Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Zawołanie

Zawołanie

Zawołanie ( łac. proclamatio, od clamare - krzyczeć) werbalny element polskiego herbu szlacheckiego, nie występuje nigdzie poza heraldyką polską.

Wywodzi się jeszcze z czasów organizacji plemienno-rodowych i stanowiło prawdopodobnie rodzaj hasła identyfikującego członków rodu , stosowanego w systemie mobilizacji oddziałów zbrojnych oraz w bitwie. Hasłem pomocy zwoływano rodowców do bitwy ( wici ). Niewykluczone, że wykształcenie się w Polsce zawołania ma związek z innym, lżejszym typem uzbrojenia defensywnego wojów słowiańskich. Zakuci w stal rycerze zachodnioeuropejscy walczący w otwartym polu, w ogłuszającym hałasie bitewnym, dysponowali praktycznie tylko zmysłem wzroku. Nic więc dziwnego, że sposobem identyfikacji stał się tam znak graficzny - herb. Wojownicy polscy zaś, uzbrojeni lekko, walczący pieszo i w terenie zalesionym, posługiwać się mogli werbalnym sposobem identyfikacji, czyli właśnie zawołaniem. Poparciem powyższej tezy są najnowsze badania heraldyczne (Józef Szymański), z których wynika, że pierwotnie w Polsce zawołania posiadały funkcję co najmniej równorzędną ze znakami plastycznymi, czyli herbami. Dopiero pod wpływem reguł heraldyki zachodnioeuropejskiej, rola zawołania zmniejszała się, praktycznie aż do jego zaniku. Zawołań pozbawione są herby powstałe w okresie późniejszym, w wyniku nobilitacji czy indygenatu . W związku z tym, ustalone przez J. Szymańskiego 116 zawołań, łączyć należy z najstarszymi herbami polskimi. W rodach związanych z tymi herbami, zawołania pełnić mogły rozmaite funkcje, stanowiąc jednocześnie i nazwę herbu i nazwę rodu i zawołanie herbowe (rodowe).

Zawołania herbowe podzielić można na trzy ogólne kategorie:

 1. Zawołania osobowe - stanowiące najliczniejszą grupę wśród polskich proklam, wywodzące się od nazwy pojedynczego człowieka, przyjęte następnie przez cały ród, dzielące się z kolei na:
  1. odimienne - będące w istocie imieniem, najprawdopodobniej seniora rodu, czy jego najwybitniejszego ówcześnie przedstawiciela, np. Grzymała;
  2. przezwiskowe - czyli wywodzące się de facto od pierwotnej formy nazwiska , czy to jednostki czy też całego rodu. Przezwisko, zgodnie ze zwyczajem, urabiano najczęściej od cech fizycznych bądź też charakterologicznych, np. Junosza;
  3. etniczne - wskazujące na pochodzenie rodu, przy czym wskazanie to odnosić się może do dużej jednostki etnicznej, lub również „małej ojczyzny”, czyli terenu „gniazda” rodu: np. Prus, Sas.
 2. Zawołania topograficzne - mające podobny walor informacyjny jak i zawołania etniczne, wskazują jednak raczej na terytorium, niż na grupę etniczną. Wskazując na miejsce pochodzenia czy osiedlenia mogą czynić to mniej lub bardziej precyzyjnie, określając:
  1. ziemię (Do podgrupy pierwszej zaliczyć wypada także zawołania z nazwami hydrograficznymi - na przykład „Jeziora” czy „Śreniawa” - traktując je - zgodnie z zasadami osiedlania się człowieka - jako określenia terytorium zajmowanego przez ród i związanego z rzeką jako szlakiem komunikacyjnym.);
  2. gród , np. Do - łęga, Do - liwa;
  3. więź rodową, „gniazdową”, np. Brzezina.
 3. Zawołania o charakterze okrzyku bojowego - najmniej liczne spośród zawołań, służące prawdopodobnie jako hasła zwołujące ród (wici), jako bojowy okrzyk rodu mający dodawać wojennego animuszu, lecz przede wszystkim identyfikujący poszczególnych wojowników w boju, np. Wali Uszy, Nagody.

Ciekawostki

Do pewnego stopnia podobny element, o tej samej bojowej genezie, występuje w heraldyce szkockiej . Jednym z wyróżników przynależności klanowej jest, prócz tartanu , godła i herbu - zawołanie bojowe . Jest ono wspólne wszystkim współklanowcom, zarówno herbowym jak i nieherbowym. Członkowie klanu posiadający prawo używania herbu umieszczają zawołanie bojowe nad klejnotem , w odróżnieniu od zwykłych dewiz herbowych umieszczanych poniżej tarczy. Klanowe zawołanie może funkcjonować również bez pełnego herbu, np. często jest umieszczane w otoku godła klanowego.


Inne hasła zawierające informacje o "Zawołanie":

Nałęcz (herb szlachecki) ...

Historia polskich rodów szlacheckich ...

Jan Kasprowicz Taką konstrukcję poetycką (czy też przeciwnie − rozerwanie wszelkich więzów kompozycyjnych) uzupełnia Zawołanie poety: "Rozpłyńmy się jak kropla w tej płynącej fali!"[18] Okres kryzysu. ...

Herb ...

Walkiria (dramat muzyczny) fragmentyWinterstürme wichen dem Wonnemond – duet Zygmunta i Zyglindy (akt I)Hojotoho! – Zawołanie bitewne Brunhildy (akt II)Monolog Wotana (akt II)Cwał Walkirii (wstęp do aktu ...

Slogan Slogan (z ang. slogan, a to z irl. i szk. sluagh-ghairm – Zawołanie bojowe ) – znany, utarty i oklepany zwrot, który poprzez nadmierne używanie ...

Prus (herb szlachecki) w początkach XV w.Pierwszy raz pojawia się w źródłach pisanych: 1389 - Zawołanie i herb Turzyna; 1407 - proklamacja Wiskała.Znane są następujące pieczęcie średniowieczne: ...

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 do ruchomej tarczy.Decyzją Chińskiego Komitetu Olimpijskiego, głównym hasłem pekińskich igrzysk olimpijskich było Zawołanie: "jeden świat, jedno marzenie". Komitet stwierdził, iż na tym samym świecie ...

Dewiza Pałac w Kozłówce , dewiza Zamoyskich To mniey boliDewiza (z fr. devise " godło , Zawołanie", z łac. sententia divisa "myśl wydzielona") – krótkie zdanie definiujące ogólną ...

Klany szkockie przynależności klanowej były - i są nadal przy uroczystych okazjach - tartan , Zawołanie , godło i marsz klanowy, grany na dudach szkockich . Tradycyjnie członków klanu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zawołanie":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie