Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nukleosynteza

Nukleosynteza

Procesy jądrowe

Procesy rozpadu jądrowego


Procesy syntezy jądrowej

Nukleosynteza jest procesem, w którym powstają nowe jądra atomowe w wyniku łączenia się nukleonów czyli protonów i neutronów lub istniejących już jąder atomowych i nukleonów. Obecny skład izotopowy Wszechświata jest skutkiem naturalnej nukleosyntezy.

Typy nukleosyntezy:

Spis treści

Pierwotna nukleosynteza

W ciągu kilku-kilkunastu minut po Wielkim Wybuchu powstał wodór (1H), deuter (2H), hel -3 (3He), hel-4 (4He) oraz małe ilości litu i berylu . Na początku ery radiacyjnej Wszechświat składał się z protonów, neutronów, elektronów , neutrin i fotonów . Pierwszym jądrem złożonym było jądro deuteru, czyli deuteron .

\operatorname{p + n \rightarrow ~ ^{2}_{1}D + \gamma}

Ponieważ jest ono jądrem dość słabo związanym ( energia wiązania ~2,2 MeV ), mogło powstać dopiero wtedy, gdy średnia energia promieniowania tła spadła poniżej tej wartości, gdyż inaczej proces rozpadu jądra pod wpływem promieniowania przeważa nad procesem jego kreacji. Powstałe deuterony reagowały z protonami i neutronami tworząc jądra trytu i helu-3.

\operatorname{^{2}_{1}D + n \rightarrow ~ ^{3}_{1}T + \gamma}
\operatorname{^{2}_{1}D + p \rightarrow ~ ^{3}_{2}He + \gamma}

Następnie powstałe nuklidy reagowały ze sobą tworząc jądra helu-4.

\operatorname{^{2}_{1}D + ^{2}_{1}D \rightarrow ~ ^{4}_{2}He + \gamma}
\operatorname{^{2}_{1}D + ^{3}_{1}T \rightarrow ~ ^{4}_{2}He + n}
\operatorname{^{2}_{1}D + ^{3}_{2}He \rightarrow ~ ^{4}_{2}He + p}

Oprócz helu powstały też niewielkie ilości litu i berylu.

\operatorname{^{4}_{2}He + ^{3}_{1}T \rightarrow ~ ^{7}_{3}Li + \gamma}
\operatorname{^{4}_{2}He + ^{3}_{2}He \rightarrow ~ ^{7}_{4}Be + \gamma}

W procesie pierwotnej nukleosyntezy nie powstały cięższe nuklidy, gdyż brak stabilnych nuklidów o masach atomowych 5 i 8, mogących być pomostem ku wytworzeniu cięższych jąder. Dodatkowym faktem jest, że rozszerzanie się Wszechświata zahamowało pierwotną nukleosyntezę, gdyż spadek gęstości materii oznaczał coraz mniejsze prawdopodobieństwo zajścia reakcji jądrowych. Wyższe nuklidy powstały dopiero po zagęszczeniu się materii w postaci gwiazd.

Gwiezdna nukleosynteza

W gwiazdach ciągu głównego na diagramie H-R hel jest syntetyzowany z wodoru na dwa możliwe sposoby: w ciągu reakcji zwanych cyklem protonowym (mało masywne gwiazdy), lub też w cyklu węglowo-azotowo-tlenowym (bardziej masywne gwiazdy).

W olbrzymach i nadolbrzymach następuje spalanie helu i synteza węgla, a następnie tlenu, neonu i magnezu, w procesach z udziałem cząstek alfa (jąder helu-4). Wyższe nuklidy, od krzemu aż do niklu, powstają w wyniku fuzji C, O, Ne, Mg i He. Nuklidy o nieparzystych liczbach atomowych powstają w wyniku wychwytu neutronów lub protonów.

Nukleosynteza w supernowych

Podczas wybuchu supernowych powstają nuklidy cięższe od niklu, m.in. w procesie szybkiego wychwytu neutronów .

Spalacja

Wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne (składające się głównie z protonów) powoduje kruszenie jąder atomowych napotkanych obiektów, m.in. atomów w ziemskiej atmosferze. Promieniowanie kosmiczne jest odpowiedzialne za syntezę nuklidów Li, Be, B które nie powstają podczas nukleosyntezy w gwiazdach, oraz za powstawanie niektórych cięższych jąder (np. węgla-14 )

Bibliografia

  • Bronisław Kuchowicz, Kosmochemia, Warszawa, PWN, 1979


Inne hasła zawierające informacje o "Nukleosynteza":

Technet ...

Reakcja termojądrowa ( zimna fuzja ).Reakcja termojądrowa jest głównym, poza energią grawitacyjną, źródłem energii gwiazd .Spis treści1 Nukleosynteza1.1 Reakcje termojądrowe w gwiazdach1.1.1 Cykl protonowy1.1.2 Cykl węglowo-azotowo-tlenowy1.2 Nukleosynteza w gwiazdach ...

Promieniowanie gamma ...

Rozpad beta ...

Rozpad alfa ...

Emisja gamma ...

Emisja neutronu ...

Emisja protonu ...

Konwersja wewnętrzna ...

Wielki Wybuch ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Nukleosynteza":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie