Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Infrastruktura

Infrastruktura

Infrastruktura, służba komunalna ( łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa . Słowo infrastruktura pochodzi od dwóch słów w języku łacińskim infra stanowi pierwszy człon wyrazów złożonych odpowiadający polskiemu pod, poniżej i struktura (structura) oznacza układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowiących całość np. budowy, ustroju, struktura kryształu, struktura społeczna, agrarna itp. Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze bezpośredniego udziału w produkcji.

Spis treści

Cechy infrastruktury

 1. służebny charakter – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej
 2. bryłowatość urządzeń – oznacza, iż istnieje konieczność tworzenia całych obiektów od razu ze względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne, nie da się ich budować etapami.
 3. wysoka kapitałochłonność – tworzenie urządzeń infrastruktury pociąga za sobą konieczność ponoszenia znacznych kosztów, które ze względu na bryłowatość zwracają się dopiero w długim okresie
 4. skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty infrastruktury rosną co pewien czas jako konsekwencja niepodzielności urządzeń infrastruktury
 5. długowieczność – czas użytkowania urządzeń infrastruktury jest bardzo długi
 6. immobilność – nie da się przenosić urządzeń infrastruktury, zaś usługi świadczone przez urządzenia infrastruktury mogą być konsumowane na miejscu
 7. urządzenia infrastruktury są względem siebie komplementarne a nie substytucyjne

Funkcje infrastruktury

 1. transferowa – stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi
 2. usługowa – zaspokaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną
 3. integracyjna – kształtuje więź społeczną, ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych
 4. lokalizacyjna – poziom rozwoju infrastruktury na danym terenie świadczy o poziomie jego atrakcyjności (dostępność sieci transportowej, energii, zasobów wodnych itp.)
 5. akceleracyjna – poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi przesłankę rozwoju gospodarczego określonych regionów; rezerwa potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego danego obszaru

Podział

Klasyfikacja i podstawowy podział infrastruktury transportu

Dwa podstawowe rodzaje klasyfikacji:

 1. infrastruktura o charakterze przestrzennym: liniowa i punktowa
 2. infrastruktura gałęziowa

Podstawowy podział infrastruktury transportu

 • Podział wg 1 rodzaju klasyfikacji:
  • liniowa sieć transportowa obejmująca: drogi kołowe; drogi kolejowe i drogi wodne śródlądowe.
  • punkty (węzły) transportowe: stacje kolejowe; terminale intermodalne; porty morskie; porty wodne śródlądowe; porty lotnicze; centra logistyczne; przejścia graniczne.
 • Podział wg 2 rodzaju klasyfikacji:
  1. infrastruktura drogowa
  2. infrastruktura kolejowa
  3. infrastruktura morska
  4. infrastruktura wodna śródlądowa
  5. infrastruktura lotnicza

Elementy infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej)

 1. Drogowa:
  • drogi kołowe – infrastruktura liniowa,
  • mosty,
  • tunele,
  • skrzyżowania (z innymi drogami i liniami kolejowymi),
  • węzły drogowe (parkingi, place przeładunkowe, manewrowe, drogowe przejścia graniczne),
  • sygnalizacja,
  • urządzenia do pobierania opłat.
 2. Kolejowa:
  • linie kolejowe (tory z podkładami) wraz z budowlami inżynierskimi (mosty, wiadukty, tunele, przepusty, przejazdy kolejowe),
  • urządzenia zabezpieczenia ruchu i łączności, sygnalizacja, sieć energetyczna (trakcja), sieć wodno-kanalizacyjna,
  • stacje (osobowe i towarowe – łącznie z peronami, placami utwardzonymi, etc.), terminale intermodalne, bocznice kolejowe, posterunki odgałęźne i odstępowe.
 3. Morska:
  • morskie obszary brzegowe (przybrzeżne) – przyległe odcinki linii brzegowych,
  • port morski z infrastrukturą: budowle hydro-techniczne (np. tory podejściowe, kanały), nabrzeża, place utwardzone (do przeładunków, składowania, magazynowania, parkowania, etc.), tory kolejowe, miejsca postojowe, doki.
 4. Wodna śródlądowa:
  • rzeki, kanały, jeziora i inne odcinki wodne specjalnie przystosowane do nawigacji,
  • urządzenia nawigacyjne i sygnalizacyjne (stałe oznakowania),
  • śluzy i stopnie wodne,
  • porty wodne śródlądowe i infrastrukturą towarzyszącą.
 5. Lotnicza:
  • „korytarze powietrzne” (po zainstalowaniu naziemnych urządzeń prowadzenia, nadzoru i kontroli ruchu),
  • porty lotnicze z infrastrukturą, w tym pasy startowe,
  • urządzenia nadzoru i kontroli ruchu,
  • lądowiska


Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Infrastruktura":

Uznam sanatoriów . Walory turystyczne podnoszą mola i wieże widokowe . Są doskonałe warunki i Infrastruktura do uprawiania turystyki rowerowej . Powstało kilka placów zabaw dla dzieci z ...

Zaplecze naukowo-badawcze,zaplecze gospodarcze,zaplecze techniczne transportu (samochodowego, kolejowego, itp.),zaplecze socjalne,zaplecze sklepu, itd. BibliografiaAdam Wojciechowski Infrastruktura w przechowywaniu towarów, Logistyka 01/2007, ISSN   1231-5478 Zobacz też hinterland głębokie zaplecze ...

Wojna jądrowa ...

Toruń szkoły średnie8.3 Szkoły podstawowe8.4 Przedszkola8.5 Jednostki naukowo-badawcze9 Media10 Opieka zdrowotna11 Gospodarka i Infrastruktura11.1 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna11.2 Targi Toruńskie12 Transport12.1 Transport drogowy12.1.1 Stan obecny12.2 ...

Atak na Pearl Harbor wrak przekształcono w pomnik przez skonstruowanie bezpośrednio na nim specjalnej budowli.Podczas ataku Infrastruktura bazy w Pearl Harbor odniosła tylko nieznaczne szkody. Japończycy nie zniszczyli ...

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 uwzględnione przy ustalaniu terminarza opublikowanego przez UEFA 4 października 2010 roku[8]. Komitet organizacyjnyInfrastruktura 26 kwietnia 2007 Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński podpisał zarządzenie w sprawie ...

Babia Góra góry Słowacji.Spis treści1 Topografia2 Geologia3 Flora i fauna3.1 Ochrona przyrody3.2 Działalność człowieka4 Infrastruktura turystyczna w paśmie Babiej Góry4.1 Szlaki piesze prowadzące na grzbiet4.2 Obiekty ...

Werona Kajakarstwo8.4 Koszykówka8.5 Siatkówka8.6 Rugby9 Gospodarka9.1 Sektor pierwszy9.2 Sektor drugi9.3 Sektor trzeci9.3.1 Targi10 Infrastruktura i transport10.1 Sieć drogowa10.2 Autobusy10.3 Koleje10.4 Lotniska10.5 Projekty rozwoju11 Miasta partnerskie12 ...

Lata 70. XX wieku ...

Działka budowlana ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Infrastruktura":

119. Przemysł i budownictwo (plansza 10) powstawanie kopalń, fabryk i hut na określonym terenie niekorzystnie wpływa na środowisko pozaprzyrodnicze: Infrastruktura techniczna, komunikacja, wykwalifikowana kadra robotnicza i koszty produkcji, zapotrzebowanie na wyroby, ...

133. Procesy integracji i dezintegracji oraz współpraca międzynarodowa (plansza 12) ...

123. Usługi i ich rola w gospodarce światowej (plansza 29) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie