Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Metan

Metan

Metan
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
metan
Inne nazwy gaz błotny
gaz kopalniany
Wzór sumarycznyCH4
SMILES
C
Masa molowa 16,04 g / mol
Wyglądbezbarwny i bezwonny gaz
Identyfikacja
Numer CAS 74-82-8
PubChem 297[1]
Niebezpieczeństwa
Zagrożenia wg  Dyrektywy 67/548/EWG , zał. I[3]
Skrajnie łatwopalny
Skrajnie
łatwopalny
(F+)
NFPA 704

4
2
0
 
Temperatura zapłonu -188 °C
Temperatura samozapłonu 537 °C
Zwroty ryzyka R12
Zwroty bezpieczeństwa S2, S9, S16, S33
Numer RTECS PA1490000
Podobne związki
Pochodne alkanowe tetrachlorometan
trifluorometan
chloroform
jodoform
Podobne związki etan
propan
silan
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Metan ( C H 4, znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany) – organiczny związek chemiczny , najprostszy węglowodór nasycony ( alkan ). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem . Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych .

Spis treści

Występowanie

Metan powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątków roślinnych (np. na bagnach ). Stanowi też główny składnik gazu ziemnego .

Budowa cząsteczki

Cząsteczka metanu ma kształt tetraedru (czworościanu foremnego). Atom węgla wykazuje hybrydyzację sp3. Powstałe orbitale tworzą wiązania z czterema atomami wodoru . Wszystkie te wiązania są równocenne (kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 109°28') i bardzo słabo spolaryzowane, co w połączeniu z brakiem wolnych par elektronowych jest powodem względnej trwałości chemicznej tego związku. Może on uczestniczyć tylko w typowych dla alkanów reakcjach (np: spalanie ).

Otrzymywanie

Do celów laboratoryjnych metan można otrzymać w wyniku prażenia octanu sodu z wodorotlenkiem sodu :

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Inną metodą jest hydroliza węgliku glinu :

Al4C3 +12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3

Właściwości

Mieszanina metanu z powietrzem w stężeniu objętościowym 4,5–15% ma właściwości wybuchowe. Tworzenie się tej mieszaniny wskutek przedostania się metanu do zamkniętych pomieszczeń (np. w kopalniach węgla kamiennego ) bywa przyczyną groźnych w skutkach eksplozji. W mieszaninie o proporcji powyżej 15% pali się płomieniowo .

Reakcje charakterystyczne dla metanu (z reguły takie same, jak dla alkanów):

Wpływ na atmosferę

Metan jest gazem cieplarnianym , którego potencjał cieplarniany jest 72 krotnie większy niż dwutlenku węgla (w skali 20 lat) lub 25 (w skali 100 lat)[5], a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm (w ciągu minionych dwustu lat wzrosła ponad dwukrotnie)[6].

Metan wpływa także w niewielkim stopniu na degradację ozonosfery [7].

Zastosowanie

  • jako paliwo do silników
  • jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych
  • w przemyśle energetycznym

Zobacz też

Przypisy

  1. Metan – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 David R. Lide (red.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 90. Boca Raton: CRC Press, 2010. 
  3. Metan ( pol. ) European chemical Substances Information System . IHCP . [dostęp 2010-08-23].
  4. A. E. Cziczibabin: Podstawy chemii organicznej. T. 1. Warszawa: PWN, 1957, s. 167. 
  5. IPCC Fourth Assessment Report, Working Group 1, Chapter 2
  6. Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis. 6.3.3 Halocarbons ( ang. ). UNEP/GRID-Arendal, 2003. [dostęp 2009-05-03].
  7. D.W. Fahey: Twenty Questions And Answers About The Ozone Layer . United Nations Environment Programme. Ozone Secretariat, 2002, ss. Q.12. [dostęp 2010-10-15]. Inne hasła zawierające informacje o "Metan":

Oddychanie komórkowe ...

Związek organiczny ...

Wody gruntowe ...

Celuloza ...

1987 ...

Ziemia ...

Węgiel (pierwiastek) ...

Chmura ...

Orbital molekularny ...

Gaz wulkaniczny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Metan":

Alkohole (plansza 5) e height="434" width="770"> alkan wzór alkohol wzór Metan CH4 Metanol CH3OH Etan C2H6 Etanol C2H5OH Propan C3H8 Propanol C3H7OH Butan C4H10 Butanol C4H9OH Pentan C5H12 Pentanol C5H11OH Heksan C6H14 Heksanol C6H13OH Cząsteczka alkoholu zbudowana jest z rodnika węglowodorowego (CnH2n+1), oraz z grupy wodorotlenowej: ...

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.1 (plansza 18) ...

Alkany, alkeny, alkiny (plansza 11) height=380 width=770 > Nazewnictwo alkanów Pierwsze cztery węglowodory w szeregu homologicznym noszą nazwy zwyczajowe (Metan, etan, propan, butan). Nazwy kolejnych składają się z przedrostka (będącego liczebnikiem ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie