Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zjawisko

Zjawisko

Zjawisko, fenomen ( gr. phainomenon obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.

Spis treści

Historia i filozofia nauki

Jednym z celów filozofii i nauki antycznej Grecji było, wg Duhema , "uratowanie zjawisk", czyli takie wytłumaczenie działań natury, które będzie w zgodzie z tezami kosmologicznymi powszechnie uznanymi. Było to szczególnie widoczne w astronomii , gdzie wprowadzano skomplikowane hipotezy (np. istnienie deferentów ) aby, w zgodzie z obserwowanymi zjawiskami, zachować koherencję m.in. teorii geocentrycznej .

Według Galileusza zjawiska są jedynym przedmiotem nauki . W filozfii nauki pojęcie "zjawiska" bywa utożsamiane z pojęciem " zdarzenia ".

W XX wieku, filozofowie brytyjscy ( G. E. Moore , Bertrand Russell , A. J. Ayer ) używali pojęcia sense data, "dane zmysłowe", które to pojęcie określać miało to co "widzimy naprawdę". Uważano, że naiwnością jest twierdzenie, że obserwujemy rzeczy jako takie; w rzeczywistości obserwujemy wyłącznie dane zmysłowe, i tylko je. Pojęcie to jest dziś odrzucone (m.in. dzięki krytyce zaproponowanej przez J. L. Austina w Sense and Sensibilia w 1962 roku). Zastąpiono je po części pojęciem qualii .

Filozofia fenomenu

Zjawiska często przeciwstawiane są nieobserwowalnej, ale dostępnej rozumowo rzeczywistości ( Platon ) bądź istocie rzeczy lub jako "rzecz dla nas" – niepoznawalnym rzeczom samym w sobie przez Immanuela Kanta .

W fenomenologii fenomen to to, co podmiotowi poznania jawi się bezpośrednio i naocznie – fenomenem może być nie tylko konkretny zespół spostrzeżeń zmysłowych, ale też konkretny dany zespół spostrzeżeń wewnętrznych.

Zobacz też

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Zjawisko":

Biegun północny biegun magnetyczny znajdował się w miejscu dzisiejszego północnego. Przyjmuje się, że to Zjawisko występuje w momencie, gdy niklowo - żelazna część zewnętrzna jądra Ziemi zostaje zaburzona ...

Oddychanie komórkowe produkują dwudziestokrotnie więcej biomasy z określonej ilości cukru, niż w warunkach beztlenowych. Zjawisko hamowania fermentacji przez tlen określa się jako efekt Pasteura . 1872 Eduard Friedrich ...

Autorytet ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie się rozszerza. James Chadwick – odkrył neutron prowadząc badania nad budową atomu oraz Zjawisko rozszczepienia jądra atomowego. Było to jedno z najważniejszych odkryć w dziedzinie ...

Wskaźnik matematyce : znak służący do rozróżnienia pojęć oznaczonych tym samym symbolem, indeksw socjologii : Zjawisko lub informacja wskazująca na interesujące badacza Zjawisko społeczne, z pozoru często ...

Hans Christian Ørsted ...

Świadomość społeczna wilków, synchronizacja lotu stada - klucza lecących ptaków ) są oparte o Zjawisko tzw. sprzężenia kwantowego.Ludzie którzy: { idą razem na wojnę, ludzie którzy ...

Anomalia grawitacyjna w Karpaczu Anomalia grawitacyjna w Karpaczu – Zjawisko rejestrowane w Karpaczu Górnym na ul. Strażackiej, polegające na pozornym przemieszczaniu ...

Teatr Nasz Jadwiga Kuta zajęła drugie miejsce 1993 rok „Wytrych" – nagroda jeleniogórskich dziennikarzy „Za Zjawisko artystyczne, odwagę i aktywność” w 1992 roku dla Jadwigi i Tadeusza ...

1977 1889 ) Zdarzenia astronomiczne 10 marca - zakrycie przez planetę Uran gwiazdy SAO 158687. Zjawisko to umożliwiło odkrycie pierścieni Urana 12 października - całkowite zaćmienie Słońca Nagrody ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zjawisko":

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 15) w ciele owada pobudzają włoski gruczołów do produkcji soków trawiennych, czyli wywołują Zjawisko chemonastii. ...

Zagrożenia gleb (plansza 24) width=770 > Zjawisko pustynnienia gleb Pustynnienie to pogorszenie jakości gleb, spowodowane czynnikami klimatycznymi i działalnością ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 4) elastyczne ściany komórkowe prowadzi do zmniejszenia jej rozmiarów. Wyższy poziom turgoru powoduje Zjawisko odwrotne, czyli zwiększa rozmiary komórki. Mechanizm turgorowi stanowi ważny element w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie