Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Starszy zboru

Starszy zboru

Starszy metodystyczny błogosławi Wieczerzę Pańską

Starszy zboru ( gr πρεσβυτερος, presbyteros) – urząd w niektórych chrześcijańskich kościołach i związkach wyznaniowych .

Spis treści

Protestantyzm

W wielu Kościołach protestanckich , niezależnie od urzędu pastora , istnieje także funkcja starszego zboru. Niektóre społeczności mają więcej niż jednego starszego, skupiając ich w radzie starszych. W większości denominacji starszymi zboru są osoby świeckie , choć np. w niektórych kościołach metodystycznych funkcję tę sprawują starsi duchowni . Niektóre wspólnoty ordynują na to stanowisko również kobiety .

W Polsce urząd starszych zboru występuje m. in. w:

Ponadto, funkcja starszego zboru funkcjonuje w społecznościach badackich , takich jak: Wolni Badacze Pisma Świętego , Świadkowie Jehowy czy Świecki Ruch Misyjny "Epifania" .

Świadkowie Jehowy

Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson
Przykładowe zebranie świadków Jehowy prowadzone przez starszego zboru w Sali Królestwa , w Portugalii

W zborach Świadków Jehowy starszym zboru, zwanym również nadzorcą zboru jest mężczyzna sprawujący nadzór nad zborem. Biblijne kryteria doboru: 1Tm 3:1-7 oraz Tyt 1:5-9. Dodatkowe: Jk 3:13,17,18. W organizacji Świadków Jehowy funkcja starszego zboru odpowiada biblijnej funkcji prezbitera (gr πρεσβυτερος, presbyteros).

Starszy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród sług pomocniczych usługujących w zborze. Oficjalnego zamianowania dokonuje Ciało Kierownicze lub mężczyźni przez nie upoważnieni.

Starszy nie wyróżnia się spośród innych członków zboru, ani ubiorem ani tytułami. Nie otrzymuje żadnych gratyfikacji za sprawowanie tej funkcji. W większości krajów rekompensowana jest część kosztów jakie niektórzy starsi (szczególnie nadzorcy obwodu, okręgu) ponoszą na rzecz działalności swojej organizacji religijnej poprzez wynagrodzenie (zwrot kosztów nadzorców obwodów i okręgów za podróże, wyżywienie, zakwaterowanie, o ile tych wydatków nie pokryły zbory poprzez dobrowolne datki ze skrzynek w Sali Królestwa w danym zborze [1]).

Zadania

W zborze starszym (nadzorcom) przydzielane są funkcje:

  • koordynator grona starszych – prowadzi spotkania grona starszych, jest odpowiedzialny za harmonijną współpracę w tym gronie. Przydziela punkty starszym i sługom pomocniczym w programie zebrania służby . Przydziela prowadzących zebranie zborowe studium Biblii . Najczęściej też układa program (tzn. przydziela mówców do danego tematu i terminu) wykładów publicznych wygłaszanych na zebraniach w miejscowej Sali Królestwa , zajmuje się lokalnymi sprawami organizacyjnymi zboru;
  • sekretarz – zajmuje się zapiskami zborowymi, na bieżąco informuje starszych o nadejściu ważnych listów do zboru, kompletuje sprawozdania miesięczne z działalności kaznodziejskiej miejscowych świadków Jehowy;
  • nadzorca służby – planuje regularne wizyty w grupach służby, organizuje zbiórki do służby polowej , i zajmuje się sprawami służby kaznodziejskiej zboru. Sprawuje nadzór nad tymi sługami pomocniczymi, którzy opiekują się publikacjami i terenami do głoszenia na terenie zboru;

Tych trzech nadzorców tworzy miejscowy Zborowy Komitet Służby, którzy wypełniają i podpisują różne formularze, np. zestawienia i zamówienia na publikacje Świadków Jehowy (otrzymują je od sług pomocniczych – sługi literatury i sługi czasopism), czuwają nad kontami zboru (dobrowolne datki ze skrzynek na sali królestwa). Rozważają prośby o udostępnienie sali królestwa na uroczystości ślubne i pogrzebowe członkom wspólnoty, przydzielają głosicieli do grup służby. Działają pod nadzorem wszystkich starszych zboru.

  • nadzorca grupy służby – opiekuje się przydzieloną mu grupą (10-15 głosicieli). Pomaga również w zbieraniu od głosicieli w danej grupie, comiesięcznych sprawozdań z działalności kaznodziejskiej przekazując je potem sekretarzowi zboru, organizuje grupowe zbiórki do służby polowej oraz dokonuje wizyt pasterskich z innym starszym lub sługą pomocniczym u osób należących do grupy, którą nadzoruje; nadzoruje grupowe sprzątanie Sali Królestwa po każdym zebraniu;
  • prowadzący Studium Strażnicy – przewodniczy w tym cotygodniowym zebraniu, prowadząc je w sali Królestwa;

Co tydzień różni starsi (oraz słudzy pomocniczy), przedstawiają punkty w programie zebrań zborowych, wygłaszają również wykłady publiczne , współpracują z pionierami i głosicielami w służbie kaznodziejskiej, starsi co tydzień na zmianę prowadzą Zborowe studium Biblii .

Starsi również spotykają się z kandydatami na głosiciela zborowego czy kandydatami do chrztu omawiając z nimi podstawowe wymagania biblijne. Odwiedzają poszczególnych członków na tzw. wizytach pasterskich, zachęcając ich i udzielając rad biblijnych.

Inne funkcje

  • nadzorca miasta – w mieście gdzie jest więcej niż jeden zbór , zajmuje się sprawami organizacyjnymi, gdy w mieście ma odbyć się kongres lub inne szkolenie świadków Jehowy;
  • nadzorca obwodu (inaczej: nadzorca podróżujący) – starsi zamianowani przez Ciało Kierownicze , którzy składają co półroczne wizyty w zborach, składających się na obwód (do 20 zborów). Podczas tej wizyty taki starszy (jeżeli ma żonę, to wraz z nią), poświęca czas na osobiste rozmowy z członkami zboru (na zebraniach, w czasie służby kaznodziejskiej , w trakcie posiłków). W czasie wizyty wygłasza okolicznościowe przemówienia na zebraniach, spotyka się również z miejscowymi pionierami , starszymi zboru i sługami pomocniczymi .

Odpowiada również za zgromadzenia obwodowe i specjalne ;

  • nadzorca okręgu – na zlecenie biura oddziału Towarzystwa Strażnica usługuje pewnej liczbie obwodów tworzących okręg. Jest też przewodniczącym zgromadzeń obwodowych w danym okręgu.

Na początku tygodnia, w którym obwód ma takie zgromadzenie, wspólnie z nadzorcą obwodu odwiedza jeden zbór (rotacyjnie) i współpracuje z nim przez kilka dni;

  • komitet oddziału – w każdym biurze oddziału Świadków Jehowy na świecie co najmniej trzech doświadczonych starszych zboru nadzoruje działalność kaznodziejską w kraju lub krajach, które mu podlegają (w tych ostatnich jest komitet kraju)
  • nadzorca strefy – wszystkie takie oddziały, odwiedza wytypowany nadzorca (starszy zboru), spotyka się z misjonarzami Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead , a także z delegatami ze zborów z danego kraju.

Starsi również nadzorują inne działy i prowadząc w nich wolontariat :

Szkolenia

Starsi zboru biorą udział w przeznaczonych dla nich specjalnych szkoleniach:

a niektórzy w dodatkowych:

Zobacz też

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Starszy zboru":

Biskup ...

Adwentyzm ...

I wiek ...

Władysław Komar ...

1484 ...

XVI wiek ...

Antanas Smetona ...

Wittenberga ...

Stanisław Hozjusz ...

Zbór ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Starszy zboru":

Pojęcie funkcji (plansza 3) ...

Aleksander Fredro wprowadza w dobry humor (plansza 9) ...

047 Geneza i rozwój przywilejów szlacheckich (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie