Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Fluorescencja

Fluorescencja

Fluorescencja minerałów pod wpływem światła ultrafioletowego.
Aleksandryt oświetlony światłem nie zawierającym ultrafioletu (z lewej) i zawierającym ultrafiolet (z prawej)
Fluoryt oświetlony światłem białym (z lewej) i ultrafioletowym (z prawej)

Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10−8 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję .

Wyróżnia się także fluorescencję długożyciową, gdy czas zaniku promieniowania jest znacznie dłuższy od zwykłej fluorescencji, zwanej w tej sytuacji dla odróżnienia krótkożyciową.

Spis treści

Fluorescencja w fotoluminescencji

W szczególności fluorescencja może dotyczyć fotoluminescencji , gdzie czynnikiem wywołującym wzbudzenie atomu czy cząsteczki jest absorpcja (pochłonięcie) kwantu światła widzialnego .

Fluorescencja wszystkich cząsteczek organicznych charakteryzuje się tym, że:

  • maksimum pasma fluorescencji jest przesunięte w kierunku większych długości fali względem maksimum pasma absorpcji
  • pasma fluorescencji i absorpcji częściowo się nakładają
  • natężenie fluorescencji jest proporcjonalne do natężenia światła wzbudzającego

Fluorescencja, podobnie jak fosforescencja, jest związana z emisją promieniowania o większej długości fali niż długość fali promieniowania wzbudzającego, co wynika z zasady zachowania energii – energia emitowanego fotonu nie może być większa od energii fotonu padającego.

Promieniowanie emitowane w wyniku fluorescencji nie zachowuje polaryzacji ani kierunkowości światła padającego. Gdy w widmie światła padającego są fotony o dostatecznie dużej energii , widmo emitowanego światła jest praktycznie niezależne od widma światła padającego. Fakty powyższe świadczą, że fala emitowana nie jest falą padającą.

Mechanizm fluorescencji

Padający foton wzbudza elektron w cząsteczce lub atomie . Wzbudzenie to wiąże się z przejściem elektronu do wzbudzonego stanu singletowego. Przy przejściu elektronu ze wzbudzonego stanu singletowego do stanu podstawowego następuje emisja światła. Długość fali promieniowania (wyemitowanego światła) jest dłuższa od długości fali zaabsorbowanej. Wynika to z degradacji części energii podczas przejść termicznych i bezpromienistych. Jest to tzw. przesunięcie Stokesa .

Zastosowania

Zjawisko fluorescencji jest podstawą działania lamp fluorescencyjnych (czyli popularnych świetlówek ). Stosowane jest również szeroko w rozmaitych metodach badawczych, np. w mikroskopii fluorescencyjnej , spektroskopii korelacji fluorescencji a także w technikach zabezpieczeń banknotów .

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Luminescencja


Inne hasła zawierające informacje o "Fluorescencja":

Minerał ...

Spektrometria mas ...

Spektroskopia Ramana ...

Błona komórkowa ...

Mikroskop fluorescencyjny ...

Fluorescencja Fluorescencja minerałów pod wpływem światła ultrafioletowego. Aleksandryt oświetlony światłem nie zawierającym ultrafioletu (z ...

Fitoplankton ...

Karneol ...

Drożdże ...

Ultrafiolet ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fluorescencja":

101. Metody badania komórek (plansza 17) kolorów składnikom komórek i tkanek. Do tego procesu używa się barwników fluorescencyjnych. Fluorescencja to zjawisko emitowania światła innego koloru niż światło wcześniej zaabsorbowane. Barwnik ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie