Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Eter dietylowy

Eter dietylowy

Eter dietylowy
Ogólne informacje
Wzór sumarycznyC4H10O
Inne wzoryC2H5OC2H5, (C2H5)2O, Et2O
SMILES
CCOCC
Masa molowa 74,12 g / mol
Wyglądklarowna, bezbarwna ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 60-29-7
PubChem 3283[1]
Niebezpieczeństwa
MSDS Zewnętrzne dane MSDS
Zagrożenia wg  Dyrektywy 67/548/EWG , zał. I[2]
Skrajnie łatwopalny
Szkodliwy
Skrajnie
łatwopalny
(F+)
Szkodliwy
(Xn)
NFPA 704

4
2
0
 
Temperatura zapłonu -40 °C
Temperatura samozapłonu 170 °C
Zwroty ryzyka R12, R19, R22, R66, R67
Zwroty bezpieczeństwa S2, S9, S16, S29, S33
Numer RTECS KI5775000
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Eter dietylowy (pot. eter etylowy[3], eter) – organiczny związek chemiczny z grupy eterów , zbudowany z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu. Ma właściwości narkotyczne, nasenne i znieczulające. Nałogowe wąchanie lub spożywanie eteru nosi nazwę eteromanii .

Jest bezbarwną, ruchliwą cieczą o przyjemnym zapachu . Słabo rozpuszczalny w wodzie , bardzo dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych (np.: acetonie , etanolu , benzenie ).

Eter dietylowy otrzymuje się w wyniku dehydratacji alkoholu etylowego (działając nań stężonym kwasem siarkowym w temperaturze 140 °C). W przemyśle otrzymywany jest w wyniku dehydratacji par alkoholu etylowego przepuszczanych nad Al2O3 lub zeolitami .

Głównie stosowany jako:

Eter dietylowy jest skrajnie łatwopalną cieczą ( temperatura zapłonu : -40 °C, temperatura samozapłonu 170 °C). Z powietrzem (i tlenem ) tworzy mieszaninę wybuchową. Jego pary są cięższe od powietrza, co powoduje, że "pełzają" po stole laboratoryjnym, unosząc się z otwartej butelki. Możliwe jest więc podpalenie par eteru, nawet w odległości kilku metrów od otwartej butelki, co powoduje szybkie przeniesienie ognia i pożar . Jest to powód, dla którego należy bardzo ostrożne obchodzić się z nim (dobrze wentylowane pomieszczenie), a w szczególności nie wolno używać otwartego ognia przy wszelkich pracach z eterem. W większych laboratoriach spotyka się specjalne pomieszczenia do wykonywania prac związanych z użyciem eteru dietylowego – tak zwane pokoje eterowe.

Eter dietylowy (podobnie jak inne etery) ma skłonność do tworzenia wybuchowych, wysokowrzących nadtlenków , w wyniku działania światła i kontaktu z powietrzem. Oddestylowanie eteru zawierającego nadtlenki prowadzi do ich zatężenia i może spowodować eksplozję. Dlatego przed przystąpieniem do destylacji eteru należy wykonać test na obecność nadtlenków, a w razie stwierdzenia ich obecności należy rozłożyć je za pomocą środka redukującego [4].

Zobacz też

Przypisy

  1. Eter dietylowy – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
  2. Eter dietylowy ( pol. ) European chemical Substances Information System . IHCP . [dostęp 2010-10-20].
  3. Z formalnego punktu widzenia eter etylowy to ogólna nazwa eterów, w którym występuje jedna grupa etylowa (C2H5-). W praktyce laboratoryjnej i przemysłowej nazwa ta odnosi się do eteru dietylowego.
  4. Arthur I.Vogel "Preparatyka organiczna", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

Bibliografia

  1. praca zbiorowa: Słownik chemiczny. Wyd. VII. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. 


Inne hasła zawierające informacje o "Eter dietylowy":

Narkotyk ...

Substancja psychoaktywna ...

Pierwiastek chemiczny ...

Nyks ...

Ereb ...

Pitagoras ...

Stanisław Ignacy Witkiewicz ...

William Morton ...

Historia nauki ...

Metan ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Eter dietylowy":

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.3 (plansza 12) ...

Sieci komputerowe - Metody dostępu do sieci, część I (plansza 11) ...

Czas teraźniejszy (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie