Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tytuł naukowy

Tytuł naukowy

Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) - nadawany przez Prezydenta RP osobie, która najczęściej uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego , ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

Tytuł naukowy profesora potocznie określany jest jako tzw. profesor belwederski (nazwa pochodzi od byłej siedziby Prezydenta RP, w której nadawano tytuły naukowe). Inne określenia dla tytułu naukowego to profesura, ale także profesor tytularny.

Spis treści

Podstawy prawne

Nadawanie tytułów naukowych jest w większości krajów ściśle skodyfikowane aktem prawnym o mocy ustawy .

W Polsce, zasady nadawania tych tytułów są określone w obowiązującej od 1 maja 2003 roku ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.).

Według tej ustawy w Polsce istnieją obecnie tytuł naukowy profesora oraz odpowiadający mu tytuł w zakresie sztuki - profesor sztuki .

Tytuł naukowy a stopnie naukowe i tytuły zawodowe

Tytułu naukowego nie należy mylić z tytułami zawodowymi , które nie poświadczają ogólnych zdolności umysłowych i poziomu wiedzy, lecz tylko nabycie zbioru określonych umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu, ani też ze stopniami naukowymi .

PoziomTytułStopieńWymaganiaInstytucja nadająca
tytuł zawodowy licencjat lub inżynier studia I stopnia uczelnia posiadająca odpowiednie uprawnienia
magister , magister inżynier lub lekarz , lekarz dentysta , lekarz weterynarii studia II stopnia uczelnia posiadająca odpowiednie uprawnienia
stopień naukowy doktor studia III stopnia oraz/lub przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiejuczelnia lub instytut naukowy posiadający odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji
doktor habilitowany stopień naukowy doktora, przygotowanie i obrona rozprawy habilitacyjnej oraz znaczący dorobekuczelnia lub instytut naukowy posiadający odpowiednie uprawnienia.
tytuł naukowyprofesorstopień naukowy doktora habilitowanego, znaczący dorobek, w tym przygotowanie tzw. książki profesorskiej oraz wypromowanie co najmniej dwóch doktorów (niekiedy - na uczelniach artystycznych i technicznych - wymagania te nie muszą być spełnione)Prezydent RP na wniosek uczelni macierzystej po akceptacji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Zobacz też

Stopnie i tytuły

Profesor

Szkolnictwo wyższe

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Tytuł naukowy":

Podróżnik ...

Biskup ...

Adwentyzm ...

Adolf Giżyński ...

Augustinas Voldemaras ...

Wittenberga ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Habeas Corpus Act ...

Katarzyna Klich ...

Paź ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tytuł naukowy":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

Historia mówiąca o sile przeznaczenia (plansza 13) ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie