Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ziggurat

Ziggurat

mapa Mezopotamii i Elamu z zaznaczoną lokalizacją znanych zigguratów.
plan sumeryjskiego okręgu świątynnego boga Anu w Uruk (ok. 3000 p.n.e.) - wysoki taras ze świątynią na szczycie stanowił pierwowzór późniejszych ziguratów.
widok na częściowo zrekonstruowany ziggurat w Ur (dziś Al-Muqaiyar w Iraku) - klasyczny zigurat z okresu panowania III dynastii z Ur (ok. 2100-2000 p.n.e.)
ruiny elamickiego zigguratu w Dur-Untasz-Napirisza (dziś Czoga Zanbil w Iranie).
ruiny zigguratu w Tepe Sialk

Zig(g)urat, zik(k)urat ( sum . u6-nir; akad . ziqqurratu poch. od czasownika zaqāru - budować wysoko; asyryjskie siqqurratu) – charakterystyczna dla architektury sakralnej Mezopotamii wieża świątynna o zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach.

Spis treści

Opis

Rdzeń zigguratu wznoszono z suszonych cegieł, natomiast ściany zewnętrzne tarasów wykonywano z cegieł wypalanych. Konstrukcja przekładana była co kilka rzędów cegieł warstwami mat trzcinowych oraz spoiwem. W jej wnętrzu pozostawiano wąskie, poziome kanały, które pozwalały masie ceglanej "oddychać" i regulowały jej wilgotność. Z tarasu na taras prowadziły pochylnie (rampy) lub schody. Budowlę zwieńczała świątynia lub kaplica będąca mieszkaniem bóstwa. U stóp wieży wznosiła się kolejna świątynia, w której stał posąg kultowy i odprawiano codzienne rytuały. Świątynia ta była z reguły bardziej okazała od szczytowej z uwagi na brak ograniczeń budowlanych.

Inspiracją do budowy zigguratów była wiara, że bogowie zamieszkują szczyty gór. Zigguraty miały je symbolizować. Niektórzy architekci uważają, że były one pierwowzorem biblijnej wieży Babel . Każdy ziggurat był siedzibą innego boga. Zigguraty były litymi budowlami, ze względów technicznych i technologicznych nie było w nich żadnych pomieszczeń. Wszelkie magazyny znajdowały się na terenie pałacu położonego w pobliżu zigguratu. Najczęściej budowle te były połączone z kompleksami świątynnymi, które usytuowane były w centrach miast babilońskich.

Historia i rozwój

Prototypem zigguratów był wysoki taras, na którym wznosiła się świątynia. Konstrukcja taka znajdowała się w wielu sumeryjskich okręgach kultowych z końca IV i przez większą część III tysiąclecia p.n.e. Klasyczną formę zigguraty przybrały w okresie panowania władców III dynastii z Ur (ok. 2100-2000 p.n.e.). Wtedy miały one prostokątną podstawę, trzy kondygnacje i trzy ciągi schodów po stronie fasady. W II tysiącleciu p.n.e. zigguraty zaczęto też wznosić w Asyrii w północnej Mezopotamii oraz w Elamie w południowo-zachodnim Iranie. Od sumeryjskich prototypów różniły się kwadratową podstawą i obecnością ramp wejściowych. Elamicki ziggurat w Dur-Untasz-Napirisza wyróżniało istnienie pomieszczeń wewnątrz jego konstrukcji. W I tysiącleciu p.n.e. władcy asyryjscy i babilońscy odbudowywali zniszczone zigguraty przy okazji powiększając je i przebudowując.

Znane ziguraty

Dotychczas w wyniku prac archeologicznych odsłonięto 16 zigguratów. Wraz z tymi, o których wiemy ze źródeł pisanych, znane są 34 takie budowle[1]. Do najbardziej znanych należą:

Współczesne zigguraty

Przypisy

  1. Andrzej Raiche, Fundament..., s. 83.

Bibliografia

  • hasło ziqqurratu, Chicago Assyrian Dictionary (CAD), tom Z, The Oriental Institute, Chicago 1961, s. 129-132
  • Andrzej Raiche, Fundament nieba i ziemi, [w:] Zaginione Cywilizacje (numer specjalny "Wiedzy i Życia"), 2003, s.82-83.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Ziggurat":

Świątynia ...

Babilonia ...

Astrologia ...

XXI wiek p.n.e. ...

XXII wiek p.n.e. kres imperium akadyjskiemu 2113 p.n.e. – Urnammu zapoczątkowuje III dynastię z Ur Powstaje Wielki Ziggurat w Ur Wydarzenia w Afryceokoło 2155 p.n.e.[] – po śmierci władcy Egiptu ...

V tysiąclecie p.n.e. ...

Kalchu ...

Sztuka starożytnej Persji ...

Sztuka asyryjska ...

Sztuka babilońska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ziggurat":

003. Sumerowie w Mezopotamii (plansza 6) Ziggurat - budowla w mieście Ur Sumerowie w Mezopotamii Z początku istnienia państwa, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie