Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

NKGB

NKGB

Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (NKGB ZSRR) - radziecka instytucja policji politycznej (skupiająca w sobie także pracę kontrwywiadu) i wywiadu zagranicznego, istniejąca od lutego do lipca 1941 roku, oraz od kwietnia 1943 do marca 1946 roku, następnie przekształcona w Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego MGB .

Spis treści

Reorganizacja z lutego 1941 roku

W lutym 1941 roku na polecenie Józefa Stalina wywiad zagraniczny (INO) i służby bezpieczeństwa (dotychczasowy Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego - GUGB ), zostały wyłączone z Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD i stały się niezależnym 'Ludowym Komisariatem Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (NKGB ZSRR), na czele którego stanął Wsiewołod Mierkułow . (Oddział zagraniczny został przemianowany w I Zarząd NKGB) NKWD pozostało pod zwierzchnictwem Ławrientija Berii i zasadniczo zajmowało się wewnętrznymi sprawami policyjnymi i projektami budowlanymi na dużą skalę.

Struktura org. luty 1941

 • Ludowy komisarz Bezpieczeństwa Państwowego - komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Wsiewołod Mierkułow
  • Pierwszy zastępca - komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Iwan Sierow
  • Zastępca - komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Bogdan Kobułow
  • zastępca - komisarz bezpieczeństwa państwowego II rangi Michaił Gribow
 • Sekretariat NKGB - naczelnik komisarz bezpieczeństwa państwowego Wasylij Gołowanow
 • Zarząd I (wywiad zagraniczny) - naczelnik starszy major bezpieczeństwa państwowego Paweł Fitin
 • Zarząd II (kontrwywiad) - naczelnik komisarz bezpieczeństwa państwowego 3 rangi Piotr Fiodotow
 • Zarząd III (tajno-polityczny) - naczelnik komisarz bezpieczeństwa państwowego 3 rangi Sołomon Milsztejn
 • Służba Śledcza (na prawach zarządu) - naczelnik major bezpieczeństwa państwowego Lew Włodzimirskij
 • Wydział I (ochrona rządu) - naczelnik komisarz bezpieczeństwa państwowego 3 rangi Nikołaj Własik
 • Wydział II (ewidencyjno-statystyczny) - naczelnik starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego Leonid Basztakow
 • Wydział III (rewizje aresztowania inwigilacja) - naczelnik starszy major bezpieczeństwa państwowego Dmitrij Szadrin
 • Wydział V (szyfry) - A.N. Kopytcew
 • Wydział Kadr - M.W. Gribow
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczo-Finansowy (ACHFO) - A.Dawydow

Reorganizacja z lipca 1941 roku

Do stanu poprzedniego powrócono już w lipcu tego samego roku ( 1941 ), po wybuchu wojny z Niemcami . NKGB włączono na powrót do NKWD , jako jeden z głównych zarządów tej instytucji - GUGB .

Powody reorganizacji

Amerykański analityk wywiadu, John Dziak, pisze w swej książce - Chekisty: A History of KGB ( 1988 ) między innymi:

Tych szczególnych zmian organizacyjnych nigdy w pełni nie wyjaśniono, ale być może miały one coś wspólnego z wchłonięciem przez ZSRR podbitych krajów i narodów - Estonii , Litwy , Łotwy , części Polski i oderwaniem od Rumunii Besarabii i północnej Bukowiny . Liczba aresztowań, deportacji, egzekucji i łagrów zwiększyła się, a to wymagało zreorganizowanych i zwiększonych sił bezpieczeństwa.
(....) Szok spowodowany agresją i szybkimi postępami Wehrmachtu doprowadził w lipcu 1941 roku do fuzji i oba organy znowu połączyły się jako NKWD pod kierownictwem Berii.
(....) Zwycięstwa pod Stalingradem stworzyły perspektywę odzyskania wojennych strat, stąd ponowny rozdział, jak ten z 1941 roku (NKWD - NKGB)

Reorganizacja z marca 1943 roku

Struktury ogranizacyjne nadane służbom bezpieczeństwa i wywiadu zagranicznego w marcu 1943 roku (między innymi ponownie zlikwidowano "GUGB" i utworzono odrębny Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego NKGB, na czele którego stanął ponownie Wsiewołod Mierkułow ), utrzymały się przez 3 następne lata, czyli do 1946 roku.

Organizacja 1943 i naczelnicy

Organizacja i wykaz jednostek NKGB na maj 1943-1946
 • 1 Zarząd — Paweł Fitin (st.mjr.b.p)
 • 2 Zarząd — Piotr Fiodotow (komisarz b.p 3 rangi)
 • 3 Zarząd — Sołomon Milsztejn (komisarz b.p 3 rangi)
 • 4 Zarząd — Paweł Sudopłatow (komisarz b.p 3 rangi)
 • 5 Zarząd — Iwan Szewielew (?)
 • 6 Zarząd — Nikołaj Własik(komisarz b.p 3 rangi)
 • Zarząd Komendanta Moskiewskiego Kremla generał-major Nikołaj Spiridonow

Reorganizacja z 1946 roku

W 1946 roku Komisariaty Ludowe przekształcono w Ministerstwa. Po przekształceniu w 1946 komisariatów w ministerstwa istniały niezależnie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministierstwo Wnutriennych Dieł – MVD ) i Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (Ministierstwo Gosudarstwiennoj Bezopastnosti – MGB ).

Źródła

 • John Dziak - Chekisty: A History of KGB (1988)
 • Piotr Kołakowski - NKWD i GRU na Ziemiach Polskich (Kulisy wywiadu i kontrwywiadu), Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2002

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "NKGB":

Jerzy Jochimek ostatnim z tych miast odczytano mu wyrok, wydany przez Specjalny Sąd Wojenny NKGB – pięć lat poprawczego obozu pracy (gułagu). Procesy wytaczane przez tę ...

Tadeusz Paszta ...

Juliusz Burgin ...

Jakow Sieriebrianski ...

Siergiej Ogolcow ...

Lew Włodzimirskij ...

Paweł Mieszik ...

Piotr Fiodotow ...

Władimir Szarapow ...

Nikołaj Spiridonow ...


Inne lekcje zawierające informacje o "NKGB":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie