Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Szlak pentozofosforanowy

Szlak pentozofosforanowy

Szlak pentozofosforanowy (szlak heksozomonofosforanowy, szlak fosfoglukonianowy) – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których glukozo-6-fosforan jest utleniany do rybozo-5-fosforanu oraz wytwarzany jest NADPH . Głównym celem jest dostarczanie komórce NADPH niezbędnego do przeprowadzania reakcji redukcji w cytoplazmie oraz synteza pentoz. Reakcje szlaku zachodzą w cytozolu . Przede wszystkim w tkance tłuszczowej , gruczołach mlecznych i korze nadnerczy oraz cytoplazmie i chloroplastach komórek roślinnych. Opisane poniżej reakcje nazywane są oksydacyjnym szlakiem pentozofosforanowym. Te same enzymy wykorzystywane są w szlaku określanym jako redukcyjny szlak pentozofosforanowy służącego do odtworzenia z aldehydu fosfoglicerynowego rybulozo-1,5-bisfosforanu w fazie regeneracyjnej cyklu Calvina zachodzącego w fotosyntetyzujących komórkach roślinnych. Wykorzystanie tych samych enzymów w cyklach reakcji o różnym efekcie końcowym pokazuje swoistą oszczędność ewolucji.

Sumaryczna reakcja szlaku:

glukozo-6-fosforan + 2 NADP+ + H2O → rybozo-5-fosforan + 2 NADPH + 2 H+ + CO2

Spis treści

Przebieg szlaku

W przebiegu szlaku pentozofosforanowego można wyróżnić dwie fazy. Pierwsza - faza oksydacyjna, podczas której powstaje NADPH oraz druga - faza nieoksydacyjna podczas której powstają pentozy oraz cukry o 3, 4 i 7 atomach węgla .

Faza oksydacyjna

Podczas tej fazy glukozo-6-fosforan zostaje przekształcony w rybulozo-5-fosforan . Jednocześnie dwie cząsteczki NADP+ zostają zredukowanie do NADPH +H+.

Faza oksydacyjna szlaku pentozofosforanowego
Reakcje fazy oksydacyjnej
SubstratyProduktyEnzymOpis
Glukozo-6-fosforan + NADP+→ 6-fosfoglukono-δ-lakton + NADPH+H+ dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa Utlenienie . Grupa hydroksylowa przy węglu 1 zostaje przekształcona w grupę ketonową , jednocześnie powstaje NADPH+H+.
6-fosfoglukono-δ-lakton + H2O→ 6-fosfoglukonian + H+6-glukonolaktonaza Hydroliza
6-fosfoglukonian + NADP+rybulozo-5-fosforan + NADPH+H+ + CO2dehydrogenaza 6-fosfoglukonianowaOksydacyjna dekarboksylacja . Przyjmując elektron NADP+ przekształca sie w następną cząsteczkę NADPH +H+. Jednocześnie 6- węglowy łańcuch zostaje skrócony do 5-węglowego .

Faza nieoksydacyjna

Podczas tej fazy rybulozo-5-fosforan zostaje przekształcony w rybozo-5-fosforan lub ulega wieloetapowym przekształceniom w metabolity glikolizy .

Faza nie oksydacyjna szlaku pentozofosforanowego
Reakcje fazy nieoksydacyjnej
SubstratyProduktyEnzymOpis
rybulozo-5-fosforan rybozo-5-fosforan izomeraza pentozofosforanowa Izomeryzacja
rybulozo-5-fosforan ksylulozo-5-fosforan epimeraza pentozofosforanowa Epimeryzacja
ksylulozo-5-fosforan + rybozo-5-fosforan aldehyd 3-fosfoglicerynowy + sedoheptulozo-7-fosforan transketolaza
sedoheptulozo-7-fosforan + aldehyd 3-fosfoglicerynowy erytrozo-4-fosforan + fruktozo-6-fosforan transaldolaza
ksylulozo-5-fosforan + erytrozo-4-fosforan aldehyd 3-fosfoglicerynowy + fruktozo-6-fosforan transketolaza

Reakcje tego etapu są odwracalne. Jeśli zapotrzebowanie w komórce na NADPH jest większe niż na rybozo-5-fosforan, zostaje on przekształcony we fruktozo-6-fosforan i aldehyd 3-fosfoglicerynowy, które są metabolitami glikolizy, zgodnie przedstawionymi reakcjami. Jeśli natomiast zapotrzebowanie na rybozo-5-fosforan jest znacznie większe niż na NADPH, transketolaza i transaldolaza przekształcają fruktozo-6-fosforan i aldehyd 3-fosfoglicerynowy, pobrane z glikolizy, w rybozo-5-fosforan.

Funkcje w metabolizmie

Szlak pentozofosforanowy spełnia kilka funkcji w metabolizmie komórek:

  1. Rybulozo-5-fosforan jest zażywany do syntezy nukleotydów budujących RNA oraz jest prekursorem deoksyrobozy wchodzącej w skład nukleotydów budujących DNA
  2. NADPH służy jako reduktor w wielu reakcjach biosyntezy zachodzących w cytozolu. Bierze udział w syntezie steroidów w komórkach nadnerczy, jąder i jajników oraz w syntezie kwasów tłuszczowych w komórkach wątroby, tkance tłuszczowej i gruczołach mlecznych.
  3. W krwinkach czerwonych nie posiadających mitochondriów jest jedynym sposobem na wytworzenie siły redukcyjnej w postaci NADPH niezbędnej do redukowania glutationu i ochrony komórki przez stresem oksydacyjnym.
  4. W komórkach roślinnych erytrozo-4-fosforan bierze udział w syntezie aminokwasów aromatycznych, lignin, związków fenolowych i flawonoidów.
  5. W warunkach wysokiego zapotrzebowania na siłę redukcyjną (NADPH) i ATP zwiększa produkcję metabolitów glikolizy zwieszając wydajność tego procesu.

Szlak pentozofosforanowy a malaria

Zauważono, że genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występuje znacznie częściej u Amerykanów pochodzenia afrykańskiego (11%) niż Amerykanów pochodzących z innych kontynentów. Zostało wykazane że niedobór enzymu szlaku pentozofosforanowego jest czynnikiem chroniącym przed malarią. Pasożyt - Plasmodium falciparum - wywołujący chorobę do rozwoju potrzebuje glutationu, będącego metabolitem opisanego powyżej szlaku[1].

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

  • Metabolizm węglowodanów. W: B.D.Hames, N.M.Hooper: Krótkie wykłady. Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2004. 
  • Szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza. W: Lubert Stryer: Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. . 
  • Szlak pentozofosforanowy. W: Edward Bańkowski: Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Szlak pentozofosforanowy":

Oddychanie komórkowe prowadzących do uzyskania energii użytecznej metabolicznie.Spis treści1 Oddychanie komórkowe glukozą1.1 Glikoliza1.2 Oksydacyjny Szlak pentozofosforanowy i jego powiązania z glikolizą1.3 Dekarboksylacja pirogronianu1.4 Dostarczanie substratów do ...

Lisia Góra (Karkonosze) ...

Czarna Kopa (Karkonosze) ...

Śląskie Kamienie ...

Czeskie Kamienie ...

Wielki Szyszak ...

Wodospad Łomniczki ...

Wodospad Podgórnej ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

Smogornia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Szlak pentozofosforanowy":

01 Znaki drogowe - kierunku i miejscowości - część 2 (plansza 18) ...

01 Znaki drogowe - dodatkowe znaki szlaków rowerowych (plansza 1) ...

01 Znaki drogowe - dodatkowe znaki szlaków rowerowych (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie