Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

posag

posag - kapitał, majątek wnoszony mężowi przez żonę przy zawieraniu małżeństwa.

Jeżeli żona nie miała posagu, prawo polskie wyznaczało jej pewną sumę z majątku męża. Był to tzw. zawieniec (pro crinili). Natomiast to, co mąż zapisywał żonie, nazywano przywiankiem.

Dawne prawo polskie, zostawiając wysokość posagu zwyczajowi, zastrzegało, aby był dla męża użyteczny i aby po jego śmierci dostarczył utrzymania dla żony. Żona po śmierci męża była bowiem obowiązana rodowi zmarłego oddać jego zbroję, rynsztunek rycerza i konie, wydzieliwszy te, na których za życia męża jeździła.

W średniowiecznej Polsce posag otrzymywała dziewczyna wychodząca za mąż od ojca lub opiekuna. Wnosiła go do nowego gospodarstwa. Stanowił część majątku rodzinnego należnego córce (stąd kobieta zwykle nie miała prawa do spadku po rodzicach). Zabezpieczeniem posagu przez męża było wiano. Prawo uchwalone w 1496 karało żonę za cudzołóstwo utratą posagu.

W wielu kulturach posag bądź wiano do dziś odgrywają istotną rolę społeczną, np. w krajach arabskich (pod nazwą mehru).


Inne hasła zawierające informacje o "posag":

Święta Kinga Bolesławowi Wstydliwemu według kanonicznej formy sponsalia de futuro . Podobno przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien , a według podania również sól węgierską, którą zaczęto ...

Małżeństwo konieczności sankcji rodzicielsko-środowiskowych. W wielu kulturach istnieje zwyczaj przekazywania mienia w postaci posagu .Niegdyś zawarcie małżeństwa zawsze poprzedzały zaręczyny i okres narzeczeństwa . Przed małżeństwemW wielu ...

Karol Scheibler ...

Historia Ukrainy Węgier (czasy panowania króla Ludwika ), lecz już pod koniec XIV wieku jako posag Jadwigi Andegaweńskiej tereny te wróciły do Polski . Na terenie Rusi Czerwonej ...

Anna Jagiellonka (1476-1503) per procura Anny i Bogusława X; tego ostatniego zastępował Podewils.Kazimierz Jagiellończyk na posag córki przeznaczył 32 tysiące złotych węgierskich; posag królewny został zabezpieczony zastawem ...

Zofia Jagiellonka (1464-1512) królewną przyjechali, żadnych prawie nie otrzymali upominków.Pojawiły się pewne problemy z wypłatą posagu Zofii. 25 grudnia 1479 roku Kazimierz Jagiellończyk miał wypłacić pierwszą ratę ...

Helena Moskiewska 1495 w katedrze Świętego Stanisława w Wilnie. Nie zachowały się dane dotyczące posagu księżniczki, prawdopodobnie takowego nie było, gdyż Helena w listach do ojca ...

Jadwiga Jagiellonka (1457-1502) na poślubienie Jerzego. 31 grudnia 1474 podpisano umowę małżeńską. Jadwiga miała otrzymać posag w wysokości 32 tysięcy złotych węgierskich, płatnych w 5 ratach w ...

Barbara Hohenzollern (1464-1515) Król nie był już zainteresowany ożenkiem z Barbarą, gdyż utraciła ona swój posag - odziedziczone po zmarłym mężu księstwo głogowskie , które zajął zbrojnie Jan ...

Wojny włoskie wówczas swe prawa do Królestwa Neapolu na Germaine, uznając je za jej posag. Ferdynand Aragoński w zamian zobowiązał się zwrócić Królestwo Neapolu Francji, gdyby ...


Inne lekcje zawierające informacje o "posag":

11 LISTOPADA (plansza 1) siebie. Udowodnię... 2. Chcę, potrafię, jestem skałą, stać jak posąg to za mało. Wolę ruszyć z posag w świat. Hej! Nigdy więcej białych flag, chociaż już bywało tak. Wczoraj był ostatni ...

010 Ustrój i społeczeństwo Sparty (plansza 6) ziemię, którą mogły dziedziczyć również kobiety, pod warunkiem, że wniosły do małżeństwa posag w postaci działki ziemi. ...

Kogo ośmiesza Krasicki w (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie