Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Wieczernik

Wieczernik

Wnętrze budynku w Jerozolimie utożsamianego z wieczernikiem

Wieczernik – po łacinie coenaculum, od coena (wieczerza) – to miejsce centralnych dla chrześcijaństwa wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie .

Spis treści

Lokalizacja wieczernika

Wieczernik – inaczej sala na górze – miał znajdować się na stoku góry Syjon w Jerozolimie .

Wydarzenia w wieczerniku według Nowego Testamentu

Wieczernik to miejsce, w którym Jezus , według Ewangelii, spożywał wraz ze swymi uczniami ostatnią wieczerzę przed swoją śmiercią. Przed wieczerzą Jezus umył apostołom nogi , co było symbolicznym gestem oczyszczenia i służby z miłości. Jest to również miejsce ustanowienia sakramentu eucharystii , a według tradycji Kościoła katolickiego i prawosławnego także kapłaństwa i pokuty . W wieczerniku zebrali się też apostołowie po ukrzyżowaniu Jezusa, który po zmartwychwstaniu "mimo drzwi zamkniętych" pojawiał się kilkakrotnie między nimi w chwalebnym ciele. Według Dziejów Apostolskich, po wniebowstąpieniu Jezusa w wieczerniku dokonano wybóru Macieja , który uzupełnił liczbę apostołów po zdradzie i śmierci Judasza ( Dz 1,15-26 ). W końcu wieczernik to miejsce modlitwy apostołów i Marii przed Zesłaniem Ducha Świętego . Napełnieni Duchem apostołowie wyszli z wieczernika i rozpoczęli odważną działalność ewangelizacyjną.

Późniejsze wydarzenia sytuowane w wieczerniku to:

Późniejsza historia wieczernika

Wieczernik służył pierwszym chrześcijanom za miejsce kultu.

Wymowa teologiczna

W chrześcijańskiej teologii Wieczernik staje się miejscem transformacji judaistycznego święta Paschy w chrześcijańskie obrzędy eucharystyczne, co w interpretacji części wyznań oznacza narodzenie Kościoła jako wspólnoty. Żydzi w dniu święta Paschy spożywali ciało baranka ofiarnego, natomiast w wieczerniku i na krzyżu Jezus sam stał się barankiem , ofiarując swoje ciało i krew za zbawienie świata.

Wieczernik to jeden z obrazów Kościoła , w którym jego członkowie zbierają się i trwają na jednoczącej modlitwie. Wieczernik to miejsce przebywania z Bogiem, a jednocześnie miejsce, z którego apostołowie wyruszyli na cały świat.

Wieczernik jest więc ważnym etapem rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej, która przez modlitwę i sakramenty staje się dojrzała do podjęcia apostolstwa na zewnątrz, choć może też być symbolem zamknięcia się chrześcijan w swoim lęku przed światem zewnętrznym, gdyż to właśnie w zamkniętym wieczerniku apostołowie ukrywali się "z obawy przed Żydami".


Inne hasła zawierające informacje o "Wieczernik":

2000 ...

Biblia Tysiąclecia op.cit., s. 249↑ 51,0 51,1 Rajmund Pietkiewicz. Epizod z historii Biblii Tysiąclecia . „Wieczernik”. Nr 139, wrzesień – październik 2005. , por. również przedruk na stronie ...

Lichwa kupuje (rzecz) aby móc zarobić na jej ponownym sprzedaniu w stanie niezmienionym”[].Przypisy↑ Wieczernik. Nr 91 ↑ Por. O Tobiaszu (De Tobia - CSEL 32/2,519-573 wyd. ...

Bramy Jerozolimy ...

Wieczernik Wnętrze budynku w Jerozolimie utożsamianego z WieczernikiemWieczernik – po łacinie coenaculum, od coena (wieczerza) – to miejsce centralnych ...

Syjon ...

Wzgórze Ofel ...

Wschodnia Jerozolima ...

Kościoły chrześcijańskie na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań Zbór Chrześcijański Leczenia Duchem Bożym (sekta "Niebo") Kościół Chrześcijański "Wieczernik" Przypisy↑ Unici.pl: Kościół Powszechny, Kościoły Katolickie będące w pełnej jedności z Biskupem ...

Filip Apostoł ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wieczernik":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie