Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ellen G. White

Ellen G. White

Ellen Gould White

Ellen G. White w 1899 r.
Urodzona 26 listopada 1827
Gorham , USA
Zmarła 16 lipca 1915
Elmshaven, USA

Ellen Gould White, z domu Harmon (ur. 26 listopada 1827 w Gorham , w stanie Maine , zm. 16 lipca 1915 w Elmshaven, w stanie Kalifornia ) - prorokini amerykańska , jedna z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego . Napisała 66 książek o tematyce chrześcijańskiej.

Jej rodzice Robert i Eunice Harmon należeli do Episkopalnego Kościoła Metodystów, z którego zostali wyłączeni w 1843 ze względu na ich wiarę w powtórne przyjście Chrystusa .

Była wegetarianką i czynną propagatorką wegetarianizmu.

Spis treści

Stosunek Kościołów do objawień Ellen White

Ellen G. White w 1878 r.
Oryginalny maszynopis Życia Jezusa (strony 80-81)
Adwentyzm
  Portal Kategoria

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Siedemnasta zasada wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego naucza:

Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. Pisma jej — służebnicy Pańskiej — są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i szansy poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia.
Księga Joela 2:28,29; Dzieje Apostolskie 2:14-21; List do Hebrajczyków 1:1-3; Objawienie św. Jana 12:17; 19:10.[1].

Pisma Ellen G. White są traktowane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego , za pomocnicze w stosunku do Pisma Świętego jako jedynej reguły wiary, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia. Mimo tego spotykają się oni często z zarzutami, iż stawiają jej pisma wyżej niż Biblię . Według oświadczeń samej Ellen G. White "jedynie Biblia jest probierzem wszelkiej nauki i doświadczeń – Duch proroctwa nie został dany w tym celu, by zastąpić Biblię; Pismo Święte bowiem stwierdza wyraźnie, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszelkie nauki." [2]. Należy zauważyć, iż jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo . Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny

Szesnasta zasada wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny naucza:

Zgodnie z obietnicą Bożą z Dziejów Apostolskich 2:17-21, dar proroctwa został przywrócony Kościołowi w ostatnich dniach, nie jako środek zastępczy dla Biblii, ani dodatek do niej, lecz jako przewodnik i jako znak wyróżniający ostatek ludu Bożego. Natchnione pisma zwracają naszą uwagę na zasady biblijne jako regułę wiary i praktyki, oraz pomagają nam ustrzec się przed błędną interpretacją Słowa Bożego.
Czwarta Księga Mojżeszowa 12:6; Druga Księga Kronik 20:20; Przypowieści Salomona 29:18; Księga Ozeasza 12:13; Księga Amosa 3:7; List do Efezjan 4:8-11; Pierwszy list do Tesaloniczan 5:20.21.[3].

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny traktuje dzieła Ellen G. White jako natchnione przekazy od Boga do jego ludu. Jest sprawą dyskusyjną, czy nie wyklucza to wyższości Biblii , choć sam Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny twierdzi, iż Biblię traktuje jako jedyną nieomylną zasadę wiary i praktyki (akceptując w pełni protestancką zasadę Sola scriptura ), zaś pisma Ellen G. White jako wyłącznie "pomagające ustrzec się przed błędną interpretacją Słowa Bożego" [4]. Zgodnie z przesłaniem książek Ellen G. White, wszyscy Adwentyści Reformowani są wegetarianami , pacyfistami , nie są członkami związków zawodowych , kobiety nie noszą spodni itp. Jednak wszelkie rady Ellen G. White do których stosuje się Ruch Reformacyjny, nie zaprzeczają Pismu Świętemu, lecz decydują, jak mają się zachować członkowie w przypadku spraw nieporuszanych w Biblii m.in. ze względu na odmienną kulturę i czasy. Pismo Święte uznane jest za najwyższy i ostateczny autorytet. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny uznaje, że sam Bóg, a nie Ellen G. White, jest właściwym autorem jej książek, co potwierdza słowami samej Ellen G. White:

"Nie piszę nic, co wyrażałoby po prostu moje własne idee. One są tym, co Bóg odsłonił przede mną w widzeniu – to drogocenne promienie światła spływające od Tronu". [5]

"We wszystkich Twoich przekazach mów jako ta, do której przemówił Pan. On jest Twoim autorytetem." [6]

"Ludzie mogą układać plany jeden za drugim, a wróg będzie usiłował odciągnąć dusze od Prawdy, ale wszyscy, którzy wierzą, że Pan mówił przez siostrę White i dał jej poselstwo, będą zabezpieczeni przed zwiedzeniami, które przyjdą w tych ostatnich dniach." [7]

Zdaniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny przywrócenie daru prorokowania Kościołowi w czasie końca było przepowiedziane w Biblii.

Dzieła i kompilacje

Uporządkowano zgodnie z chronologią pierwszych wydań angielskich.

Dzieła

Lp.Tytuł oryginałuPierwsze wydaniePolski tytułWydawcy w języku polskim
1.A Word to the Little Flock 1847 Słowo do Małej Trzody / Słowo do Małego StadkaWydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”
2.Testimonies for the Church, tom 1-9 1855 - 1909 Świadectwa dla Zboru , tom 1-9Wydawnictwo „Testimonex”
3.Spiritual Gifts, tom 1-4 1858 - 1864 --
4.Spirit of Prophecy, tom 1-4 1870 - 1884 Duch Proroczy, tom 4Wydawnictwo „Testimonex” (jedynie tom czwarty)
5.Early Writings 1882 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha / Wczesne PismaPolski Dom Nakładowy; Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Wydawnictwo „Testimonex”; Hope International
6.Sketches from the Life of Paul 1883 --
7.Historical Sketches 1886 --
8.The Great Controversy Between Christ and Satan (1888 edition) 1888 --
9.Patriarchs and Prophets 1890 Patriarchowie i ProrocyChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
10.The Story of Prophets and Kings 1890 --
11.Steps to Christ 1892 Droga do Chrystusa / Kroki do Chrystusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Fundacja „Źródła Życia”; Hope International; Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”
12.Gospel Workers (1892 edition) 1892 --
13.Thoughts from the Mount of Blessing 1896 Nauki z Góry Błogosławienia / Najpiękniejsze Nauki JezusaChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Fundacja „Źródła Życia”
14.The Desire of Ages 1898 Życie Jezusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
15.Christ Our Saviour 1898 Chrystus nasz Zbawiciel Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
16.The Southern Work 1898 --
17.Christ’s Object Lessons 1900 Przypowieści Chrystusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
18.Education 1903 WychowanieWydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
19.The Ministry of Healing 1905 Śladami Wielkiego LekarzaWydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
20.The Acts of the Apostles 1911 Działalność ApostołówChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
21.The Great Controversy 1911 Wielki Bój Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
22.Counsels to Parents, Teachers, and Students 1913 --
23.Gospel Workers 1915 Słudzy EwangeliiWydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
24.Life Sketches of Ellen G. White 1915 Życie i działanie Ellen G. WhiteWydawnictwo „Testimonex”
25.Prophets and Kings 1917 Prorocy i KrólowieChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”

Oficjalne kompilacje

Lp.Tytuł oryginałuPierwsze wydaniePolski tytułWydawcy w języku polskim
26.Christian Experience and Teaching of Ellen G. White 1922 --
27.Fundamentals of Christian Education 1923 Fundamenty Chrześcijańskiego WychowaniaWydawnictwo „Testimonex”
28.Testimonies to Ministers and Gospel Workers 1923 Świadectwa dla Kaznodziejów i Pracowników EwangeliiWydawnictwo „Testimonex”
29.Christian Service 1925 Posłannictwo ChrześcijanChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
30.Messages to Young People 1930 Poselstwo do młodzieżyWydawnictwo „Testimonex”
31.Medical Ministry 1932 Służba MedycznaWydawnictwo „Testimonex”
32.The Sanctified Life 1937 Uświęcone ŻycieWydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
33.Counsels on Diet and Foods 1938 Rady na temat Diety i Wyżywienia / Chrześcijanin a DietaWydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
34.Counsels on Sabbath School Work 1938 Rady dla właściwego działania Szkoły SobotniejWydawnictwo „Testimonex”
35.Counsels on Stewardship 1940 Rozsądne SzafarstwoChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
36.Counsels to Writers and Editors 1946 Rady dla Pisarzy i WydawcówWydawnictwo „Testimonex”
37.Country Living 1946 Życie na wsiWydawnictwo „Testimonex”
38.Evangelism 1946 EwangelizacjaChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
39.Radiant Religion 1946 --
40.The Story of Redemption 1947 Historia ZbawieniaChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
41.Temperance 1949 WstrzemięźliwośćWydawnictwo „Testimonex”
42.Testimony Treasures, tom 1-3 1949 Ze Skarbnicy ŚwiadectwWydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
43.A Call to Medical Evangelism and Health Education 1950 --
44.My Life Today 1952 Moje Życie DzisiajWydawnictwo „Testimonex”
45.Welfare Ministry 1952 --
46.The Adventist Home 1952 Chrześcijański DomChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
47.Colporteur Ministry 1953 Służba KolporterskaChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
48.Child Guidance 1954 Wychowanie dzieciWydawnictwo „Testimonex”
49.Sons and Daughters of God 1955 Synowie i Córki BogaWydawnictwo „Testimonex”
50.The Faith I Live By 1958 --
51.Selected Messages, tom 1-3 1958 - 1980 Wybrane PoselstwaWydawnictwo „Testimonex”
52.Our High Calling 1961 Nasze Wzniosłe PowołanieWydawnictwo „Testimonex”
53.Ellen G. White Review and Herald Articles, tom 1-6 1961 --
54.Life At Its Best 1964 Życie Mądre i SzczęśliweWydawnictwo „Testimonex”
55.That I May Know Him 1964 --
56.In Heavenly Places 1967 W Atmosferze NiebiosChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
57.Counsels on Education 1968 --
58.Christ and His Sanctuary 1969 --
59.Conflict and Courage 1970 Walka i OdwagaWydawnictwo „Testimonex”
60.Seventh-Day Adventist Bible Commentary, tom 7A 1970 Komentarz Biblijny Adwentystów Dnia Siódmego, tom 7AWydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
61.Confrontation 1971 --
62.Counsels for the Church 1971 --
63.God’s Amazing Grace 1973 Zdumiewająca Łaska Boża / Cudowna Boża ŁaskaWydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
64.Ellen G. White Signs of the Times Articles, tom 1-4 1974 --
65.Maranatha 1976 Maranatha, Pan Przychodzi!Wydawnictwo „Testimonex”
66.Mind, Character, and Personality, tom 1-2 1978 Umysł, Charakter, Osobowość, tom 1Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” (jedynie tom pierwszy)
67.Faith and Works 1979 Wiara i UczynkiFundacja „Źródła Życia”
68.This Day With God 1979 --
69.Peter’s Counsels to Parents 1981 --
70.God Has Promised 1982 --
71.The Upward Look 1982 --
72.Letters to Young Lovers 1983 Listy do ZakochanychChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
73.The Publishing Ministry 1983 --
74.Lessons Jesus Taught 1984 --
75.Reflecting Christ 1985 --
76.Ellen G. White Youth’s Instructor Articles 1986 --
77.Ellen G. White 1888 Materials, tom 1-4 1988 --
78.Lift Him Up 1988 --
79.The Voice in Speech and Song 1988 --
80.Lessons from the Life of Nehemiah 1989 --
81.Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce 1989 --
82.Ellen G. White Periodical Resource Collection, tom 1-3 1990 --
83.Sermons and Talks, tom 1-3 1990 - 1992 --
84.The Retirement Years 1990 --
85.Our Father Cares 1991 --
86.Last Day Events 1992 Wydarzenia Czasów KońcaChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
87.Promises for the Last Days 1994 --
88.Ye Shall Receive Power 1995 Weźmiecie MocChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
89.Angels 1995 --
90.Assurance 1995 --
91.Comfort 1996 --
92.Joy 1996 --
93.The Truth About Angels 1996 --
94.Here I Am Lord 1996 --
95.Darkness Before Dawn 1997 --
96.Peace 1997 --
97.Praying for Others 1997 --
98.Christ Triumphant 1999 Triumfujący ChrystusChrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
99.Prayer 2002 --
100.Heaven 2003 --

Oficjalne wersje skrócone i misyjne

Lp.Tytuł oryginałuPierwsze wydanieWersja skrócona książki
101.The Impending Conflict 1944 The Great Controversy
102.The Story of Jesus 1949 The Desire of Ages
103.The Remnant Church 1950 Testimonies to Ministers and Gospel Workers
104.Day of Benediction 1955 Thoughts from the Mount of Blessing
105.The Triumph of God's Love 1957 The Great Controversy
106.Happiness Homemade 1971 The Adventist Home
107.Cosmic Conflict 1982 The Great Controversy
108.From Eternity Past 1983 Patriarchs and Prophets
109.From Here to Forever 1983 The Great Controversy
110.From Heaven with Love 1984 The Desire of Ages
111.From Splendor to Shadow 1984 Prophets and Kings
112.From Trials to Triumph 1984 The Acts of the Apostles
113.Happiness Digest 1985 Steps to Christ
114.He Taught Love 1987 Christ's Object Lessons
115.Lion on the Loose 1989 The Great Controversy

Nieoficjalne kompilacje

 • Myśli, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
 • Pochodzenie zła, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
 • Myśli do Księgi Daniela, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Myśli do Księgi Objawienia, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Dekalog - Zasady Wiary Międzynarodowego Stowarzyszenia Misyjnego Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część, Wydawnictwo „Testimonex”
 • Księga Złotych Myśli, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Boże! Tyś jest Bogiem moim, z poranku Ciebie szukam”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Dzieło Ducha Świętego”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • Bądź kowalem swego losu, Wydawnictwo „Betezda”
 • Pokój z Bogiem, Wydawnictwo „Betezda”

Wydawcy w języku polskim

Lp.WydawnictwoKościółSiedziba
1. Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu" Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Warszawa
2.Wydawnictwo "Testimonex" Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część Zachariasza Kowale k/ Skoczowa
3.Wydawnictwo "Poselstwo Wyzwolenia"Niezależne Cieszyn
4.Wydawnictwo "Prawda na Czas Obecny"Niezależne Tychy
5.Hope InternationalNiezależne Kolonia
6.Fundacja "Źródła Życia" Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Budy-Zasłona k/ Mszczonowa

Przypisy

 1. Zasady Wiary Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Silver Springs 1990
 2. Łyko Z., Nauki Pisma Świętego, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa, 1989, s. 436
 3. Zasady Wiary Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny, Roanoke 2001
 4. Zasady Wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny, opracowane przez Doktrynalne Konsylium Generalnej Konferencji
 5. White E. G., Testimonies for the Church, tom V, s. 67
 6. White E. G., Letter 186/1902
 7. White E. G., Selected Messages, tom III, s. 83, 84.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ellen G. White":

Pęcice ...

Zambezi ...

Ren ...

Wag ...

Cava de' Tirreni ...

Rak języka ...

Brescia ...

Canelli ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Trzcina cukrowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ellen G. White":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

Schemat blokowy algorytmu (plansza 2) ...

33. Postępowanie administracyjne (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie