Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

histydyna

histydyna His – jeden z 20 aminokwasów kodowanych. Jego łańcuch boczny zawiera pierścień imidazolowy, dlatego histydyna zaliczana jest zarówno do aminokwasów zasadowych, jak i aromatycznych.

Obecność dwóch atomów azotu w łańcuchu bocznym tego aminokwasu umożliwia stosunkowo łatwe koordynowanie jonów metali w metaloproteinach. Atomy żelaza w cząsteczce hemoglobiny znajdują się właśnie pomiędzy parą reszt histydyny. Dwa atomy azotu w pięcioczłonowym pierścieniu histydyny są w środowisku wodnym praktycznie równocenne, gdyż jon wodorowy łatwo wiąże się i oddysocjowuje od drugiego atomu azotu. Pierścień histydyny jest więc użytecznym donorem i akceptorem jonu wodorowego, dlatego histydyna jest często obecna jako kluczowy aminokwas centrów aktywnych wielu enzymów.


Inne hasła zawierające informacje o "histydyna":

Mioglobina tlenu przez mioglobinę pełni hem wraz ze związanym koordynacyjnie jonem żelaza(II), oraz histydyna proksymalna i dystalna. Fe2+ wiąże się piątym wiązaniem koordynacyjnym z pierścieniem ...

Dwupeptydy pepsynę , która trawi białka, rozkładając je na dwupeptydy).Przykładowe dwupeptydy o znaczeniu biologicznym anseryna ( β-alanylo -3-metylo-L- histydyna ) aspartam (ester metylowy N-[amino(karboksylamino)acetylo]fenyloalaniny)balenina (β-alanylo-1-metylo-L-histydyna) karnozyna (β-alanylo-L-histydyna)kiotorfina (L- tyrozylo -L- arginina ) Zobacz też oligopeptydy ...

Aldolazy ...

Oksydaza cytochromu c ...

Cykl Q ...

Insulina ...

Szlak metaboliczny ...

Biosynteza aminokwasów i tryptofan .Aminokwas, powstający z rybozo-5-fosforanu , pochodzącego ze szlaku pentozofosforanowego. Aminokwasem tym jest histydyna . BibliografiaMetabolizm aminokwasów. W: B.D.Hames, N.M.Hooper: Krótkie wykłady. Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ...

Enzymy ...

Sporysz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "histydyna":

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.2 (plansza 9) - fenyloalanina - histydyna - izoleucyna ...

Białka (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie