LPG ), oraz promocja środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku (np. transport multimodalny, transport współmodalny , transport wodny śródlądowy).

Zobacz też

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Włodzimierz Rydzkowski (red.), Krystyna Wojewódzka-Król (red.), aut: Henryk Babis [et al.]: Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008, s. 1. . 
  2. Wykres ukazujący powiązanie Produktu Krajowego Brutto krajów UE-25 z transportem ładunków i pasażerów na przestrzeni lat 1995-2005 w "Glen Campbell. Panorama of Transport, 1990-2005 . „Statistical books”, s. 3 (2007-08-28). Eurostat . ISSN 1725-275X ( ang. ). "
  3. Jacek Żak: Transport. W: Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak (red.): Logistyka. Poznań: ILiM , 2009, ss. 142-144, seria: Biblioteka Logistyka. . 
  4. Europejska Agencja ds. Środowiska Naturalnego: Energy and environment report 2008. 2008, s. 17. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Transport":

Tiumeń miasto obwodowe w Rosji , port nad Turą (dorzecze Obu ).Spis treści1 Populacja2 Historia3 Transport4 Sport5 Miasta partnerskie6 Przypisy7 Linki zewnętrzne PopulacjaLudność miasta liczy obecnie 609,1 ...

Oddychanie komórkowe z wytworzeniem NADH, FADH2 oraz GTP lub ATP.Oddychanie końcowe, czyli mitochondrialny łańcuch Transportu elektronów i fosforylacja oksydacyjna . W tym etapie zredukowane nukleotydy NADH, FADH2 ...

Brno konsula honorowego Petra Mrkývkę.Spis treści1 Historia2 Zabytki3 Gospodarka4 Komunikacja4.1 Tramwaje4.2 Trolejbusy4.3 Autobusy4.4 Transport promowy4.5 Kolej5 Struktura powierzchni6 Podział administracyjny7 Klimat8 Demografia9 Zatrudnienie10 Szkolnictwo11 Służba ...

Albumina ilością wody w płynach tkankowych. Rolą albumin jest także działanie buforujące pH, Transport niektórych hormonów , leków , kwasów tłuszczowych i barwników żółciowych oraz wiązanie i ...

Globuliny (alfa1) na przykład: α1-antytrypsyna α2-globuliny (alfa2) na przykład:α2-globulina, czyli angiotensynogen α2-makroglobulina haptoglobina ceruloplazmina β-globuliny (beta), m.in. odpowiedzialne za Transport kwasów tłuszczowych i hormonów sterydowych ,β2-mikroglobulinahemopeksyna transferryna czynniki krzepnięcia krwiizoaglutyniny (reagują swoiście z substancjami ...

Płazińce substancje odżywcze rozprowadzane są przez płyn znajdujący się w parenchymie. U niektórych Transport ułatwia jeszcze silnie rozgałęzione jelito. Układ nerwowyUkład charakteryzujący się prostą budową ...

Małopolska Droga św. Jakuba pielgrzyma musi być noszony na jego plecach, podczas gdy jasnogórskie pielgrzymki organizują Transport plecaków, noclegi, wspólne modlitwy i długość tras. Baza noclegowa, wraz z ...

Toruń Media10 Opieka zdrowotna11 Gospodarka i infrastruktura11.1 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna11.2 Targi Toruńskie12 Transport12.1 Transport drogowy12.1.1 Stan obecny12.2 Transport kolejowy12.3 Lotnisko12.4 Transport wodny13 Komunikacja miejska13.1 ...

Trójmiasto administracyjny2 Gospodarka2.1 Firmy i przedsiębiorstwa2.2 Porty i stocznie3 Komunikacja3.1 Komunikacja miejska3.2 Tranzyt3.3 Transport lotniczy4 Edukacja5 Kultura5.1 Muzea5.2 Teatry5.3 Kina5.4 Media5.5 Sport5.6 Architektura5.7 Wydarzenia cykliczne5.8 ...

Stocznia Gdańska różnego rodzaju wciągarki.Od 1970 roku Stocznia Gdańska rozpoczęła budowę statków przeznaczonych do Transportu kontenerów . Początkowo były to zmodyfikowane drobnicowce typu B444, następnie - w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Transport":

223 Świat podzielony - okres zimnej wojny (plansza 9) ogromną panikę wśród Amerykanów. Byli oni przekonani, że ma to na celu Transport broni atomowej. ...

Lasy i leśnictwo w Polsce (plansza 20) > Hodowla lasu Główne działy hodowli lasu: nasiennictwo - pozyskiwanie, przechowywanie (banki nasion), ocena i Transport nasion szkółkarstwo - produkcja materiału sadzeniowego z drzew doborowych (dorosłych, zdrowych, ze ...

Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce (plansza 16) w glebach położonych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych (rafinerii ropy naftowej, elektrowni) - Transport (komunikacja) powoduje zanieczyszczenia glebach położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych - rozwój gospodarczy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie