Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Sinti

Sinti

Sinti lub Sinte (l.poj. r.m. Sinto, r.ż. Sintisa) - tradycyjnie wędrowna grupa etniczna , pochodząca z Półwyspu Indyjskiego , pokrewna Romom i wraz z nimi określana zbiorczym mianem Cyganów ( niem. Zigeuner, wł. Zingari, w języku sintich - Romané Chavé / Romane Tschawe / Romane Čhave, dosłownie: "Synowie Ramy " lub "Romscy synowie / chłopcy").

Brak jest jednoznacznych danych, mogących wyjaśnić genezę nazwy własnej Sinti. Być może ma ona związek z imieniem legendarnego przywódcy Sindolo, znanego ze średniowiecznych zapisków, odnoszących się do przybyłych w XV wieku do Europy Cyganów . Jej pokrewieństwo toponimowi Sindh (prowincja w dzisiejszym Pakistanie ) jest również prawdopodobne, gdyż region ten leży w obszarze, na którym zachodził najwcześniejszy etap etnogenezy Romów . Dane językoznawcze zdają się jednakże wskazywać obcy charakter tego etnonimu , który w deklinacji zachowuje się jak inne zapożyczone słowa.

Większość Sintich posługuje się dialektem północno-zachodniej gałęzi języka romskiego , zwanym przez nich samych sintikanes, w którym można zaobserwować duży wpływ leksykalny i gramatyczny niemczyzny . Rozumienie zasad romanipen pozostało wśród nich najczęściej bardzo ortodoksyjne , co zdaje się być efektem długiej historii prześladowań . Wędrowny tryb życia, tradycyjnie wiązany z większością grup etnicznych określanych jako Cyganie (najprawdopodobniej również będący wynikiem represyjnej polityki państw europejskich), w przypadku Sintich zaczął zanikać w XIX wieku . Jednakże niektóre rodziny kontynuują tę tradycję do dziś zarabiając na życie prowadzeniem wędrownego cyrku lub uprawianiem innych form ulicznej rozrywki ( żonglerki , sztuki iluzji , akrobacji na linie, koniu itd.; patrz: Tradycyjne profesje Romów ).

Według części opracowań naukowych etnogeneza Sintich przebiegała odmiennie od etnogenezy Romów , jednakże dane językoznawcze zdają się nie potwierdzać tego twierdzenia. Europejski etap tego procesu związany był z obszarem historycznych Niemiec , Niderlandów , północnych regionów Francji i Włoch . W Niemczech i Austrii Sinti pojawili się w XV wieku , zaś z czasem uwidocznił się wśród nich podział na dwie grupy: Eftavagarja (dosłownie: "siedem wozów") i Estraxarja (dosłownie: "z Austrii"). Eftavagarja wywędrowali do Francji , gdzie w wyniku kontaktu z innymi częściami romskiego etnosu doszło do utworzenia grupy Manuszy . Niektóre opracowania naukowe, opierając się na podobieństwie używanych przez nich dialektów romani , traktują Sintich i Manuszy jako jedną grupę etniczną , będącą częścią narodu romskiego . Estraxarja natomiast przemieścili się do Włoch i Chorwacji , na tereny historycznego Królestwa Węgier oraz do Czech .

W Polsce istnieje niewielka społeczność Sintich, których przodkowie zamieszkiwali w XIX wieku ziemie zaboru pruskiego lub zostali po 1945 roku włączeni w granice Polski wraz innymi mieszkańcami tzw. Ziem Odzyskanych . Wśród wierzących dominującym wyznaniem jest katolicyzm , jednak przodkowie polskich Sinti byli również wyznawcami luteranizmu , zapewne w wyniku oddziaływania kultury niemieckiej .

Znani przedstawiciele:

Zobacz też

Bibliografia

  • Jerzy Ficowski , Cyganie polscy, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953
  • Jerzy Ficowski , Cyganie na polskich drogach, Kraków, Wrocław, Wydaw. Literackie, 1986
  • Angus M. Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001
  • Vania de Gila - Jan Kochanowski, Mówimy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego, Szczecinek, Zwiazek Romów Polskich, 2005

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Sinti":

1938 ...

Sinti Sinti lub Sinte (l.poj. r.m. Sinto, r.ż. Sintisa) - tradycyjnie wędrowna grupa ...

Romowie ...

Oznakowanie więźniów nazistowskich obozów ...

Buchenwald ...

Sachsenhausen (KL) ...

Neuengamme (KL) ...

holokaust a w szczególności eksterminacji innej grupy etnicznej - cyganów, czyli Romów i Sinti (Porajmos). Przykładowo, polityka Hitlera wobec części Słowian i Bałtów (także uznawanych ...

Cyganie indyjskiego pochodzenia grupy etniczne wywodzące się od Romów, lecz podkreślające swoją odrębność, np.: Aszkali Egipcjanie Bałkańscy Sinti pokrewne Romom grupy etniczne indyjskiego pochodzenia, żyjące poza subkontynentem indyjskim, np.: Domowie Jatowie Lomowie Luli ...

Holocaust a w szczególności eksterminacji innej grupy etnicznej - cyganów, czyli Romów i Sinti (Porajmos). Przykładowo, polityka Hitlera wobec części Słowian i Bałtów (także uznawanych ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sinti":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie