Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin Rutherford

Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson
Joseph Franklin Rutherford

Urodzony 8 listopada 1869
Morgan
Zmarł 8 stycznia 1942
San Diego
Książka "Rząd" autorstwa Josepha Franklin Rutherforda wydana w 1928 roku
Harfa Boża z 1921 roku
Książka Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą! z roku 1920

Joseph Franklin Rutherford, (ur. 8 listopada 1869 w Morgan, zm. 8 stycznia 1942 w San Diego ), znany jako Sędzia Rutherford – prawnik, kaznodzieja religijny, drugi prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego "Strażnica" . Od roku 1917 kierował ruchem religijnym Badaczy Pisma Świętego ( Świadków Jehowy – nazwa od 1931 ).

Spis treści

Wczesne lata

Rutherford urodził się 8 listopada 1869 roku w rodzinie farmerów baptystów w Morgan, w stanie Missouri w USA . Jego ojcem był James Rutherford i Lenora (z domu Strickland). Pozwolenie na praktykę adwokacką otrzymał w roku 1892 , po zdaniu egzaminu państwowego. Przez następne cztery lata pracował jako prokurator w firmie prawniczej Draffen and Wright w Boonville (Missouri). W wieku 16 lat rozpoczął studia prawnicze. W wieku 20 lat został protokolantem w sądach Czternastego Okręgu Sądowniczego w Missouri. Zastępczo pełnił funkcję sędziego nadzwyczajnego w Ósmym Okręgu Sądowniczym w Missouri.

W roku 1894 Rutherford nawiązał kontakt z Badaczami Pisma Świętego i Towarzystwem Strażnica kierowanym przez Charlesa T. Russela . W 1900 roku po raz pierwszy spotkał Russella. W roku 1906 ochrzcił się jako Badacz Pisma Świętego. W następnym roku został radcą prawnym Towarzystwa Strażnica. W 1909 roku został członkiem korporacji prawniczej w Nowym Jorku. Następnie został członkiem zarządu Watch Tower Bible and Tract Society oraz jednej z oficjalnych organizacji Badaczy - Peoples Pulpit Association [of New York]. W związku z nasilającą się krytyką Charlesa Russella (zarówno jego życia osobistego jak i działań religijnych) przez prasę i organizacje chrześcijańskie, Rutherford wydał w 1915 roku w Nowym Jorku książkę broniącą go - "A Great Battle in the Ecclesiastical Heavens".

Przywództwo we wspólnocie

Po śmierci Russella, który w swym testamencie wyraził nadzieję na kierowanie organizacją przez grupę pięciu osób, Joseph F. Rutherford został wybrany przez walne zgromadzenie nowym prezesem Towarzystwa Strażnica (dnia 6 stycznia 1917 roku). Tuż po wyborze Rutherford rozpowszechnił w trakcie śniadania zarządu organizacji na Brooklynie 736 - stronicową publikacje " The Finished Mystery " (wydana 17 lipca 1917 roku pod redakcją Claytona J. Woodwortha i Georg’a H. Fishera [1][2]. Była komentarzem do biblijnych ksiąg: Apokalipsy , Pieśni nad Pieśniami i Ezechiela . Publikacja ta miała być kontynuacją Wykładów Pisma Świętego . Jako że nie miał zgody osób odpowiedzialnych za publikacje w łonie Towarzystwa Strażnica na rozpowszechnianie tej książki, wywołało to ostry sprzeciw wielu czołowych działaczy. Publikacja ta z racji na silnie antywojenny wydźwięk została zakazana najpierw w Kanadzie , a później również w USA. Przyczyniła się również do późniejszych prześladowań świadków i aresztowań ich czołowych działaczy.

Wybór Rutherforda i jego pierwsze decyzje wywołały niezadowolenie kilku członków Zarządu, którzy podjęli nieudaną próbę przejęcia tego stanowiska. W listopadzie 1917 wybór Rutherforda na prezesa został potwierdzony w kolejnym głosowaniu. Działania nowego prezesa spowodowały odłączenie się części Badaczy Pisma Świętego od Towarzystwa.

Pod koniec 1917 roku władze Stanów Zjednoczonych nasiliły kampanię przeciwko Badaczom. 7 maja 1918 sąd wydał nakaz aresztowania Josepha F. Rutherforda i siedmiu innych członków Zarządu. Aresztowania miały miejsce następnego dnia; osadzono ich w więzieniu federalnym w Atlancie w stanie Georgia . Oskarżono ich o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 21 czerwca siedmiu z ośmiu oskarżonych otrzymało wyrok 20 lat więzienia. W efekcie przeprowadzonej przez Badaczy kampanii na rzecz ich uwolnienia, 25 marca 1919 roku Rutherford i pozostali więźniowie wyszli z aresztu za kaucją po decyzji sędziego Sądu Najwyższego USA Louisa Brandeisa. 5 maja 1920 roku wycofano oskarżenia i oczyszczono z zarzutów.

W latach 1918 - 1922 Joseph Rutherford na szeregu zgromadzeń Badaczy Pisma Świętego przeprowadził kampanię (nazywaną "Millions Now Living Will Never Die" ["Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą"], a rozpoczętą 24 lutego 1918) zachęcania wszystkich uczestników do głoszenia dobrej nowiny o królestwie. Jego motto brzmiało: "Rozgłaszajcie, rozgłaszajcie, rozgłaszajcie wieść o Królu i Jego Królestwie!". W wyniku tych zachęt wszyscy Badacze Pisma Świętego starali się pracować w wolnych chwilach jako kaznodzieje głoszący od domu do domu . Jako pomoc w tej pracy wprowadzono w 1919 roku nowe czasopismo "Złoty Wiek" (obecnie Przebudźcie się ) dla osób nie będących członkami Towarzystwa Strażnica. W roku 1920 Rutherford wprowadził obowiązek meldowania przez członków organizacji sprawozdań ze swojej działalności ewangelizacyjnej.

Za pomocą radia WBBR (rozpoczęło działalność 24 lutego 1924) i płyt gramofonowych szerzono płomienne wykłady Rutherforda. Ich tematyka dotyczyła nauk biblijnych, praktyk wielkich religii (udział w I wojnie światowej, związki z faszyzmem) oraz proroctw biblijnych.

Niemal od początku 1930 roku (do śmierci), Rutherford mieszkał w Beth Sarim ( hebr . Pałac Książąt), rezydencji wybudowanej w 1929 roku na jego polecenie. Miała ona służyć starotestamentowym prorokom, którzy wg opinii głoszonej od 1918 roku przez Rutherforda mieli zstąpić na ziemię w 1925 roku (później Rutheford przesuwał kilkakrotnie datę ich pojawienia się). W związku z niepochlebnymi opiniami części wspólnoty dyrektor działu publikacji Towarzystwa Robet J. Martin wyjaśnił współwyznawcom (w artykule w "The Golden Age" z 19 marca 1930), że Rutherford ma tylko jedno funkcjonujące płuco i przeprowadzka miała miejsce na skutek usilnych próśb członków najwyższych władz organizacji.[3] Nieco później pojawiły się kolejne głosy krytyki dotyczące wystawnego trybu życia, częstych podróży do Europy i posiadania dwóch Cadillaców przez Rutheforda mimo panującego w USA Wielkiego Kryzysu . Krytyka ta jednak zmniejszała się wydatnie wraz z podnoszeniem się gospodarki amerykańskiej z recesji.

26 lipca 1931 roku na konwencji w Columbus w stanie Ohio Rutherford przedstawił Badaczom Pisma Świętego rezolucję (powtórzoną na zjazdach Badaczy na całym świecie), która zmieniała nazwę organizacji na: Świadkowie Jehowy . W roku 1932 Rutherford zmienił doktrynę Świadków w zakresie eschatologii i zbawienia wprowadzając klasę Jonadabów- osób zbawionych nie będących Świadkami i żyjących po zbawieniu w "ziemskim raju" (doktrynę tę zmieniono już po śmierci Rutherforda 1 lipca 1942, kiedy to uznano Jonadabów za chrześcijan i "drugie owce")

W czerwcu 1933 roku Rutherford spotkał się z nadzorcą Świadków Jehowy w Niemczech Paulem Balzereitem aby przedyskutować z nim sprawy funkcjonowania Świadków w warunkach reżimu hitlerowskiego i kwestie bezpieczeństwa majątku organizacji w Niemczech. W tym samym roku większość czołowych postaci organizacji w Niemczech została aresztowana i wysłana do obozów koncentracyjnych. Za niepowodzenia w bataliach sądowych, Rutherford ekskomunikował Balzereita.

W 1935 roku Rutherford uściślił niezbyt wówczas precyzyjną wykładnię z 1929 roku dotyczącą zakazu oddawania honorów flagom narodowym i przysięgom państwowym (wcześniejsze wykładnie dotyczyły głównie tego, iż dla członka Towarzystwa lojalność wobec organizacji jest ważniejsza niż lojalność wobec kraju w którym mieszka). Wówczas to w audycji radiowej w WBBR stwierdził, iż Księga Wyjścia jednoznacznie zakazuje takich praktyk pochwalając Charletona B. Nichollsa Jr. z Lynn w Massachusetts , który został aresztowany za odmowę złożenia hołdu fladze USA.

W 1935 roku Rutherford ponownie uruchomił prawne skrzydło Towarzystwa Strażnica stawiając na jego czele Olina Moyle'a. Oddział prawny szczególnie przydał się już rok później, gdy z powodu pikiet przed kościołami w niedzielne poranki oraz dystrybucji przez Świadków Jehowy literatury bez zgody władz, 1149 z nich zostało aresztowanych. W ten sposób rozpoczęła się trwająca kilkanaście lat sądowa batalia Świadków w obronie ich wolności religijnych, prawa do dystrybucji publikacji i wolności słowa. W roku 1938 Rutherford wprowadził ostatecznie "rząd teokratyczny" w organizacji, likwidując w ten sposób kongregacjonistyczną strukturę Świadków Jehowy.

Śmierć

Joseph Franklin Rutherford zmarł 8 stycznia 1942 roku w San Diego w Kalifornii . Pragnął być pochowany w Beth Sarim, co jednak było niemożliwe, gdzyż władze Hrabstwa San Diego, nie wyraziły na to zgody. Nie pomogła szeroka kampania Towarzystwa oraz 14 000 zebranych w petycji podpisów. Rutherford został ostatecznie pochowany 25 kwietnia 1942 roku w Nowym Jorku, a rezydencja Beth Sarim została sprzedana przez organizację w 1948 roku. W miejsce Rutherforda kolejnym prezesem Towarzystwa Strażnica został wybrany Nathan Knorr .

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Jonathan V. Wright: Shapers of the great debate on the freedom of religion: a biographical dictionary. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2005, ss. 183-191. . 

Przypisy

  1. Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego , wyd. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania , 1995 , str.67,
  2. ’’Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki.’’, wyd. Towarzystwo Strażnica, Nadarzyn , str.42,
  3. Edmond C. Gruss: Jehovah's Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Speculation. What Does the Record Show. Xulon Press, ss. 215, 216. . 


Poprzednik
Charles Taze Russell
Prezes Towarzystwa Strażnica
1917 - 1942
Następca
Nathan Homer Knorr


Inne hasła zawierające informacje o "Joseph Franklin Rutherford":

Biegun północny ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Grenoble ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

1884 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Nowa Anglia ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Joseph Franklin Rutherford":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie