Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Erozja

Erozja

Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę , wiatr , siłę grawitacji i działalność człowieka.

Spis treści

Efekty działania erozji

 • zmiana rzeźby terenu , a czasami także zmiana struktury podłoża,
 • w przypadku erozji skał, efektem jest rozpoczęcie procesów glebotwórczych,
 • w przypadku erozji gleby , efektem jest obniżenie jej wartości, a czasem wręcz jej usunięcie i odsłonięcie skalistego podłoża.

Rodzaje erozji w zależności od działającego czynnika

Erozja skał nadmorskich - widoczne nierównomierne zniszczenie skał wynikające ze zróżnicowanej twardości

erozja lodowcowa (glacjalna)

to żłobienie terenu przez płynący lodowiec , który:

erozja wodna

 • erozja deszczowa ( ablacja deszczowa ) - spłukiwanie luźnej, wierzchniej warstwy terenu (zwłaszcza cząstek gleby) przez wody deszczowe
 • erozja rzeczna - przenoszenie cząstek przez prąd rzeki bądź falowanie wody:
  • W górnym biegu rzeki występują:
   • erozja wgłębna - polega na wcinaniu się rzeki w koryto rzeczne poprzez niszczenie go przez niesione przez rzekę materiał skalny
    Efekty: tworzenie się dolin głębokich i wąskich V-kształtnych
   • erozja wsteczna - cofanie się źródeł rzeki w kierunku działu wodnego (może doprowadzić do przejęcia początkowego odcinka innej rzeki tzw. kaptaż ).
    Efekty: łączenie się dwóch cieków wodnych w odcinkach źródliskowych (kaptaż), wyrównywanie się brzegów rzeki i "cofanie się" wodospadów, powstawania kotłów eworsyjnych
  • W środkowym biegu rzeki:
   • erozja boczna - podmywanie brzegów rzeki, spowodowane nierównomiernym nurtem rzecznym
    Efekty: meandry (zakola rzeczne), starorzecza (meandry odcięte od głównej rzeki wałem ziemi - groblą), łachy (wyspy rzeczne), niszczenie brzegów
   • erozja denna - żłobienie dna rzeki przez płynącą wodę i niesiony przez nią materiał.
    Efekty: powstają terasy zalewowe
  • W dolnym biegu rzeki zwykle nad erozją przeważa akumulacja osadów niesionych przez rzekę
   Efekty: powstawanie form ujść rzecznych: delt i estuariów .
 • erozja morska ( abrazja ) - niszczenie brzegów przez falowanie i pływy (przypływy i odpływy)

  Negatywne skutki erozji wodnej
  1. rolnictwo:
   • zmniejszanie miąższości gleby
   • wymywanie składników pokarmowych
   • pogorszenie struktury gleby
   • straty powierzchni uprawnej (wąwozy, żłobiny itp.)
   • niszczenie roślin uprawnych
  2. gospodarka wodna:
   • pogorszenie stosunków hydrologicznych
   • pogorszenie warunków eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych
   • wzrost spływu powierzchniowego
   • spadek retencji
   • zmiany przepływów rzek
   • wzrost sedymentacji rzecznej (zagrożenie powodziowe)

erozja eoliczna ( wiatrowa )

to przenoszenie cząstek gleby i rozkruszonych skał przez wiatr ( deflacja ), szlifowanie skał przez niesione przez wiatr ziarna piasku ( korazja ) oraz deponowanie cząstek na powierzchni gleby (akumulacja) (wydmy).

ruchy masowe

to zespół procesów, z których siłą sprawczą jest przyciąganie ziemskie . Wyróżnia się m.in.:

 • Odpadanie - odrywanie się od litego podłoża i spadanie fragmentów zwietrzałej skały
 • Obrywanie - obrywanie się mas skalnych bądź ziemnych z nawisów, przy czym oderwane elementy przemieszczają się drogą powietrzną.
 • Osuwanie - na ogół szybkie przemieszczanie się w dół stoku mas glebowo-zwietrzelinowych. Osuwanie ma miejsce najczęściej na skutek nadmiernego uwilgotnienia lub zmian w rzeźbie terenu, powodujących zwiększenie nachylenia stoku, w wyniku czego traci on stateczność przyjmując różne płaszczyzny poślizgu.
 • Spływy - (soliflukcja), spływanie nadmiernie uwilgotnionych mas glebowo-zwietrzelinowych po płaszczyźnie poślizgu utworzonej przez nierozmarzniętą jeszcze warstwę gruntu. Zachodzi najczęściej na utworach glebowych o dużej zawartości części ilastych i pyłowych, na stokach o wystawie północnej i spadkach powyżej 30%. Typową formą dla tego rodzaju erozji są jęzory soliflukcyjne.
 • Pełzanie - mechanizm podobny do osuwania, jednak ruch mas ziemnych przebiega wolniej, miąższość przemieszczanej warstwy bywa znacznie większa.
 • Osiadanie - powolne obniżanie się powierzchni terenu wskutek zmniejszenia objętości gruntu. Osiadanie często towarzyszy procesom sufozji .

Rodzaje erozji w zależności od skutku

 • powierzchniowa - zmywanie i rozmywanie wierzchnich warstw gleby przez wodę lub rozwiewanie przez wiatr,
 • liniowa - rozcinanie gleby przez skoncentrowany spływ wody, prowadzący zazwyczaj do powstawania form żłobinowych, głębokich rozcięć typu wąwozowego,
 • rozbryzgowa - odrywanie i odrzucanie cząstek ziemnych przez krople deszczu i gradu, połączone z ubijaniem i zamulaniem powierzchni gleby,
 • uprawowa - trwałe przemieszczanie gleby ku dołowi stoków pod wpływem działania narzędzi i maszyn rolniczych.

Czynniki wpływające na erozję

Czynniki przeciwdziałające erozji:

 • Osłona i wiązanie powierzchni gruntu poprzez rosnącą na niej roślinność
 • Właściwa uprawa (agrotechnika przeciwerozyjna)
 • Właściwe melioracje wodne

Czynniki sprzyjające erozji:

 • Wycinanie i wypalanie lasów (zwłaszcza wilgotnych lasów równikowych),
 • Źle prowadzone osuszanie terenów,
 • Likwidacja miedz w procesie łączenia małych gospodarstw w duże farmy,
 • Usuwanie murków, żywopłotów, zakrzewień i zadrzewień śródpolnych,
 • Zbyt intensywny wypas zwierząt,
 • Zła lokalizacja dróg gruntowych
 • Uprawa stromych stoków i dolinek śródzboczowych
 • Uprawa wzdłuż stoku

Bibliografia

 1. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R., 2002. Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyżynnej potoku Grodarz z uwzględnieniem ograniczania występowania powodzi. Puławy
 2. Wawer R., 2002. Vademecum nauk erozyjno-rolniczych. http://www.erozja.iung.pulawy.pl/VademecumPl.htm , http://www.erozja.iung.pulawy.pl/Vademecum/V1Pl.htm

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Erozja":

Jura ...

Sit skucina ...

Regosole ...

Słonecznik (Karkonosze) ...

Końskie Łby ...

Formacja skalna ...

Bełdany miejsca postojowe, co skutkuje znaczną dewastacją brzegów; przyczynia się do niej także Erozja wywoływana przez intensywny ruch motorowodny. Mimo to Bełdany są uważane za ...

Orogeneza hercyńska ...

Ziemia ...

Pradolina ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Erozja":

Zagrożenia gleb (plansza 24) czynnikami klimatycznymi i działalnością człowieka, prowadzące do jej wysuszenia lub nadmiernego zasolenia. Przyczyny pustynnienia Erozja gleb wycinanie i wypalanie lasów (zwłaszcza wilgotnych lasów równikowych) niewłaściwe zagospodarowanie gleb-łączenie małych ...

Zagrożenia gleb (plansza 21) mineralnych w nieodpowiednich dawkach i terminach wymywanie powierzchniowej warstwy gleby przez wodę opadową (Erozja wodna) wywiewanie, przemieszczanie, sortowanie i osadzanie w innym rejonie cząstek gruntu na ...

Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie