Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Magister

Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia) – studiów jednolitych drugiego stopnia oraz wcześniejszym uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Po ukończeniu niektórych kierunków nadawane są tytuły równorzędne tytułowi magistra: tytuł lekarza po ukończeniu medycyny, lekarza dentysty po stomatologii oraz lekarza weterynarii po weterynarii, które to kierunki faktycznie są studiami magisterskimi. Jest to odstępstwem od Deklaracji Bolońskiej, która stanowi, że po ukończeniu studiów magisterskich absolwent otrzymuje tytuł magistra.

Jak stwierdzała Ustawa z 5 listopada 1958 r. o Szkołach Wyższych (obowiązująca do 1982 r.) Szkoły Wyższe wydają absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra, magistra inżyniera lub lekarza. Natomiast tytuły nadawane absolwentom studiów zawodowych określała Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W tym sensie mgr nie był to zatem tytuł zawodowy lecz tytuł związany z ukończeniem studiów wyższych (z dodaniem specjalności), uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich itp.

Ustawa z 1982 r. (obowiązująca do 1990 r.) zaliczała w art. 9.1 stopnie mgr, mgr inż i lekarz do tytułów zawodowych łącząc je z innymi - poprzednio odróżnionymi jako tytuły ukończenia studiów zawodowych.


Inne hasła zawierające informacje o "Magister":

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego ...

Szkoła wyższa ...

Gerard Labuda ...

Teodozjusz I Wielki wydał ustawę przewidującą karę śmierci za uprawianie seksu homoseksualnego . Na jej podstawie Magister millitum, dowódca oddziałów wojskowych Buteryk kazał aresztować pewnego woźnicę cyrkowego, który ...

Maria Kaczyńska ...

Wykształcenie ...

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ...

Hipokrates jej jedynie pomagać jest więc minister naturae (sługą natury) a nie nauczycielem (Magister). Stworzył pierwsze opisy dotyczące zimna, ciepła słonecznego, światła i ćwiczeń fizycznych ...

Uniwersytet Boloński związek z korporacjami studentów; zajmowali się nauczaniem, przeprowadzali egzaminy, nadawali stopnie naukowe (Magister, doktor) oraz prawo nauczania (licentia docenti). Taki typ uniwersytetu ukształtowany w ...

Wielka wędrówka ludów śmiercią niszczyciela zachodniego cesarstwa w Rawennie .Mauzoleum Teodoryka Wielkiego Teodoryk rządził Italią formalnie jako Magister militum, jednakże nosząc ostrogocki tytuł królewski często przywdziewał purpurę i uzurpował ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Magister":

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 15) ...

168. Wypoczynek w Austrii (plansza 13) haben einen erstaunlichen Titel-Fetisch. Wer ein entsprechendes Uni-Studium hat, wird als "Herr Magister" angesprochen. Der Titel steht dann sogar im Reisepass, im Personalausweis und ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie