Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

szabat

szabat, Szabas, Sabat, sobota (hebr. שַׁבָּת, odpoczynek) - w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia (czyli sobota).

W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich (m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Baptyści Dnia Siódmego, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony jako dzień święty - na pamiątkę tego, że dnia siódmego po zakończeniu aktu stworzenia Bóg odpoczywał.

Szabat w różnych wyznaniach

Judaizm


Szabat jest najważniejszym żydowskim świętem i znosi on wiele obowiązków związane z innymi świętami, postami oraz okresem żałoby. Przepisy związane z szabatem nakazują Żydom powstrzymać się od zakazanych aktywności oraz upamiętniać dwa wydarzenia: stworzenie świata oraz wyjście z Egiptu. Mówi się o obowiązku radości w szabat (oneg szabat) i przestrzegania praw szabatu (kawod szabat). Radość soboty, która ma być też przedsmakiem ery mesjańskiej, Talmud zaleca osiągać przez takie przyjemności jak jedzenie, śpiewanie, zebrania towarzyskie, a zwłaszcza spędzanie czasu z rodziną i pożycie seksualne z małżonkiem. Ponadto zalecane jest odwiedzenie synagogi, śpiewanie hymnów zmirot, czytanie i dyskutowanie Tory i komentarzy.

Szabat zaczyna się o zmierzchu w piątek i trwa do zmierzchu w sobotę, jego godziny są więc ruchome i zależą od pory roku i miejsca geograficznego. Przed szabatem gospodyni zapala dwie świece. Do obowiązków należy dwukrotna recytacja modlitwy kidusz: na początku szabatu przed pierwszym posiłkiem oraz po porannej modlitwie, a także recytacja hawdali na zakończenie szabatu. W szabas należy spożyć trzy posiłki (seuda szliszit).

W sobotę wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości codziennych obowiązków, a zwłaszcza powstrzymania się od szczególnych czynności określonych mianem melachot. Zakazana jest praca zarobkowa, sprzątanie, rozniecanie ognia (i używanie elektryczności), a także podróżowanie na większe odległości. Nie wolno też nakłaniać innych (zwłaszcza Żydów) do wykonywania tych obowiązków zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Jednak w wypadku zagrożenia życia ludzkiego (pikuach nefesz) dla ratowania osoby w niebezpieczeństwie każdą z tych reguł wolno, a nawet należy złamać.

Chrześcijaństwo

Główny nurt chrześcijaństwa zmienił przykazanie, odrzucając sobotę jako dzień święty, a biblijne przykazanie wypełnia poprzez święcenie niedzieli (pamiątka zmartwychwstania). Sobotę zachowują jako Dzień Pański niektóre społeczności chrześcijańskie (m.in.: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego oraz Baptyści Dnia Siódmego).

Dla większości chrześcijan `szabat`, to pierwszy dzień tygodnia - niedziela (ustanowiony w 364 roku n.e. przez synod w Laodycei, kiedy to wydano też kanoniczny zakaz święcenia soboty). Zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, "to szabat jest ustanowiony dla człowieka" (Mk 2,27), chrześcijanie dbają o to aby ten dzień był poświęcony Bogu, aby był dniem wolnym od pracy, dniem radości i wesela. Jest to bowiem dzień pobłogosławiony i przeznaczonym przez Boga na odpoczynek. Zgodnie z Listem do Hebrajczyków "szabat pozostaje", i wskazuje wierzącym na przyszły wieczny odpoczynek.


Inne hasła zawierające informacje o "szabat":

Adwentyzm słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę. Sabatariańscy adwentyści podkreślają, iż szabat istniał od początku świata i został uczyniony dniem świętym przez Boga ...

Synagoga Chóralna w Kownie główny dom modlitwy lokalnej gminy żydowskiej . Nabożeństwa odbywają się regularnie we wszystkie szabaty oraz święta . ...

Erich Fromm ...

Mojżesz też po raz pierwszy jedli mannę oraz weszło w życie prawo dotyczące szabatu . W Refidim pod jego wodzą Izraelici zwyciężyli Amelekitów . Tam też jego ...

Synagogi Lwowa ...

Kabała ...

Izaak Luria ...

Wielka Synagoga chasydów z Bełza w Jerozolimie lat. Synagogę poświecono w 2000 roku. Główna sala modlitewna używana tylko w szabat posiada 6000 miejsc siedzących.Wewnątrz znajduje się największy na świecie Aron ha-kodesz ...

Starożytny Izrael i zastąpił prawo mozaistyczne greckim prawem świeckim. Dekretem królewskim zakazano obrzezania, święcenia szabatów i obchodzenia świąt . We wszystkich miastach Judei wzniesiono posągi bogów greckich ...

System sądowniczy Izraela ...


Inne lekcje zawierające informacje o "szabat":

006 Religie Dalekiego i Bliskiego wschodu (plansza 9) ...

007. Palestyna (plansza 8) ...

104. Zróżnicowanie religijne świata (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie